1999 - SEP_OT

Przejdź do treści

1999

Z życia oddziału
Z życia oddziału

W styczniu Tarnowski Oddział SEP, zorganizował w styczniu Spotkanie Noworoczne. Zabawa ta - ciesząca się tradycyjnie dużym powodzeniem - odbyła się w “sali błękitnej" Zakładu Energetycznego Tarnów S.A. przy ul. Lwowskiej.
Świetna kuchnia, dobry zespół muzyczny, zapewniły uczestnikom imprezy doskonałą zabawę do późnych godzin nocnych.

Aktualnie działa powołany przez T/O SEP Klub seniora. Spotkania członków Klubu odbywają się co miesiąc. Cieszą się one dużym powodzeniem. Zachęcamy Kolegów emerytów i rencistów do spotkań w Klubie.

Urząd Regulacji Energii powołał przy naszym Oddziale dwie Komisje Egzaminacyjne, do stwierdzania kwalifikacji związanych z dozorem i eksploatacją.
Wnioski na egzamin, należy składać w sekretariacie SEP

Tarnowski Odział SEP zakupił dla biura telefax oraz komputer. Urządzenia te z pewnością poprawią pracę biura. Komputer usprawni prowadzenie ewidencji członków, oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Od 1 marca tego roku obowiązki Księgowej naszego Oddziału pełni P Elżbieta Michalec.

W dniu 12 czerwca 1999 r. (sobota) T/O SEP organizuje wycieczkę techniczno- krajoznawczą w Góry Świętokrzyskie. W programie wycieczki między innymi będzie zwiedzanie Krzemionek Opatowskich, przejazd Kolejką Świętokrzyską, zwiedzenie Kopca Kościuszki w Połańcu.
Zgłoszenie uczestników w Sekretariacie SEP teł. 216813.

Tarnowskie Dni Elektryki w dniach 1-2 czerwca b.r. obchodzone będą pod hasłem “Od żarówki do DVD, ale zawsze z prądem”. Szczegółowy program znajduje się wewnątrz numeru i na ogłoszeniach.


Wróć do spisu treści