2002-2006 - SEP_OT

Przejdź do treści

2002-2006

Władze oddziału
     Kadencja 2002-2006 r.


Władze Oddziału:

Prezes Oddziału - Antoni Maziarka
Wiceprezes        - Wacław Lis,
                    
sekretarz           - Jan Koziara
skarbnik            - Grazyna Dąbrowska

Członkowie Zarządu:
    • Stanisława Barana,
    • Krzysztofa Gieronia,
    • Marka Kostyrzewskiego,
    • Jana Kozioła,
    • Stanisława Kozioła,
    • Władysława Łabuza,
    • Janusza Onaka,
    • Juliana Półkoszka,
    • Mariana Strzałę,
    • Jana Sznajdera,
    • Romana Szymkowiaka
    • Andrzej Wojtanowskiego.

Prezydium Zarządu:
    • Stanisław Baran,
    • Grażyna Dąbrowska,
    • Marek Kostrzewski,
    • Jan Koziara,
    • Wacław Lis,
    • Antoni Maziarka
    • Janusz Onak.

Komisja Rewizyjna:
    • Bolesław Kurowski,
    • Jerzy Niedojadało
    • Józef Stec

Sąd Koleżeński:
    • Tadeusz Wachtl,
    • Teresa Lisak
    • Anatol Wesołowski.

Na Delegatów WZD-ZG zostali wybrani Jan Koziara, Jan Sznajder i z urzędu prezes OT SEP Antoni Maziarka.
Kierownikiem Ośrodka Rzeczoznawców ponownie został Marek Kostrzewski, zaś Ośrodka Szkolenia Anatol Wesołowski.

Wróć do spisu treści