1997 - SEP_OT

Przejdź do treści

1997

Z życia oddziału
Z życia oddziału

W dniach 19-21 maja obchodziliśmy Tarnowskie dni Elektryki 97
Tematem wiodącym tegoroczne dni byl Internet prezentowany przez firmę OPTIMUS - z Krakowa. Uczestnicy spotkań mieli okazję , przekonać się że Internet jest bardzo ekspansywnym źródłem in­formacji oraz szybką i nowoczesną formą kontaktów między ludz­kich.
Impreza była dobrze zorganizowana przez sekcję Telekomuni­kacji przy T/O SEP i cieszyła się dużym powodzeniem.
 
T/O SEP zorganizował w dniach 12-13 września bieżącego roku autokarową wycieczkę turystyczno-techniczną do Zespołu Elektrow­ni Wodnych Porąbka-Zar.
Program wycieczki obejmował ponadto zwiedzanie Beskidu Ślą­skiego i Żywieckiego.
Wspaniała pogoda dobra organizacja, umożliwiły uczestnikom wspaniały wypoczynek.
 
W dniu 8 października T/O SEP i Zakład Energetyczny Tńrnów S.A. organizują regionalne seminarium na temat: „Prawo Energe­tyczne - Przepisy Wykonawcze”. Temat ten będzie prezentował pan Herbert Leopold Gabryś - doradca Prezesa Rady Ministrów w Kan­celarii Premiera RR
Omówienie powyższego wystąpienia znajduje się wewnątrz biu­letynu.
 
W końcu lipca na cmentarzu w Krzyżu żegnaliśmy z wielkim ża­lem tragicznie zmarłego Kolegę inż. Romana Dzieńskiego.
Zamieszczamy pośmiertne o Nim wspomnienie
.
 
Tarnowski Oddział SEP zorganizował spotkanie noworoczne . Odbyło się ono w czasie karnawału co było pretekstem do zabaw przy muzyce. Do tańca przygrywała grupa wokalna , która wprowadziła miły nastrój urozmaicając występy konkursami fantowymi. Spotkanie okazało się dużym sukcesem.
 
Przy T/O SEP powołano Klub Seniora . Pierwsze spotkani odbyło się na początku marca br., na którym był Prezes Oddziału. Klub skupia rencistów emerytów. Na pierwszym spotkaniu określono pro-gram działania który obejmuje wycieczki, wykłady i spotkania towarzyskie. Jednym z pierwszych tematów referatów jest “Jak powinni żyć ludzie starsi”. Określono , że spotkania powinny odbywać się raz w miesiącu. Osobą do wspierania działalności klubu i pomocy organizacyjnej ze strony zarządu został P K. Kargul.
 
W Kołach a następnie w Oddziale odbyły się Walne Zgromadzenia Delegatów. Zostały wybrane i ukonstytuowały się nowe władze. Bliższe informacje są zamieszczone w dalszej części biuletynu.
 
Wróć do spisu treści