2009 - SEP_OT

Przejdź do treści

2009

Z życia oddziału
Z życia Oddziału
 
Koło nr 3 przy Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach zorganizowało w dniu 27.01.2009 r. uroczyste spotkanie świąteczno-noworoczne. W spotkaniu uczestniczyli między innymi Prezydent Tamowa Ryszard Ścigała (członek SEP), Wicedyrektor ZA Witold Szczypiński oraz historyk P. Antoni Sypek.
 
21.02.2009 r. zorganizowany został coroczny Bal Elektryka tradycyjnie cieszący się dużym zainteresowaniem członków i sympatyków SEP.
 
W dniach 27-28. lutego odbyła się XI Rada Prezesów zorganizowana przez Oddział warszawski SEP. Poruszano między innymi kwestie związane z Kongresem Elektryki Polskiej, bazą danych członków SEP, oraz procedurą nadawaniem medalu 90-lccia SEP.
 
W dniach 3-4. marca 2009 Zarząd zorganizował w Muszynie szkolenie dla członków Komisji Kwalifikacyjnych. W szkoleniu uczestniczyli członkowie Komisji nr 262 oraz 263 funkcjonujących przy T/O. Szkolenie prowadzili przedstawiciele Stowarzyszenia Polskich Energetyków Oddział w Krakowie.
 
13 marca odbyło się w Warszawie XI Seminarium Konsultacyjno-Szkoleniowe pt. „Aktualne problemy funkcjonowania Komisji Kwalifikacyjnych w SEP".
Z naszego Oddziału udział w Seminarium wzięli Koledzy: Stanisław Kozioł, Wacław Lis oraz Marek Lejko.
 
W kwietni rozstrzygnięto konkurs na najlepszych uczniów średnich szkół technicznych regionu tarnowskiego. Nagrody pieniężne i dyplomy wręczone zostały podczas uroczystych akademii zakończenia roku szkolnego w tych szkołach. Po raz pierwszy w konkursie uczestniczyły szkoły z Dębicy.
Bezpośrednią organizacją tego konkursu zajmował się kol. Grzegorz Bosowski.
 
W dniu 21. kwietnia odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu T/O na którym między innymi omówiono działalność statutową Oddziału w ostatnim okresie, zatwierdzono przygotowane przez Komisję ds. odznaczeń kandydatury do nadania medalu 90-lecia SEP. Dyskutowano także nt. aktualnej sytuacji prawnej Komisji Kwalifikacyjnych działających przy T/O SEP w związku z informacjami uzyskanymi na XI Seminarium .Aktualne problemy funkcjonowania Komisji Kwalifikacyjnych w SEP.” Przyjęto także do Stowarzyszenia kilku nowych członków.
 
W dniach 25 i 27 maja 2009 r. odbyiy się kolejne Tarnowskie Dni Elektryki. Tematyka tegorocznych TDE była bardzo zróżnicowana. W ramach bloku elektroenergetycznego prezentowano między innymi wyłączniki próżniowe średniego napięcia, oraz zabezpieczenia urządzeń SN. Była także tematyka bardziej popularna, adresowana do szerszego grona uczestników konferencji. Mówiono o lustrzance cyfrowej, o sieci WLAN. o telewizji cyfrowej a także o silnikach elektrycznych stosowanych w samochodach hybrydowych. Pojawił się też temat funkcjonowania elektrowni atomowej w pobliżu osiedli będący rezultatem wizyty w elektrowni w Gosgen podczas wyjazdu szkolcniowo-turystycznego do Szwajcarii.
 
W dniach 14-18 maja miał miejsce wspomniany powyżej wyjazd szkoleniowo-turystyczny zorganizowany przez Zarząd Tarnowskiego Oddziału SEP do Szwajcarii z przystankiem w Budapeszcie.
 
W dniach 29 — 31 maja odbyła się w Koninie XII Rada Prezesów SEP. Omawiano na niej między innymi procedurę wyłaniania kandydatów na członków honorowych SEP. przygotowania do Kongresu Elektryki Polskiej oraz do obchodów 90-lecia Stowarzyszenia. Ponadto dyskutowano nad sprawozdaniem z działalności finansowej za 2008 rok, oraz omówiono wstępnie przygotowania do Walnego Zjazdu SEP w Katowicach w dniach 25-27 czerwiec 2010 r.
 
W dniu 9 czerwca Krakowski Oddział SEP obchodził 90-lecie. Spotkanie jubileuszowe miało miejsce w pięknej Sali Rady Miejskiej. Środowisko krakowskich elektryków', obok warszawskiego, łódzkiego, sosnowieckiego, lwowskiego i poznańskiego było współzałożycielem Stowarzyszenia Elektryków Polskich w 1919 roku.
16 lipca 2009 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Tarnowskiego SEP. Głównym tematem było zatwierdzenie wykonania budżetu Oddziału za 2008 rok. Ponadto wstępnie omówiono harmonogram zbliżających się wyborów w Kołach oraz w Oddziale, a także do władz, krajowych. Zwrócono również uwagę na konieczność podjęcia działań w celu przedłużenia decyzji URE w zakresie funkcjonowania przy T/O SEP Komisji Kwalifikacyjnych.
 
Rok bieżący dla Stowarzyszenia jest rokiem obchodów jubileuszu 90-lecia tej organizacji. W związku z tym 17 czerwca odbył się w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie uroczysty koncert inaugurujący te obchody. Ukoronowaniem zaś obchodów był przygotowywany od półtora roku Kongres Elektryki Polskiej zorganizowany w Warszawie w Gmachu Głównym Politechniki w dniach 02-04 września.
 
W ostatnim czasie rozstrzygnięty został konkurs na najlepszą pracę dyplomową wyższych szkół technicznych regionu tarnowskiego przygotowany i przeprowadzony przez T/O SEP. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne i dyplomy podczas tzw. Dnia Integracyjnego zorganizowanego przez PWSZ w Tarnowie w dniu 23. października br. Wyniki konkursu podajemy wewnątrz biuletynu
W dniach 16-18 października odbyło się w Będlewie k/Poznania XIII posiedzenie Rady Prezesów SEP zorganizowane przez Oddział Poznański. Podczas spotkania podsumowano Kongres Elektryki Polskiej, omówiono założenia do budżetu centralnego SEP na 2010 r. oraz przygotowania do Walnego Zjazdu Delegatów SEP w Katowicach.
 
23. października Nowohucki Oddział SEP obchodził 55-lecie swojego istnienia. Na zaproszenie Prezesa tego Oddziału Kol. Krzysztofa Zięby udział w uroczystościach wziął Prezes naszego Oddziału Kol. Władysław Bochenek.
 
W dniu 26.11.09 odbyło się kolejne posiedzenie prezydium Zarządu T/O SEP na którym omawiano bieżące sprawy Oddziału. Między innymi ustalono miejsce i termin uroczystego spotkania świąteczno-noworocznego, wstępnie omówiono harmonogram wyborów w 2010 roku oraz przyjęto 10 nowych członków.
 
W dniu 09. grudnia Tarnowski Oddział SEP zorganizował wspólnie z firmą Control Process SA seminarium pt.” Rozdzielnice średniego napięcia - współczesne rozwiązania, zastosowanie, doświadczenia”.
 
W dniu 16.12.09 odbyła się w Warszawie XIV Rada Prezesów podczas której między innymi omawiano projekt budżetu na 2010 rok oraz sprawy związane z XXXV WZD SEP w Katowicach. Następnie przyjaciele i sympatycy Stowarzyszenia wzięli udział w spotkaniu świąteczno-noworocznym.
 
W dniu 18.12.2009 odbyło się uroczyste spotkanie Zarządu T/O SEP z przyjaciółmi i sympatykami Stowarzyszenia. W spotkaniu udział wziął Prezes Zarządu Głównego SEP w Warszawie Prof. Jerzy Barglik, Który wręczył Medale 90 - lecia SEP osobom i instytucjom zasłużonym dla Stowarzyszenia.
Wróć do spisu treści