1998-2002 - SEP_OT

Przejdź do treści

1998-2002

Władze oddziału
Kadencja 1998-2002 r.

Władze Oddziału:

Prezes Oddziału - Antoni Maziarka
Wiceprezes        - Wacław Lis,
                     
sekretarz           - Alina Kłosowicz
skarbnik            - Alina Kłosowicz.

Członkowie Zarządu:
    • Stanisław Baran,
    • Kazimierz Kargul,
    • Antoni Kawik,
    • Marek Kostyrzewski,
    • Jan Kozioł,
    • Ryszard Nowak,
    • Janusz Onak,
    • Julian Półkoszek,
    • Marian Strzała,
    • Jan Sznajder,
    • Roman Szymkowiak
    • Tadeusz Wachtl.

Prezydium Zarzadu:
    • Antoni Maziarka,
    • Wacław Lis,
    • Alina Kłosowicz,
    • Stanisław Baran,
    • Julian Półkoszek,
    • Janusz Onak,
    • Tadeusz  Wachtl.

Komisja Rewizyjna:
    • Bolesław Kurowski,
    • Władysław Łabuz
    • Anatol Wesołowsk

Sąd Koleżeński:
    • Marek Grudzień,
    • Piotr Sumara,
    • Emil Wijas

Na Delegatów WZD-ZG zostali wybrani Alina Kłosowicz, Anatol Wesołowski i z urzędu Antoni Maziarka.
 Kierowanie Ośrodkiem Rzeczoznawców powierzono Markowi Kostyrzewskiemu. Powołano Radę Ośrodka Rzeczoznawstwa, której przewodniczącym został Stanisław Baran a jego zastępcą Stanisław Kozioł. Członkami Rady zostali Leopold Bacik, Ryszard Nowak i Emil Wijas.
Wróć do spisu treści