2018-2022 - SEP_OT

Przejdź do treści

2018-2022

Władze oddziału
Kadencja 2018-2022 r.


Władze Oddziału:

Prezes Oddziału - Onak  Janusz
I Wiceprezes      - Antoni Maziarka,
II Wiceprezes     - Władysław Bochenek,
III Wiceprezes    - Krzysztof Mikulski
                 
sekretarz           - Grazyna  Smolińska-Wygrzywalska
skarbnik            - Jan Sznajder,

Członek Prezydium Zarzadu:                          
  • Roman Kuczek

Prezydium Zarządu:
  • - Onak  Janusz              - Prezes Oddziału
  • - Antoni Maziarka          -  l-wszy V-ce Prezes
  • - Władysław Bochenek  - ll-gi V-ce Prezes
  • - Krzysztof Mikulski       - III-ci V-ce Prezes
  • - Jan Sznajder              - Skarbnik
  • - Grażyna Smolińska-Wygrzywalska  - Sekretarz
  • - Roman Kuczek           - Członek Prezydium

Członek Zarzadu:
Agnieszka Lisowska-Lis
Andrzej Liwo
Andrzej Wojtanowski
Bolesław Budzik
Grzegorz Bosowski
Marek Przebięda
Pawel Marek
Władysław Łabuz
Zbigniew Papuga

Komisja rewizyjna:
Stanisław Kozioł;
Andrzej Kieć;
Zbigniew Kaput;
Marcin Szymczyk

Sąd koleżenski:
Adam Dychton;
Roman Romaniszyn;
Marian Strzała;
Krzysztof Gajewski

Wróć do spisu treści