2013 - SEP_OT

Przejdź do treści

2013

Z życia oddziału
Z życia oddziału
 
11 .stycznia 2013 r. odbyło się spotkanie koła nr 3 przy ZAT. Bardzo interesującą prelekcję wygłosił tarnowski historyk Pan Antoni Sypek na temat „Tarnów w czasie Powstania Styczniowego”. Duże zainteresowanie wywołało wystąpienie kol. Bolesława Kurowskiego na temat rozwoju energetyki w Zakładach Azotowych w Tarnowie. Przedstawienie roli Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w ZAT i jego współdziałaniem z kołem nr 3 SEP działającym na terenie ZAT wygłosił przedstawiciel władz SITPCh Tomasz Klikowicz.
Później odbyło się spotkanie towarzyskie, gdzie zarówno pracownicy i emeryci mieli możliwość przekazanie sobie wzajemnie wspomnień i doświadczeń.
 
19.stycznia 2013 r. w salach restauracji Bristol odbył się Bal Elektryków na którym, bawiło się 110 członków i sympatyków SEP.
 
14.marca 2013 r. w Warszawie miało miejsce spotkanie konsultacyjne w sprawie Komisji Kwalifikacyjnych. Ze strony Tarnowskiego Oddziału SEP uczestniczył kol. Marek Lejko przewodniczący KK nr 263.
 
28.marca 2013 r w Sali Niebieskiej Tauron SA Oddział w Tarnowie odbyło się, jak co roku, seminarium tzw. „Spotkania elektroinstalacyjne”, którego mottem były zmiany w przepisach związanych z eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych. Najważniejszym punktem było omówienie zmian wprowadzonych Rozporządzeniem w sprawie BHP przy urządzeniach energetycznych oraz projekt Prawa Energetycznego i Gazowego
 
15.kwietnia 2013 r odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału gdzie głównymi punktami było przedstawienie przez Prezesa Oddziału i członków Zarządu sprawozdania za wykonanie poszczególnych punktów planu pracy w 2012r.
Po dyskusji w tym uwagach Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przyjęto wykonanie planu pracy w zakresie statutowym i działalności gospodarczej.
 
Od 15.maja do 16.maja 2013 r zostały zorganizowane Tarnowskie Dni Elektryki.
W pierwszym dniu w Sali Niebieskiej przy ul. Lwowskiej miało miejsce seminarium którego głównym punktem był wykład prof. inż. Wiesława Nowaka z AGH nt. wysokorezystancyjnych zwarć z ziemią oraz wystąpienie dr. inż. Bogdana Staszaka z Politechniki Poznańskiej w którym wyjaśniał teoretyczne podstawy zachodzących zjawisk w trakcie tych zwarć.
Natomiast drugi dzień TDE został zorganizowany w auli PWSZ. Najważniejszym punktem były obchody 150-lecia urodzin Profesora Romana Dzieślewskiego, który w latach 1901-1902 był rektorem Politechniki Lwowskiej i pierwszym autorem podręcznika do elektrotechniki w języku polskim.
W ciągu trwania TDE udział wzięło ok. 150 osób.
 
W dniach16 maja do 21maja 2013r została zorganizowana wycieczka techniczno-krajoznawcza do północnych Włoch /Veneto wraz z Mediolanem/. W wycieczce uczestniczyło 40 członków SEP.
 
24 maja 2013r w Kołobrzegu odbyło się kolejne posiedzenie Rady Prezesów którego głównymi punktami było:
•       
informacje na temat przygotowań do XXXVI Walnego Zgromadzenia Delegatów w Szczecinie,
•       
informacje o przygotowaniach do II Kongresu Elektryki Polskiej w 2014r., w tym o spotkaniu Komitetu Programowego,
•       
usprawnienie wymiany informacji w SEP,
•       
działalność młodzieżowa w SEP,
•       
działalność gospodarcza SEP,
•       
sprawa obchodów roku 2013 jako roku im. prof. Romana Dzieślewskiego w SEP i kwestie odnowienia grobu Profesora we Lwowie.
•       
 
5.06.2013 r Koło nr 3 SEP wraz z SITPCH z zorganizowało konferencję nt. „Doświadczenia z wprowadzaniem ogniw fotowoltaicznych” prezentowaną przez firmę UESA Polska
 
Kwiecień 2013 r. Komisja Konkursowa T/O SEP „Nagrody im. Jana Szczepanika” dla absolwentów średnich szkół technicznych o kierunku elektrycznym przyznała nagrody. Do Komisji wpłynęło 7 wniosków z czterech szkół: Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Tarnowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku, Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy, Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie - Mościcach. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie a nagrody zostały wręczone w poszczególnych szkołach przy okazji uroczystości szkolnych.
Maj 2013 r. Do Komisji Konkursowej „Na najlepszą pracę dyplomową wyższych szkół technicznych regionu tarnowskiego” wpłynęło 7 prac dyplomowych studentów PWSZ w Tarnowie.
Na podstawie indywidualnej oceny każdej pracy Komisja ustaliła wyniki konkursu i przyznała nagrody.
Pierwsze miejsce otrzymała praca dyplomowa zatytułowana „Prezentacja wyników pomiarów AFR za pomocą sondy szerokopasmowej na wyświetlaczu LCD " autorstwa Dawida Białasa i Mateusza Klimka.
Przyznano również dwa wyróżnienia
1.
  
Praca pt. „Zastosowanie robota Kawasaki w wybranych grach planszowych z wykorzystaniem technik przetwarzania obrazu” Autor: Paweł Tryba
2.
  
Praca pt. „Sterowanie głosowe robotem Kawasaki w wybranych grach planszowych” Autor: Piotr Kozłowski
 
1.sierpnia w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Prezes Oddziału SEP wspólnie z przedstawicielami innych Stowarzyszeniami i Tarnowskiego NOT złożyli wiązanki kwiatów na grobie Henryka Ziemnickiego , który w latach 1970 - 1984 był Prezesem Tarnowskiego Oddziału SEP oraz uczestnikiem Powstania Warszawskiego.
 
17. i 18. września Koło nr 1 zorganizowało wyjazd na Targi specjalistyczne o charakterze energetycznym ENERGOTAB w Bielsku Białej. W ramach wycieczki było, także zwiedzanie fabryki samochodów OPEL w Gliwicach. W części turystyczno krajoznawczej uczestnicy wycieczki zwiedzili Cieszyn. W wycieczce wzięło udział 35 członków SEP
 
6.do 8.września w Krakowie odbyła się kolejna Rada Prezesów SEP. W programie obrad były następujące tematy:
-
             
Informacja o obchodach Roku prof. Romana Dzieślewskiego
-
             
Sprawy przygotowań do XXXVI Walnego Zjazdu Delegatów SEP
-
             
Program ramowy II Kongresu Elektryki Polskiej
-
             
Karta zawodowa inżyniera
 
24. września odbyło się posiedzenie Tarnowskiego Zarządu Oddziału. W związku z kończącą się w 2014 r kadencją władz SEP głównym przedmiotem spotkania była organizacja Walnych Zebrań Kół AVZK7, które winny odbyć się do 15. grudnia 2013 r. Decyzją Zarządu postanowiono także, że klucz wyborczy delegatów na Walne Zebranie Delegatów Oddziału AVZDO/ będzie wynosił jeden delegat na każde ośmiu członków Koła w tym nowowybrany Prezes Koła. Postanowiono, że WZDO odbędzie się 20 lutego 2014.
 
27-29. września Oddział Rzeszowski SEP zorganizował centralne uroczystości 150 -lecia urodzin Profesora Dzieślewskiego, w której wziął udział Antoni Maziarka Prezes T/O SEP. W programie uroczystości było:
-
             
seminarium historyczne na Politechnice Rzeszowskiej
-
             
spotkanie w auli Politechniki Lwowskiej poświęcona dorobkowi i pamięci Profesora
-
             
uroczystości na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, gdzie pochowany jest Profesor
Najbardziej szczytnym osiągnięciem całego projektu obchodów „Roku Dzieślewskiego” była renowacja zabytkowego grobowca Profesora na Cmentarzu Łyczakowskim. Całe przedsięwzięcie renowacji grobowca Profesora zostało zrealizowane dzięki finansowemu wsparciu wszystkich członków Stowarzyszenia. Należy tu przypomnieć, że Profesor Roman Dzieślewski urodził się w Tarnowie w kamienicy w Rynku 9. Od 1891r przez 33 lata był profesorem na Politechnice Lwowskiej i pierwszym profesorem elektrotechniki na ziemiach polskich. W latach 1901-1902 pełnił funkcje rektora Politechniki Lwowskiej.
 
Przed listopada nasi Koledzy, jak co roku odwiedzili cmentarze na których spoczywają członkowie SEP gdzie złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze.
 
4 grudnia 2013r w Sali konferencyjnej Tauron SA Oddział w Tarnowie Tarnowski Oddział SEP zorganizował seminarium poświęcone przede wszystkim zmianom w przepisach jakie wniosła nowelizacja Rozporządzenia w sprawie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Wykład wprowadzający na ten temat wygłosił członek Polskiego Komitet Bezpieczeństwa w elektryce SEP kol. Kazimierz Pasierb. W ramach tego tematu wykład na temat wymagań dla firm zewnętrznych podczas prowadzenia prac dla TAURON Dystrybucji Oddział w Tarnowie w kontekście tych przepisów wygłosił kierownik BHP w Tauron SA Oddział w Tarnowie kol. Andrzej Gruszka.
Innymi tematami poruszonymi na seminarium były trendy w zakresie sprzętu ochronnego oraz nowoczesne rozwiązania w zakresie oświetlenia indukcyjnego w przemyśle. W seminarium uczestniczyło ok. 60 osób.
Wróć do spisu treści