1970-1972 - SEP_OT

Przejdź do treści

1970-1972

Władze oddziału
Kadencja 1970-1972

Władze Oddziału:
Prezes Oddziału - Henryk Ziemnicki
Wiceprezes        - Roman Dzieński
                        - Lech Partyka
                        - Jerzy Rokita
Sekretarz           - Bolesław Kurowski
Skarbnik            - Alina Kłosowicz

Komisja Rewizyjna:
 Przewodniczacy - Stefan Chylak

Sąd Koleżeński:
 Przewodniczacy - Aleksander Zieliński

Obsługa administracyjna Zarządu Oddziału została powierzona Oddziałowi Rejonowemu NOT w Tarnowie na podstawie zawartej umowy.
Po dokonaniu rejestracji Oddziału Tarnowskiego SEP w Wydziale Spraw Wewnętrznych przy Miejskiej Radzie Narodowej otwarty został rachunek czekowy w PKO, zaś sprawy finansowe prowadziła księgowa zatrudniona na ¼ etatu.

Utworzono 5 sekcji, których przewodniczącymi zostali:
• Energetycznej - Marian Mirek,
• Energetyki Przemysłowej - Tadeusz Wachtl,
• Instalacji i Urządzeń Elektrycznych - Bolesław Kurowski,
• Elektroniki - Edward Pieciul
• Telekomunikacji - Ludwik Dziedzic.

Pierwsza kadencja Oddziału SEP w Tarnowie w latach 1970-1972 zaznaczyła się przede wszystkim zwiększeniem liczby członków z 243 do 411 osób. Powstały dwa nowe Koła - nr 7 przy Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Brzesku oraz nr 8 przy Samodzielnym Oddziale Wykonawstwa Inwestycyjnego (SOWI - ZET Tarnów).
Wróć do spisu treści