2008 - SEP_OT

Przejdź do treści

2008

Z życia oddziału
Z życia Oddziału
 
W dniu 26.stycznia Zarząd Oddziału zorganizował tradycyjny Noworoczny bal elektryka, który jak zwykle cieszył się dużym powodzeniem.
 
W dniach 15-16.02.2008 odbyło się w Warszawie VII posiedzenie Rada Prezesów na którym między innymi omawiano zasady finansowania działalności statutowej SEP. Przedstawiona została także propozycja centralnej elektronicznej ewidencji członków Stowarzyszenia. Ponadto dyskutowano na tematy bieżące SEP-u.
 
28.02.2008 z inicjatywy Zarządu Koła nr 1 przy ZET zorganizowana została prezentacja pt. Systemy sterowania i nadzoru, którą przeprowadziła Firma Mikronika. Tradycyjnie już, wiosną Tarnowski Oddział SEP ogłasza konkursy na najlepszą pracę dyplomową wyższych szkół technicznych regionu tarnowskiego oraz na najlepszego ucznia średniej szkoły technicznej. Czekamy na zgłoszenia. Laureaci otrzymają nagrody pieniężne i dyplomy.
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Tarnowskiego Oddziału SEP przygotowuje nowe rodzaje szkoleń praktycznych na Poligonie przy ul. Kryształowej w' Tarnowie. Między innymi proponujemy kurs dla kandydatów i osób zatrudnionych przy pracach kontrolno pomiarowych do 1 kV. W ramach szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z wymaganiami przepisów, obsługą przyrządów pomiarowych, metodami pomiarowymi oraz właściwą interpretacją wyników pomiarów. Ponadto każdy z uczestników zostanie przeszkolony praktycznie w zakresie obsługi przyrządów oraz wykonywania pomiarów na stanowiskach szkoleniowych. Uczestnicy kursu uzyskują zaświadczenia o jego ukończeniu.
 
13.03.2008 odbyło się w Warszawie coroczne spotkanie zorganizowane przez Zarząd Główny SEP w sprawie działania Komisji Kwalifikacyjnych, w którym z naszego Oddziału udział wzięli przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnych koledzy Antoni Maziarka oraz Marek Lejko. Omawiano bieżące problemy funkcjonowania komisji i nadawania uprawnień.
 
W dniach 28-20.maja 2008 planowane są Tarnowskie Dni Elektryki.
Niniejszy Biuletyn ma numer 30. Decyzję o edycji Biuletynu podjęło prezydium Z.O. na wniosek p.o. prezesa Bolesława Kurowskiego. W związku z małym jubileuszem pragnę przypomnieć, że pierwszy numer ukazał się w maju 1995 r. z okazji 25-lecie istnienia Oddziału. Autorami artykułów byli koledzy: Tadeusz Wachtl, Jan Sznajder. Andrzej Wojtanowski i Janusz Grabowski. Słowo wstępne napisał kol. Marian Mirek
 
Prezes Oddziału w latach 1994-95. Dwa pierwsze numery ukazały się bez stopki redakcyjnej. W numerze nr 3 (wrzesień 1996) Kolegium Redakcyjne stanowili: Janusz Grabowski -redaktor naczelny; Alina Kłosowicz, Andrzej Wojtanowski, Andrzej Liwo - redaktorzy działowi oraz Bolesław Kurowski, Jan Strzałka. Tadeusz Wachtl autorzy współpracujący
 
W dniu 5 maja odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Oddziału Tarnowskiego SEP. Na spotkaniu między innymi przyjęto nowy Regulamin działania Komisji Kwalifikacyjnych przy SEP O/T. oraz uzgodniono zasady wykorzystywania programu komputerowego dla celów edycji świadectw kwalifikacyjnych oraz tworzenia bazy danych statystycznych związanych z funkcjonowaniem Komisji Kwalifikacyjnych. Przyjęto także kilku nowych członków do Stowarzyszenia.
 
W dniach 9-11 maja Oddział Koszaliński SEP zorganizował w Kołobrzegu VIII posiedzenie Rady Prezesów'. Głównymi tematami poruszanymi podczas spotkania były sprawozdania finansowe oraz merytoryczne z działalności Zarządu SEP za 2007 rok. Ponadto dyskutowano o przygotowywanej bazie danych SEP. W końcowej części spotkania odbyły się uroczyste obchody 55- lecia Oddziału Koszalińskiego SEP.
 
W dniach 28 i 30. maja 2008 miały miejsce kolejne Tarnowskie Dni Elektryki. Szczególnie ważny był pierwszy dzień TDE zorganizowany w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, podczas którego miała miejsce wielka uczta duchowa związana z wykładem honorowego gościa SEP-u - ks. prof. Michała Hellera tarnowianina, tegorocznego laureata prestiżowej nagrody Templetona. Wśród gości obecni byli także Ryszard Ścigała - prezydent Tamowa (także członek SEP) oraz Józef Węglarz rektor PWSZ. W czasie uroczystości wręczono ks. prof. M. Hellerowi medal Jana Szczepanika, przyznanego wybitemu kosmologowi i teologowi przez Kapitułę Medalu przy Oddziale Tarnowskim SEP Więcej na temat TDE w artykule wewnątrz biuletynu.
 
W maju rozstrzygnięto konkurs na najlepszego ucznia średniej szkoły technicznej. Nagrody pieniężne i dyplomy otrzymali: Iwaniec Leszek i Włodek Maciej z Zespołu Szkół Technicznych w' Tarnowie, Olszówka Piotr i Albin Piotr z Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w> Tarnowie oraz Smaga Łukasz i Wolak Rafał z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku. Nagrody wręczyli członkowie Zarządu O/Tamowskiego koledzy: Władysław Labuz, Grzegorz Bosowski i Antoni Maziarka podczas uroczystych akademii zakończenia roku szkolnego w tych szkołach.
 
Trwa konkurs na najlepszą pracę dyplomową dla studentów wyższych szkół technicznych. Rozstrzygnięcie konkursu wkrótce.
 
Ośrodek Szkolenia Zawodowego Tarnowskiego Oddziału SEP organizuje kursy dla kandydatów i osób zatrudnionych przy pracach kontrolno pomiarowych do I kV. W ramach szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z wymaganiami przepisów, obsługą przyrządów pomiarowych, metodami pomiarowymi oraz właściwą interpretacją wyników pomiarów. Ponadto każdy z uczestników zostanie przeszkolony praktycznie w zakresie obsługi przyrządów oraz wykonywania pomiarów na stanowiskach szkoleniowych. Uczestnicy kursu uzyskują zaświadczenia o jego ukończeniu. Ponadto w przygotowywaniu jest kurs z zakresu szeroko rozumianej asekuracji przed upadkiem z wysokości (nie tylko przed upadkiem ze słupów).
 
W dniach 4-6. czerwca br. odbyła się w Toruniu IX Międzynarodowa Konferencja Prac Pod Napięciem ICOLIM 2008 w której uczestniczyli: Grzegorz Bosowski, Andrzej Gruszka oraz Władysław Bochenek. Instruktorzy prac pod napięciem Tarnowskiego Oddziału SEP i zarazem pracownicy Zakład Energetycznego Tamów: Mirosław Wieczorek. Janusz Kulig i Jan Zabawa w ramach pokazów praktycznych tej konferencji zademonstrowali technologię polegającą na podłączeniu nowego złącza kablowego przy zachowaniu przepływu prądu obciążenia w układzie zasilania.
 
Od 11 do 15. czerwca 42 osoby (członkowie SEP) uczestniczyło w wycieczce do Norwegii zorganizowanej przez Oddział. Więcej o tej wycieczce w biuletynie
 
W dniu 10. lipca odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Oddziału Tarnowskiego SEP. Na spotkaniu między innymi dokonano podsumowania działalności Oddziału i przyjęto sprawozdanie finansowe za 2007 rok. Ponadto uzupełniono skład Komisji odznaczeń, który przedstawia się następująco: przewodniczący - Antoni Maziarka, członkowie - Wacław' Lis. Adam Dychtoń i Jan Koziara. Ponadto omówione zostały bieżące spraw y z zakresu działalności Ośrodka Szkolenia Zawodowego oraz Ośrodka Izby Rzeczoznawców. Przyjęto także kilku nowych członków do Stowarzyszenia.
 
W dniach 17-18. września Koło nr I przy Enion Grupa Tauron SA Zakład Energetyczny Tarnów zorganizowało przy udziale Spółki Energomarket wyjazd szkoleniowo-turystyczny na targi ENERGETAB 2008. Po zwiedzeniu Tagów w Bielsku Białej dla uczestników zorganizowane zostało spotkanie koleżeńskie w Ustroniu. Natomiast w dniu następnym zwiedzano muzeum motoryzacyjne „TATRA” w Koprzywnicy (Czechy), zabytki Cieszyna, a następnie piękny zamek w Pszczynie.
 
W dniach 26 - 27. września odbyło się w Arłamowie IX posiedzenie Rady Prezesów SEP. Podczas spotkania dyskutowano nad projektem Ministerstwa Gospodarki „Polityka energetyczna Polski do roku 2030”. Omówiono także przygotowania do obchodów jubileuszu 90-lecia SEP oraz Kongresu Elektryki Polskiej, które będą miały miejsce w 2009 roku. Omawiano także bieżącą sytuację finansową SEP. a także wstępne założenia budżetu na rok 2009. Ponadto dokonano ustaleń w zakresie bazy danych SEP i zasad wydawanie nowych legitymacji.
 
W dniu 2. września odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu T O na którym przede wszystkim omawiano propozycje Zarządu Głównego dotyczące sfinansowania przyszłorocznych uroczystości centralnych związanych z obchodami 90 rocznicy powstania Stowarzyszenia, oraz. organizacji Kongresu Elektryki Polskiej. Dyskutowano także nt. bieżącej działalności Ośrodka Szkolenia Zawodowego w zakresie szkoleń teoretycznych i praktycznych jak również działalności Komisji Kwalifikacyjnych. Kierownik Ośrodka IR SEP przedstaw ił sprawozdanie z działalności tej agendy. Ponadto przyjęto w poczet Stowarzyszenia kilku nowych członków.
 
Zakończony został kolejny konkurs na najlepszą pracę dyplomową wyższych szkół technicznych regionu tarnowskiego. Laureaci konkursu otrzymali nagrody pieniężne i dyplomy podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie na kierunkach politechnicznych w dniu 5. października.
 
W dniu 14. listopada Tarnowski Oddział SEP zorganizował szkolenie pt. „Ochrona odgromowa w świetle nowej normy PN-EN 62305”. Szkolenie to cieszyło się dużym zainteresowaniem projektantów i innych osób zajmujących się problematyką ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej obiektów budowlanych i urządzeń elektroenergetycznych. Udział w zięło około 60 osób.
 
W dniu 28. listopada Koło nr 1 zorganizowało dla swoich członków wyjazd do Lusławic koło Zakliczyna połączony ze zwiedzaniem dworku i ogrodów' Krzysztofa Pendereckiego - słynnego kompozytora i dyrygenta. Następnie odbyło się spotkanie koleżeńskie w Janowicach.
 
W dniu 3. grudnia SEP zorganizował konferencję naukowo-techniczną pt. „Wysokorezystancyjne zwarcia z ziemią w sieciach napowietrznych średniego napięcia”. W jednodniowej konferencji udział wzięli pracownicy wielu firm, których problematyka ta dotyczy, nie tylko z regionu tarnowskiego, ale także między innymi z Krakowa i Bielska Białej.
 
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia składam wszystkim członkom Stowarzyszenia, jego sympatykom oraz ich najbliższym najlepsze życzenia. Niechaj te wyjątkowe Swdęta upłyną w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. Kolejny 2009 rok niech będzie niech będzie czasem pokoju oraz realizacji zamierzeń zawodowych i osobistych.
 
W dniu 12 grudnia 2008 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Tarnowskiego SEP z udziałem zaproszonych gości, między innymi przedstawicieli członków wspierających. Na spotkaniu dokonano wstępnego podsumowania działalności Oddziału za 2008 rok, oraz przyjęto plan pracy na 2009 r. Ponadto rozpatrzono wnioski Prezesów Kół o dofinansowanie różnych imprez organizowanych w Kołach. Przyjęto także nowych członków do Stowarzyszenia. Po części roboczej posiedzenia odbyło się uroczyste świąteczne spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
 
W grudniu ukazał się kolejny 32 numer Biuletynu Tarnowskiego Oddziału SEP
 
16.12.2008 roku odbyła się X Rada Prezesów zorganizowana w Warszawie przez Zarząd Główny. Omawiano między innymi plan budżetu SEP na 2009 rok, organizację Kongresu Elektryki Polskiej, który będzie miał miejsce w Warszawie w dniach 2-4 września 2009 r. oraz inne sprawy bieżąc.
Wróć do spisu treści