2011 - SEP_OT

Przejdź do treści

2011

Z życia oddziału
Z życia oddziału

31.01.2011r odbyło się posiedzenie Prezydium Tarnowskiego Oddziału
SEP. Tematy które były przedmiotem posiedzenia to sprawozdanie nt. opłacalności składek członkowskich za 2010 r, informacja o przygotowaniach do seminarium pn. Spotkania Elektroinstalatorskie, informacja o planowanych wycieczkach.
W trakcie spotkania wręczono nagrody i dyplomy laureatom konkursu na najlepszą pracę dyplomową w PWSZ w Tarnowie.

26.02.2011r w Sali Błękitnej przy ul. Lwowskiej odbyła się doroczna integracyjna impreza „Bal Elektryków” na którym bawiło się 90 członków i sympatyków Tarnowskiego Oddziału SEP.

16.03.2011r zostało zorganizowane wspólnie z MIIB seminarium zwane Spotkaniami Elektroinstalatorskimi, na którym zostały zaprezentowane następujące tematy:
- Procedury przyłączania odbiorców do sieci elektroenergetycznej
- Standardy techniczne stosowanych na urządzeniach ENION SA
- Pomiary odbiorcze linii kablowych w zakresie diagnostyki metodą wyładowań niezupełnych.
W czasie trwania seminarium zaprezentowała swoje wyroby firma SONEL ze Świdnicy.
W seminarium wzięło udział ok. 60 osób.

W dniach 20.05 -23.05. r. zorganizowana została wycieczka techniczno- krajoznawcza do krajów Beneluxu. 32-ch uczestników wycieczki odwiedziło Amsterdam, Brugię, Brukselę gdzie zwiedzono między innymi Atomium i dzielnicę Europejską.

1. i 2. czerwca odbyła się coroczna impreza pod nazwą Tarnowskie Dni Elektryki. Pierwszy dzień, który miał miejsce w Sali konferencyjnej ENION SA Oddział Tarnów, odbył się pod ogólnym hasłem „Energetyka jądrowa - dlaczego”. Wykłady wygłosili prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski z AGH Kraków oraz Łukasz Koszuk
z Zakładu Energetyki Jądrowej Instytutu Energii Atomowej POLATOM.
W drugim dniu słuchacze spotkali się w auli PWSZ gdzie wysłuchano wykładów między innymi na tematy:
Z techniki modulacji,
Z historii radia,
Z DRM - cyfrowe nadawanie na AM.
W programie było także wręczenie nagród SEP laureatom konkursu na najlepsza prace dyplomową PWSZ.
W przerwie wystąpił wirtuoz gitary p. Piotr Restecki.

W dniach 9-12.06. odbyła Rada Prezesów SEP w Olsztynie i Mikołajkach, której przedmiotem były między innymi:
• postanowienia §54 Prawa Energetycznego, dotyczącego terminowości odnawiania uprawnień elektrycznych,
• wymóg posiadania kasy fiskalnej przez Oddziały SEP /w przypadku spełnienia określonych warunków/,
• sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego. Rada - po dyskusji - jednomyślnie zaakceptowała przedstawiony projekt sprawozdania. W dyskusji kładziono nacisk na problematykę pozyskiwanie członków wspierających oraz na działalność Zarządu Głównego wspomagająca prace Oddziałów,
• program działalności Zarządu Głównego na lata 2011 - 2014;

24.08.2011r. 25 członków SEP w tym kilku przedstawicieli zakładów elektroinstalacyjnych wzięło udział w wycieczce technicznej do Zakładów Produkcji Urządzeń Elektrycznych we Włoszczowej.

14.09 i 15.09.2011 została zorganizowana wycieczka techniczna na targi ENERGETAB w Bielsku Białej, do kopalni węgla kamiennego GUIDO w Zabrzu oraz do browaru w Cieszynie. Przy okazji 35 uczestników wycieczki zwiedziło klasztor Benedyktynów w Tyńcu.

23-24.09.2011 roku w Gliwicach odbyła się kolejna Rada Prezesów, której najważniejszymi poruszanymi problemami były:
• nowe formy działalności gospodarczej SEP - wymiana doświadczeń,
• dyskusja na temat konkursu „Na najaktywniejsze koło SEP” w roku 2012 - uwagi do regulaminu,
• sprawy działań na rzecz upamiętnienia historii polskiej elektryki i przygotowań do jubileuszy 95-lecia i 100-lecia SEP,
• komunikacja wewnętrzna i ochrona danych osobowych w SEP,
• prezentacja działalności Fundacji ECCC i oferty dla Oddziałów SEP,
• nowe formy działalności szkoleniowej,
• działalność zagraniczna SEP.

28-29.10. 2011 w Zespole Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Tarnowie świętowano jubileusz 130-lecia istnienia szkoły. W związku z tym w auli Tarnowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego odbyła się konferencja naukowa poświęcona historii Tarnowa i regionu, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju szkolnictwa zawodowego na tym obszarze.
W ramach rocznicowych obchodów został zorganizowany VI Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar Prezesa Tarnowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP). W turnieju wzięły udział: reprezentacja uczniów ze Spojenej Skoly w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), z Kossuth Zsuzsanna Szakkepzo Zskola es Kollegium w Dabas (Węgry), oraz reprezentacje Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół Ekonomiczno Ogrodniczych w Tarnowie. Zwycięzcom puchary wręczył Prezes Tarnowskiego Oddziału SEP.

8.11.2011 w Sali Błękitnej Tauron SA przy ul. Lwowskiej odbyło się seminarium pn. „Ograniczanie strat energii elektrycznej - nowatorskie rozwiązania proponowane przez ABB”. W programie seminarium dyskutowane były tematy związane z budową transformatorów a rdzeniu amorficznym, kompensacją mocy biernej oraz nowe rozwiązania konstrukcyjne w przekładnikach prądowych. W spotkaniu udział wzięło ok.60 osób.

15.12.2011r. odbyło się kolejne siódme w tej kadencji posiedzenie Rady Prezesów SEP w którym uczestniczył Prezes Tarnowskiego Oddziału kol. Antoni Maziarka. Na posiedzeniu podjęto szereg istotnych dla funkcjonowania Stowarzyszenia tematów w tym m.in:
• przestrzegania w Stowarzyszeniu ustawy o ochronie danych osobowych,
• przyjęcie opinii Rady o projekcie budżetu na 2012 r.
• nowych formach działalności gospodarczej SEP.

Na 20.12.2011 r. zostało zwołane uroczyste przedświąteczne zebranie Zarządu Tarnowskiego Oddziału SEP. W spotkaniu oprócz członków Zarządu wzięli udział przewodniczący poszczególnych Kół SEP, przedstawiciele członków wspierających i szefowie agend gospodarczych działających przy Oddziale. Ważnym wydarzeniem spotkania było rozpatrzenie wniosku właścicieli firm elektroinstalacyjnych i ich pracowników o utworzeniu nowego Koła SEP działającego przy tych firmach. Zarząd pozytywnie rozpatrzył przedłożony wniosek i w związku z tym nowo założone Koło otrzymało numer 10.
Drugim bardzo istotnym punktem obrad było przedyskutowanie projektu planu pracy statutowej w 2012 r.

Wróć do spisu treści