1987-1990 - SEP_OT

Przejdź do treści

1987-1990

Władze oddziału
Kadencja 1987-1990

Władze Oddziału:

Prezes Oddziału - Tadeusz Wachtl
Wiceprezes        - Bolesław Kurowski,
                       - Roman Dzieński,
                       - Jerzy Rokita
sekretarz           - Alina Kłosowicz
skarbnik            - Alina Kłosowicz.

Członkowie Zarządu:
    • Roman Hałaciński,
    • Antoni Kawik,
    • Zbigniew Kłosowicz,
    • Marek Kostyrzewski,
    • Teresa Lisak,
    • Dariusz Maciejewski,
    • Marian Mirek
    • Antoni Szczepanik

Komisja Rewizyjna:
    • Stanisław Horodecki,
    • Stanisław Kaczówka,
    • Adam Kocoń,
    • Roman Lubich
    • Adam Pilch.

Sąd Koleżeński:
    • Lubomira Kiliana,
    • Wacława Lisa
    • Eugeniusza Madeja

 W Oddziale nadal działały sekcje:
    • Energetyczna,
    • Energetyki Przemysłowej,
    • Telekomunikacji,
    • Instalacji i Urządzeń Elektrycznych,
    • Energetyzacji Wsi

Komisje - Pomocy Koleżeńskiej, Nagród i Odznaczeń,  Wynalazczości i Racjonalizacji.
 
W 1988 roku w ramach działającej w Warszawie przy Zarządzie Głównym SEP Izby Rzeczoznawców, powstał Ośrodek Rzeczoznawstwa przy Oddziale SEP w Tarnowie. Kierownikiem Ośrodka został Leopold Bacik zaś przewodniczącym Rady Nadzorczej Ośrodka Bolesław Kurowski.
W czasie trwania szóstej kadencji w tarnowskim Oddziale działało 15 kół a wspierało go siedmiu członków zbiorowych.
Wróć do spisu treści