2006-2010 - SEP_OT

Przejdź do treści

2006-2010

Władze oddziału
                               Kadencja  2006-2010 r.

Władze Oddziału:

Prezes Oddziału - Władysław Bochenek
Wiceprezes        - Aleksander Gawryał,
                        - Władysław Łabuz  
                   
sekretarz           - Antoni Maziarka
skarbnik            - Grazyna Dąbrowska

Członkowie Zarządu:
    • - Stanisław Baran
    • - Grzegorz Bosowski
    • - Marek Kostyrzewski
    • - Marek Kostyrzewski
    • - Krzysztof Mikulski
    • - Janusz Onak
    • - Marek Przybięda
    • - Zbigniew Papuga
    • - Roman Stadnicki
    • - Jan Sznajder
    • - Roman Szynkowiak
    • - Andrzej Wojtanowski

Komisja Rewizyjna:
    • - Kurowski Bolesław - przewodniczący
    • - Paweł Bartecki
    • - Zygmunt Stańczyk

Sąd Koleżeński:
    • - Anatol Wesołowski - przewodniczący
    • - Andrzej Jaglarz
    • - Tadeusz Wachtl

Rada Ośrodka Rzeczoznawstwa:
    • - Stanisław Baran - przewodniczący
    • - Stanisław Kozioł - wiceprzewodniczący
    • - Adam Dychtoń

Kierowanie Ośrodkiem Rzeczoznawców
    • - Marek Kostyrzewski

Rada Nadzorcza nad Komisjami Egzaminacyjnymi
    • - Jan Kozioł
    • - Paweł Bartecki
    • - Tadeusz Wachtl
    • - Władysław Drozd

Kierowanie Ośrodkiem Szkolenia
    • Anatola Wesołowskiego

Przewodniczacy Sekcji Energetyki Zawodowej
    • - Adam Dychtoń

Przewodniczacy Sekcji Instalacji i Urzadzeń Elektrycznych
    • - Bolesław Kurowski

Przewodniczacy Sekcji Automatyki Przemysłowej
 • - Marek Przybieda

Uchwała nr 3/98 z posiedzenia Zarządu T/O SEP w dniu 15.04.1998 r.
Zarząd T/O SEP w głosowaniu jawnym wybrał ze swego składu:
- kol. Alinę Kłosowicz na Członka Zarządu d/s Ośrodka Szkolenia,
- kol. Marka Kostyrzewskiego na Członka Zarządu d/s Ośrodka Rzeczoznawstwa,
- kol. Jana Kozioła na Członka Zarządu d/s Biuletynu T/O SER
- kol. Mariana Strzałę na Członka Zarządu d/s młodzieży,
- kol. Janusza Onaka na Członka Zarządu d/s członków wspierających,
- kol. Antoniego Kawika na Członka Zarządu d/s kontaktów z kołami SEP
- kol. Romana Szymkowiaka na Członka Zarządu d/s Tarnowskich Dni Elektryki,
- kol. Stanisława Kozioła na Członka Zarządu d/s imprez naukowo-technicznych,
- kol. Ryszarda Nowaka na Członka Zarządu d/s wycieczek techniczno- krajoznawczych,
- kol. Kazimierza Kargula na Członka Zarządu d/s Klubu Seniora,
- kol. Juliana Półkoszka na Członka Zarządu d/s imprez kulturalno- rozrywkowych,
- kol. Tadeusza Wahtla na Członka Zarządu d/s Kroniki T/O SEP,
- kol. Jana Sznąjdra na Członka Zarządu d/s rekomendacji i oceny jakości.
Za zarząd; Prezes TIO SEP inż. Antoni Maziarka

Wróć do spisu treści