2001 - SEP_OT

Przejdź do treści

2001

Z życia oddziału
Z życia oddziału
 
4-5.06.2001 r. jak co roku
odbvly
się Tarnowskie Dni Elektryki i Telekomunikacji, którego głównymi organizatorami byli koledzy Roman Szymkowiak i Adam Dychtoń. Impreza została przeprowadzona w Sali Błękitnej Zakładu Energetycznego Tarnów.
Przedstawiciele firm Hibernatus i Sliebel-Elektron reklamowali swoje pompy ciepła oraz zestawy współpracujące z kolektorami słonecznymi. Firma Sunflower Farm, prezentowała najnowsze osiągnięcia światowej techniki w zakresie bezpośredniej przemiany światła słonecznego na energię elektryczną, z równoczesnym pokazem zasady działania modułów fotowoltanicznych i ich wykorzystania w praktyce eksploatacyjnej. Firma Control Process z Tarnowa przedstawiła przykładowe instalacje i doświadczenia eksploatacyjne kolektorów słonecznych i fotoelektrycznych. Pracownicy Urzędów Gmin w Miechowie i Jodłowniku, w których eksploatowane są od kilku lat pompy ciepła w budynkach szkolnych, wyrazili pozytywną opinię o ich użytkowaniu i uzyskanych efektach ekonomicznych. Przedstawiciel ZET S.A. Grzegorz Marek przedstawi! nowe taryfy energii elektrycznej do celów grzewczych.
W drugim dniu przedstawiciel Telekomunikacji Wiesław Szczupak prezentował nowoczesne techniki teletransmisji danych i dostęp do
internetu, ISQL
i SDI, oraz możliwość testowania urządzeń w działaniu na zainstalowanych stanowiskach.
 
28.06.2001 r. był dniem bardzo bolesnym dla wszystkich którzy związani są z działaniem naszego Oddziału. Odeszła od nas na zawsze nasza Koleżanka Alina Kiosowicz -Sekretarz Zarządu Oddziału.
 
W dniach 29-30.06.2001
r
odbyła się atrakcyjna wycieczka do elektrowni jądrowej w Makowcach (Słowacja). Więcej na ten temat wewnątrz numeru.
 
W dniach 4,5 i 6.10.2001 r wspólnie z kolegami z Koła nr.l uczestniczyliśmy w atrakcyjnej wycieczce na Słowację i do Austrii. Więcej na ten temat wewnątrz numeru.
 
7-8.09. 2001 kol. Antoni Maziarka -Prezes Oddziału uczestniczył w Jedlisku k. Radomia w posiedzeniu Prezesów Oddziałów SEP. Tematem wiodącym była problematyka organizacji w czerwcu 2002 r. XXXI Zjazdu SEP w Zielonej Górze, oraz dwa referaty dotyczące reform szkolnictwa zawodowego i projektu opracowania na temat spółek multienergetycznych i multiinfrastruk- turalnych.   .
 
11.09.2001 r. odbyło kolejne się posiedzenia Prezydium T/O SEP na którym dominującymi zagadnieniami były obchody 50-lecia Kola nr 1 oraz organizacja seminarium jesiennego nt. ochrony przeciwporażeniowej w sieciach elektroenergetycznych.
 
W dniu .19.10.2001 r. koledzy z koła nr. 3 prze Zakładach Azotowych w Tarnowie zorganizowali uroczyste spotkanie z okazji Dnia Energetyka w którym, reprezentując Zarząd Oddziału uczestniczył kol. Wacław Lis v<e Prezes Zarządu.
Wróć do spisu treści