1990-1994 - SEP_OT

Przejdź do treści

1990-1994

Władze oddziału
Kadencja 1990-1994

Władze Oddziału:

Prezes Oddziału - Jezry Rokita
Wiceprezes        - Bolesław Kurowski,
                        - Roman Dzieński,
                        - Tadeusz Wachtl,
                        - Jacek Sumera.
sekretarz           - Alina Kłosowicz
skarbnik            - Alina Kłosowicz.

Członkowie Zarządu:
    • Roman Hałaciński,
    • Jan Jaskier,
    • Antoni Kawik,
    • Teresa Lisak,
    • Antoni Maziarka,
    • Marian Mirek,
    • Wacław Lis,
    • Marek Pasternak,
    • Piotr Sumara,
    • Józef Tabor,
    • Stanisław Zdziarski.

Komisja Rewizyjna:
    • Zdzisław Liwo,
    • Roman Lubich,
    • Stanisław Horodecki,
    • Leszek Mauer
    • Marian Strzała

Sąd Koleżeński:
    • Henryk Fleszar,
    • Lubomir Kilian,
    • Zbigniew Kłosowicz

 
Komisja Bytowa w nowej kadencji działała w składzie Jan Twaróg, Antoni Maziarka i Marek Pasternak.
W skład Komisji Wycieczkowo-Kulturalnej weszli Stanisław Kaczówka i Jacek Sumera.

 
Praca ósmej kadencji Oddziału przypadła na pierwsze lata reform gospodarczych i ustrojowych w Polsce. W tym okresie wiele przedsiębiorstw zostało poddanych procesowi restrukturyzacji. Jednym ze skutków reformowania gospodarki były redukcje zatrudnienia a nawet upadek wielu przedsiębiorstw. Trudności pierwszych lat transformacji ustrojowej dotknęły również Oddział Tarnowski SEP.
 
W latach 1990-1994 Oddział SEP w Tarnowie zanotował zmniejszenie liczby zarówno kół jak i członków. Pod koniec ósmej kadencji liczba kół zmniejszyła się z 15 do 12, zaś liczba członków spadła z 658 do 420 osób. Z pięciu członków zbiorowych wspierających Oddział SEP pozostało tylko dwóch - Zakład Energetyczny w Tarnowie S.A. i Zakład Telekomunikacyjny (dzisiaj Telekomunikacja Polska SA). Motorem napędowym działalności SEP w Tarnowie w dalszym ciągu był Zakład Energetyczny, który w 1993 r. został przekształcony z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną o nazwie Zakład Energetyczny Tarnów S.A. z siedzibą w biurowcu przy ulicy Lwowskiej stanowiącym współwłasność z innymi podmiotami. Zakład Telekomunikacyjny w Tarnowie poddany został podobnym przekształceniom. Telekomunikacja Polska SA powstała w grudniu 1991, jako spółka akcyjna Skarbu Państwa, przekształcając się z części telekomunikacyjnej przedsiębiorstwa państwowego Polska Poczta, Telegraf i Telefon, zaś 1 stycznia 1992 rozpoczęła działalność pod nazwą TP SA.
Wróć do spisu treści