2010-2014 - SEP_OT

Przejdź do treści

2010-2014

Władze oddziału
                  Kadencja  2010 - 2014 r.

Władze Oddziału:

Prezes Oddziału - Antoni Maziarka
Wiceprezes        - Władysław Bochenek,
 - Władysław Łabuz
                   
sekretarz           - Grażyna Sinolińska-Wygrzywalska
skarbnik            - Stanisław Kozioł

Członek Prezydium Zarzadu:
    • Aleksander Gawryał                            
    • Jan Sznajder                                      

Członkowie Zarządu:
    • Stanisław Baran
    • Grzegorz Bosowski
    • Stanisław Jasnosz
    • Andrzej Liwo
    • Janusz Onak
    • Zbigniew Papuga
    • Jerzy Pikul
    • Marian Strzała
    • Waldemar Tadel

Komisję Rewizyjna:
    • Bolesław Kurowski                   Przewodniczący OKR
    • Marek Kostrzewski                   z-ca przewodniczącego
    • Krzysztof Mikulski                    sekretarz członek
    • Zygmunt Stańczyk

Sąd Koleżeński:
    • Anatol Wesołowski                    Przewodniczący OSK
    • Roman Stadnicki                       z-ca przewodniczącego
    • Jan Koziara                              sekretarz
    • Stanisław Rynowski                  członek
    • Andrzej Wojtanowski                członek

Zespół ds. Działalności Gospodarczej
    • Władysław Bochenek
    • Władysław Łabuz

Zespół ds. Młodzieży i kontaktów z Kołami
    • Grzegorz Bosowski- Przewodniczący
    • Marian Strzała
    • Jan Koziara
    • Grażyna Smolińska-Wygrzywalska

Zespół ds. Seminariów i Konferencji
    • Aleksander Gawryał- Przewodniczący
    • Roman Romaniszyn
    • Waldemar Tadel

Podzespół ds. Tarnowskich Dni Elektryki i Telekomunikacji
    • Zbigniew Papuga
    • Adam Dychtoń
    • Roman Szymkowiak

Zespół ds. Wycieczek i Imprez Integracyjnych
    • Jerzy Niedojadło- Przewodniczący
    • Jan Sznajder
    • Grażyna Dąbrowska

Zespól ds. Promocji Oddziału
    • Andrzej Wojtanowski- naczelny redaktor Biuletyn Informacyjnego Oddziału
    • Jerzy Zgłobica- stały członek redakcji Biuletynu
    • Bolesław Kurowski- stały członek redakcji Biuletyn
    • Andrzej Liwo- odpowiedzialny za internetowa stronę Oddziału
    • Roman Szymkowiak odpowiedzialny za wizualną promocje Oddziału.

Rada Programowa przy Prezesie Oddziału powoływana przez przewodniczącego w miarę potrzeb:
    • Wacław Lis- Przewodniczący
    • Władysława Bochenka na Kierownika Ośrodka Rzeczoznawstwa IR SEP
    • Anatola Wesołowskiego na Kierownika Ośrodka Szkolenia Zawodowego
    • Andrzeja Wojtanowskiego na Redaktora Naczelnego Biuletynu SEP
    • Jana Koziarę na Przewodniczącego Klubu Seniora
    • Antoniego Kawika na Pełnomocnika Zarządu ds. Samorządów Inżynierskich
    • Adama Dychtonia na przewodniczącego Sekcji Energetyki Zawodowej
    • Bolesława Kurowskiego na przewodniczącego Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych
    • Zbigniewa Papugę na przewodniczącego sekcji Telekomunikacji
    • Waldemara Tadela na przewodniczącego Sekcji Automatyki Przemysłowej

Rada Nadzorczea nad Komisjami Egzaminacyjnym:
    • Jan Kozioł przewodniczący
    • Krzysztof Mikulski
    • Paweł Bartecki

Rada Ośrodka Rzeczoznawstwa:
    • Marek Kostyrzewski- Przewodniczący
    • Stanisław Kozioł
    • Adam Dychtoń

Wróć do spisu treści