2019 - SEP_OT

Przejdź do treści

2019

Z życia oddziału
==================================================================================
30.05.2019r.
Koło SEP przy Grupie Azoty S.A. organizowało konferencję Naukowo-Techniczną "Techniki Przeciwwybuchowej i Zarządzanie Bezpieczeństwem  - ''
która odbyła się  w Hotelu Cristal Park w Tarnowie – Mościcach , ul. Traugutta 5.
Temat seminarium►plakat

==================================================================================
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
100-lecie organizacji
 
 
 
          
    
Kazimierz Szpotański      (1887-1966) (źródło: Przegląd     Elektrotechniczny 1931, nr 7, s. 223)
    
                              
    

Mieczysław Pożaryski (1875-1945) (źródło: Narodowe     Archiwum Cyfrowe)
    
              
 
                                             
   
   
Stowarzyszenie Elektryków Polskich istnieje od 100 lat. W kilka miesięcy po zakończeniu I wojny światowej, po radosnych, listopadowych wydarzeniach 1918 r., kiedy odzyskano Niepodległość, odbył się w Warszawie, w dniach 7-9 czerwca 1919 r., Ogólnopolski Zjazd Elektrotechników Polskich, na którym powołano do życia Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) i uchwalono jego statut. Nie oznacza to, że wcześniej polscy inżynierowie elektrotechnicy różnych specjalności nie zrzeszali się. Było wręcz przeciwnie. Ale do zjazdu założycielskiego SEP organizacje te były podzielone granicami  zaborów. Kiedy powstała Polska w sposób naturalny, bez przymusu i wręcz z potrzeby serca tak jak rozdartą zaborami Polskę, tak i środowisko polskich elektrotechników zszyto w jedną całość i powstało w ten sposób Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich. Pierwszym prezesem w latach 1919-1929 był Mieczysław Pożaryski, ostatnim przed wybuchem II wojny światowej Kazimierz Szpotański. W 1939 r. SEP liczyło 1500 członków.  
Wybuchła w 1939 roku II Wojna Światowa sparaliżowała działalność SEP. Jej członkowie w latach okupacji włączyli się czynnie w walkę z okupantem niemieckim. Koła SEP istniały w czasie wojny zarówno w Wielkiej Brytanii jak i w obozach jenieckich na terenie Niemiec, w jakich znaleźli się polscy inżynierowie, członkowie SEP i jednocześnie żołnierze polscy, którzy dostali się do niewoli. Czas wojenny mocno ograniczył środowisko polskich elektryków, którzy ginęli podobnie jak i inni Polacy na polach bitew, w powstaniach, obozach koncentracyjnych i łagrach. Bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych SEP wznowił swoją działalność, ale już w 1946 roku został scentralizowany jak i inne organizacje techniczne i włączony do sterowanej odgórnie przez nowe komunistyczne władze Naczelnej Organizacji Technicznej. Czasy stalinizmu przyniosły stagnację. Dopiero po tzw. odwilży w 1956 roku pomału SEP zaczął się odradzać przybierając nowe formy swojego działania, powołano wtedy chociażby Izbę Rzeczoznawców.
 
 

         Energetyka tarnowska narodziła się w okresie przed I wojną światową. W 1910 r. uruchomiono w Tarnowie Elektrownię Miejską, której pierwszym dyrektorem został dr inż. Jan Studniarski, późniejszy rektor i wieloletni dziekan Akademii Górniczej w Krakowie.  

 
W pierwszym pookupacyjnym roku 1945 r. inżynierowie Okręgowego Zakładu Energetycznego w Tarnowie: Aleksander Zieliński, Henryk Słoniewski i Kazimierz Chróścikiewicz, jako pierwsi z tarnowskich elektryków, zgłosili akces do Oddziału Krakowskiego SEP. Prawie jednocześnie członkami Oddziału zostali prowadzący Biuro Projektów i Budowy inżynierowie Tadeusz Kossakowski i Henryk Ziemnicki.
 
       Pierwsze Koło SEP w Tarnowie powstało przy Okręgowym Zakładzie Energetycznym w 1950 r. Liczyło 32 członków. Pierwszym prezesem został Leon Jakus, dyrektor OZET. Koło nr 2 powstało w 1951 r. przy budującej się Fabryce Silników Elektrycznych. Koło nr 3 powstało w 1965 r. przy Zakładach Azotowych w Tarnowie. Wszystkie Koła zrzeszone były w Oddziale Krakowskim SEP.
 
       22 stycznia 1970 r. podczas Plenarnego Zebrania Zarządu Głównego SEP w Warszawie wyrażono zgodę na utworzenie w Tarnowie Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich, niezależnego od Oddziału Krakowskiego. Uwieńczone zostały wieloletnie starania Komitetu Organizacyjnego, w którym czołową rolę odegrali Henryk Ziemnicki i Bolesław Kurowski. Pierwszym prezesem Oddziału Tarnowskiego SEP został Henryk Ziemnicki.
 
Oprócz zwyczajnej codziennej działalności organizacyjnej Oddziału można też wskazać kilka kamieni milowych, które podkreślają jego charakter i są jego dorobkiem. Takimi kamieniami milowymi są na pewno organizowane nieprzerwanie od 1996 roku Tarnowskie Dni Elektryki.  Kolejnym kamieniem milowym jest „Biuletyn” OT SEP wychodzący nieprzerwanie od 1995 roku, który opisuje nie tylko życie toczące się w oddziale, ale i również jest publikatorem, gdzie ukazują się artykuły pisane nie tylko przez osoby związane z tarnowskim środowiskiem.
 
Przy Oddziale działa również Ośrodek Szkolenia, w którym są dwie komisje kwalifikacyjne SEP nadające uprawnienia zawodowe i Ośrodek Rzeczoznawstwa. Oddział organizuje także od wielu lat Spotkania Elektroinstalacyjne. Aby docenić młodzież średnich szkół technicznych regionu tarnowskiego organizowane są prawie corocznie od 1998 roku konkursy na najlepsze prace dyplomowe, a od 2002 roku  konkursy na najlepsze prace dyplomowe dla studentów.
 
Uroczystości jubileuszowe stowarzyszenia obchodzone są w ramach „Tarnowskich Dni Elektryki”.
 
 
Początki energetyki w Tarnowie – zdjęcia.

 
 
 
Budynek Elektrowni Miejskiej w Tarnowie. Początek XX w.
==================================================================================
29.04-10.05.2019r.

Tarnowscy elektrycy poznają Elektromobilność w Państwie Środka.
  
Wpisując się w  obchody 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Członkowie Tarnowskiego Oddziału SEP w końcu kwietnia 2019 r. wyruszyli na kilka dni do środkowej  Azji, do Chin. Celem merytorycznym wyjazdu była wizyta w jednej ze znaczących w świecie firm branży motoryzacyjnej należącej do koncernu BYD Company posiadającej innowacyjne rozwiązania w dziedzinie elektromobilności, napędów elektrycznych  oraz specjalizującej się w nowoczesnych technologiach magazynowania energii elektrycznej.
                                          
 
Ponadto program wyjazdu obejmował pobyt w wielu kultowych dla tego kraju miejscach, przejazd szybkim pociągiem i zwiedzanie miast stanowiących wizytówkę „Państwa Środka”: Pekinu, Hangzhou, Wuzhen i Szanghaju.
 
 
 
Tarnowscy elektrycy w Chinach
 
Zasadniczym  punktem  programu była wizyta w jednym z największych koncernów  świata - firmy należącej do koncernu BYD Company. Skrót nazwy firmy pochodzi od Build Your Dreams (z ang. „zbuduj swoje marzenia”). W czasie prezentacji firmy na dużej zgodnej z potencjałem goszczących nas gospodarzy Sali konferencyjnej przedstawione  zostały misja i wizja firmy a także potencjał jakim dysponuje w realizacji nakreślonych celów.
 
 
 
W Sali konferencyjnej
 
Firma jest dużym potentatem w sektorze motoryzacyjnym, zajmuje się produkcją komponentów szczególnie elektrycznych oraz produkuje samochody osobowe i autobusy pod własną marką. Buduje mocne kompetencje w dziedzinie elektromobilności – nie tylko na folderach lecz faktycznie w rzeczywistości, co potwierdza widok parkingu firmowego gdzie setki pojazdów pracowników przyłączone są do własnych punktów ładowania (każde miejsce parkingowe ma taki punkt).
 

Parking firmowy dla pracowników
 
 Jest dużym graczem na rynku azjatyckim i światowym w produkcji pojazdów z napędem hybrydowym i elektrycznym. Firma specjalizuje się również w produkcji akumulatorów przeznaczonych do zasilania szerokiej gamy urządzeń poczynając od telefonów a kończąc na magazynach energii.
 
 
Przekrój samochodu hybrydowego BYD
 
 
Przykładowy asortyment produkcji
  
Prezentacja wzbudziła ciekawość i chęć poznania przebiegu procesu produkcyjnego w takiej fabryce. Gospodarze umożliwili mam wejście na linie technologiczną i podglądnięcie przebieg procesu bezpośrednio na linii produkcyjnej montażu i  testowania partii zestawów złożonych z pakietów akumulatorów litowo-jonowych – sterowalnych zasobników energii – przeznaczonych do zasilania urządzeń elektrycznych.  Przechodząc przez wyższe kondygnacje budynku przez okna można było dostrzec, że wszystkie dachy obiektów pokrywają panele fotowoltaiczne, z których energia jest wykorzystywana do bieżącej produkcji w firmie.

 
  
Hala produkcyjna
 
 
Hale fabryczne pokryte fotowoltaiką
 
Dwudziestu uczestników spotkania, naszych kolegów miało również możliwość testowej jazdy samochodem hybrydowym marki BYD na przyfabrycznym torze sprawdzając jego przyspieszenie. Komfort jazdy oraz stabilność przetestowano pokonując tor przeszkód na odcinku specjalnym wjeżdżając na 5 metrową pochylnię oraz zjeżdżając z niej.
 
 
 BYD w akcji
 
 Będąc w Państwie Środka nie można nie zobaczyć obiektu, który wielu do tego Kraju przyciąga czyli Wielkiego Muru Chińskiego. Potężne korki iście chińskie nie pozwoliły nam na długi pobyt  w tym miejscu jednym z siedmiu cudów świata. Ale zrobiliśmy swoje czyli, spacerowaliśmy ok 2 godzin po najlepiej zachowanym jego odcinku, wspinając się na poszczególne strażnice, podziwiając kręte i wysokie jego ściany oraz zapierającą dech panoramę na otaczające masywy górskie i doliny.
 
 
 
Fragment Wielkiego Muru Chińskiego
 
               Pekin pamięta jeszcze letnią olimpiadę z 2008 choć przygotowuje się już do Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku. Zwiedziliśmy nadal imponujące obiekty sportowe letniej olimpiady, spotkaliśmy się z niekonwencjonalnym leczeniem  w  Centrum Medycyny Chińskiej i mieliśmy okazję do zapoznania się z techniką hodowli pereł słodkowodnych i podziwiania biżuterii z przepięknymi perłami. Poznaliśmy miejsca o szczególnym dla Chińczyków znaczeniu, miejsca ich kultury i historii: Świątynię Nieba, która jest jednym z najpiękniejszych parków w Pekinie i cennym zabytkiem historycznym, Letni Pałac - kompleks parkowo-pałacowy, który stanowił miejsce letniego odpoczynku cesarzy chińskich z dynastii Qing, i Plac Niebiańskiego Spokoju (Tiananmen) będący świadkiem współczesnej historii. Ten największy i najważniejszy plac "Państwa Środka" sąsiaduje z gmachami Mauzoleum Mao Zedonga i Parlamentu i rozciąga się przed Bramą Niebiańskiego Spokoju stanowiącą wejście od południa do Zakazanego Miasta. Po przekroczeniu Bramy zwiedziliśmy wybudowany w XV w. Pałac Cesarski, w którym 9999 komnat pełniło funkcję rezydencji 24 cesarzy z dynastii Ming i Qing. Zakazane Miasto jest największym zespołem pałacowym na świecie i znajduje się na liście światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Po wyjściu na Wzgórze Węglowe podziwialiśmy z zachwytem  Park Jingsan z panoramą miasta i Cesarski Pałac.
 
 
 
Zakazane Miasto widok z Wzgórza Węglowego
  
Trasę z Pekinu na wschodnie wybrzeże do Hangzhou jednej z dawnych stolic siedmiu królestw, położonej na południowym krańcu Wielkiego Kanału pokonaliśmy w 6 godzin (ok 1300 km) szybkim pociągiem. Pociąg rozpędza się do prędkości  ponad 300 km/h i nie ma odczucia wielkiej prędkości – jazda po torach jest bardzo cicha i bardzo płynna.
             Hangzhou to jedno z mniejszych (ok 7 ml mieszkańców) ale bardzo dynamicznie rozwijających się miasteczek. Zwiedziliśmy buddyjskie klasztory z Świątynią Lingying, czyli Świątynią Natchnionego Odosobnienia, sięgającej swoją historią pierwszej połowy IV wieku, gdy na tym terenie po przybiciu mnichów wzniesiono jej pierwsze pawilony. Emocje wzbudził durian, najbardziej śmierdzący aczkolwiek smaczny owoc pokryty żółtą lub zielonkawą kolczastą skórką.  Degustujący go stali się abstynentami gdyż spożywany z alkoholem (podobno) tworzy trujący związek.
              Wizytę w Hangzhou zakończyliśmy rejsem łodzią po Jeziorze Zachodnim, będącym jedną z głównych atrakcji miasta, wizytą na polach herbaty i w herbaciarni oraz  zwiedzaniem Ogrodu Rodziny Guo, stanowiącego prawdziwe arcydzieło sztuki ogrodowej. Aby pozostać w atmosferze relaksu udaliśmy się tym razem autokarem do usytuowanej na sieci kanałów Wuzhen - jednej z najpiękniejszych wiosek wodnych w całych Chinach, nazywanej "chińską Wenecją". Niesamowita atmosferę tworzyło wieczorne delektowanie się sztuką w tym operową przy kanalikach żeglownych miasta, przechadzki i podziwianie zawieszonej nad wodą zabudowy i dotykającej wody zwisającej tropikalnej zieleni. Muzeum Krępowanych Stóp - trudna do akceptowania ale specyficzna dla Chin ocena kobiecego piękna, muzeum Wesela, lokalne rzemiosło i wystawy obrazujące miejscowy folklor to ma do zaoferowania ta miejscowość stanowiąca dla oddalonego ok 100 km Szanghaju weekendowe wytchnienie.
             Szanghaj – największe miasto Świata ok. 26 mln mieszkańców. W fabryce jedwabiu  zapoznaliśmy się z procesem produkcji nici i wykorzystywania jedwabiu do produkcji tkanin, rozkoszowaliśmy się stylem iście azjatyckim jednej z niewielu świątyń buddyjskich w mieście - Świątynia Nefrytowego Buddy - oraz stylem starego miasta przypominającym cesarskie Chiny z słynną herbaciarnią. Spacerowaliśmy po Bund - znanym szanghajskim nabrzeżu, zwiedziliśmy Perłę Orientu - najwyższą wieżę TV w Azji, Szanghajskie Muzeum z znakomitą kolekcją, obrazującą życie społeczeństwa Chin i rozwój sztuki chińskiej na przestrzeni dziejów.
 
 
 
Stare miasto, w tle najwyższy budynek Szanghaju (632 m.)
 
 
 
Nowe oblicze Szanghaju
 
 
Chiny jakie zobaczyliśmy to szybko rozwijający się kraj, tygrys gospodarczy, którego główne miasta są nowoczesnymi metropoliami a równocześnie olbrzymimi placami budów. Przeobrażają się błyskawicznie, wyprzedzając inne znane metropolie czystością i doskonałym zorganizowaniem miejskiej infrastruktury.
 

 
Zmieniający się Szanghaj
 
Gdzie jest prawdziwa stolica Chin? W Pekinie, gdzie od XV w. do dziś Zakazane Miasto - siedziba Cesarzy - przypomina o tym, że tzw. Północna Stolica jest tą jedyną słuszną w Państwie Środka? Pekin jest wizytówką Chin, ale czy jedyną? A może prawdziwa stolica jest w Szanghaju? Wielki biznes widać tu na każdym kroku, a podobno władza to pieniądze... Można zadawać sobie te pytania, szukać odpowiedzi w literaturze, internecie, relacjach ze spotkań korporacyjnych i blogach podróżników. A może Hangzhou - jedna z starożytnych stolic i stolica zielonej herbaty?
 
Czy spotkanie z Chinami, Chińczykami, budowlami i technologią było pięknym wstępem do dalszego poznawania uroków Azji czy jest raczej koniecznością na przyszłość dla rozumienia mentalności, wzmocnienia więzi i rozwoju wzajemnych relacji biznesowych.
 
Dziękujemy firmie Erbus z Mielca i Panu Andrzejowi za życzliwość i „uszycie” wyjazdu na miarę naszych potrzeb oraz Pani Annie Czarneckiej, która dla naszej grupy była przewodniczką służąc nam ogromną wiedzą i chińskim doświadczaniem pełniąc opiekę jako  pilot w czasie podróży.
 
Wspominał:  
Zbigniew Kaput
Zdjęcia udostępnił
Wiesław Cich

znaczy Szanghaj
Szanghaj, ostatnie miasto na trasie naszego wyjazdu po wschodnich terenach Chin to zarazem miejsce, w którym jak w soczewce skupia się dzisiejsze państwo środka.
Jedno z największych miast świata, główny port morski Azji i siedziba jednej z najważniejszych światowych giełd. Już to pokazuje znaczenie miasta w dzisiejszym zglobalizowanym świecie. Szanghaj musi robić wrażenie na przyjeżdżających z całego świata turystach. Na nas zrobił. Ilość nowoczesnych wieżowców w dzielnicy Pudong może przyprawić o zawrót głowy.

                       
Shanghai Tower – 632 m, Shanghai World Financial Center (popularnie nazywany otwieraczem) – 492,3 m, Jin Mao Tower – 421 m i wreszcie Oriental Pearl Tower - 468 m to chyba najbardziej znane Szanghajskie budynki. Z ostatniego z nich mieliśmy możliwość podziwiania panoramy miasta stojąc na jednej z trzech zlokalizowanych w wieży platform widokowych. Jedyna w budynku platforma z przeszkloną podłogą znajduje się na wysokości 263 m i to właśnie na nią wjechaliśmy jedną z sześciu szybkich wind. Podobno przy dobrej widoczności z najwyższej platformy można obserwować widoki w promieniu nawet 100 km. My nie wjechaliśmy na wysokość, która pozwoliłaby zweryfikować prawdziwość tej informacji. Nie mniej jednak rozpościerający się przed nami widok i tak był imponujący. Dodatkowych wrażeń dostarczała jeszcze przeszklona podłoga.
Konstrukcyjnie wieża jest piątym co do wielkości tego typu obiektem na świecie. Jej fundamenty sięgają 18 m w głąb ziemi. Łączna waga budynku to 120 000 ton.  Cała konstrukcja opiera się na trzech pionowych, żelbetonowych słupach o okrągłym przekroju. Dla wzmocnienia całości Jia Huan Cheng, architekt budowli zastosował między nimi poprzeczki, a w dole wieży słupy dodatkowo podparto skośnymi belkami. Trzy filary o średnicy 9 metrów każdy podtrzymują konstrukcję budynku. Na rdzeniu opierają się trzy pokłady w kształcie kuli. Im wyżej tym kule są mniejsze. Średnice kul, to odpowiednio: 50, 45 i 14 m.
Na szczęście Szanghaj oprócz nowoczesnego oblicza światowej metropolii (bądź co bądź to obecnie największe miasto świata) ma do zaoferowania także swoją bogatą i niebanalną historię. Wprawdzie drapacze chmur próbowały nam jeszcze nadal towarzyszyć w trakcie zwiedzania historycznej, szanghajskiej starówki wciskając się nachalnie z oddali pomiędzy zabytkowe budynki, ale to nie one przyciągały w tym miejscu naszą uwagę.


Stara dzielnica pamiętająca jeszcze czasy wojen opiumowych pełna małych sklepików, oferujących lokalne przysmaki restauracyjek i urokliwych zaułków przenosiła w czasy cesarstwa i mieszkających w niej zamożnych handlarzy jedwabiem. Faktem jest, iż obecnie jest to miejsce mocno skomercjalizowane. Jakby przygotowane pod „orientalne wyobrażenia” zachodniego turysty. Z drugiej jednak strony miejsce na swój sposób niezwykłe. Przede wszystkim jednak na wskroś autentyczne. Co z tego, że na tle nowoczesnych biurowców robi trochę nierealne, a nawet baśniowe wrażenie? Przecież właśnie te trochę wyidealizowane wyobrażenia dawnych Chin chyba każdy z nas miał gdzieś w podświadomości, a dzięki temu miejscu dane nam było to poczuć.
Czasem za sprawą stylizowanego wystroju mijanych lokali można było poczuć dekadencki klimat lat dwudziestych ubiegłego wieku. Czasu kiedy handlarzy jedwabiem zastąpili nie mniej bogaci przybysze z całego świata. Często o bardzo wątpliwej reputacji. Dzisiaj jest to miejsce, do którego obowiązkowo trafiają odwiedzający miasto turyści.

Ostatnim akcentem zwiedzania miasta był spacer po słynnej nadbrzeżnej promenadzie znanej jako Bund. Znajduje się ona na prawym brzegu rzeki Jangcy. Architektonicznie nawiązuje swoim stylem do baroku, renesansu ale także art déco. Po pierwszej wojnie opiumowej i otwarciu portu dla cudzoziemców na tym terenie powstała brytyjska osada. Pierwotnie był to bagnisty wymagający osuszenia teren. Jednak już na przełomie XIX i XX wieku Bund pełnił rolę najważniejszego finansowego centrum Azji Wschodniej. Obecnie znajdują się tam siedziby światowych organizacji finansowych i hotele. Prawdę mówiąc można było przez chwilę zapomnieć, że znajdujemy się na dalekim wschodzie. Zabudowa sugerowała raczej Nowy Jork, Londyn czy Paryż i to bynajmniej nie ten współczesny ale z początków ubiegłego wieku. To wszystko potwierdza tylko w jak niezwykłym miejscu byliśmy. Miejscu, w którym przez wieki krzyżowały się drogi kupców podążających jedwabnym szlakiem, europejskich ekspedycji kolonialnych, prowadzących tu swoje interesy gangsterów, a w końcu światowych korporacji i wielkiej finansjery. Dużo jak na jedno miasto.
Trzy jakże odmienne oblicza Szanghaju. Nowoczesne centrum, tradycyjna chińska architektura starówki i kolonialny Bund pozwoliły nam chociaż częściowo odkryć teraźniejszość i przeszłość tego fascynującego kraju jakim bez wątpienia są dzisiejsze Chiny.
Waldemar Krzywonos
==================================================================================
26.03.2019r.
W siedzibie Hurtowni Materiałów Elektrycznych „MEGA” Tarnów ul. Towarowa 11 odbędzie się w godz. 9.00 - 11.00 prezentacja firmy ANLUX producenta osprzątu elektrycznego  nt:
"Nowości asortymentowych firmy ANLUX".
Organizatorem prezentacji było SEP koło numer 10.
Plakat ANLUXFirma Anlux istnieje od 1995 roku i zajmuje się  produkcją energooszczędnych elementów oświetleniowych. W asortymencie  sklepu mogą Państwo znaleźć szereg produktów, które wykorzystacie we  własnym domu. Jednym z podstawowych artykułów przedsiębiorstwa Anlux są źródła światła LED.
 
W naszym sklepie znajdziesz naświetlacze LED z czujnikiem ruchu, które idealnie sprawdzą się jako oświetlenie przed dom czy podjazd do garażu. Do oświetlenia tarasu czy pod ganek polecamy plafony hermetyczne LED BARI z czujnikiem ruchu. Producent Anlux  oferuje rozwiąznaia nie tylko do domu - szeroka gama produktów z branży  oświetlenia przemysłowego zaczynając od opraw liniowych LED IP65  kończąc na oprawach LED High-Bay z serii TUNG, TANT i o wysokiej sprawności 140 lm/W serii Highbay LED IRID.
==================================================================================
Zarządu Tarnowskiego Oddziału SEP zorganizował konferencję  "Rozwiązania typu Smart Grid w sieciach dystrybucyjnych"  która odbyła się w środę 20.03.2019 r. od godz. 9:00 w Tarnowie ul. Lwowska - TAURON Sala Błękitna.

Plakat Elektroinstalator

Większa stabilność sieci
Wymogi rozdziału energii w warunkach użytkowania, funkcjonalność i struktu- ry stale się zmieniają. Sieci zasilania podlegają poważnym zmianom przepływu energii z powodu odnawialnych źródeł energii. W przyszłości sieci te będą też obciążone pojazdami elektrycznymi pobierającymi prąd w stacjach ładujących.
Przejrzyste przepływy energii to warunek wstępny stabilności inteligentnych sieci. Odpowiednio do tego rzeczywiste sta- ny sieci muszą być łączone w inteligentny sposób, żeby do- pasować zasilanie i zapotrzebowanie. Jest to niezwykle istot- ne w celu zbilansowania silnie wahających się przepływów energii  powodowanych   przez zmienne źródła zasilania z jednej strony i szczyty zużycia powodowane przez stale rosnącą ilość pojazdów elektrycznych pobierających prąd do ładowania z drugiej strony.
W celu umożliwienia operatorom sieci zapewnienia nieza- wodności sieci dystrybucyjnych oraz w celu dokonania wy- dajnych kosztowo dostosowań infrastruktury konieczny jest stały pomiar i monitorowanie obciążeń dynamicznych w sie- ciach dystrybucyjnych. Przy pomocy Modułu Interfejsu Smart Grid (sieci inteligentnej), punkty pomiarowe można łatwo i tanio implementować jako punkty strategiczne w sieciach dystrybucyjnych.

Kompaktowe i modułowe
W przyszłości operatorzy sieci, firmy przemysłowe i jed- nostki zarządzające obiektami będą zależne od ciągłej dostępności wartości pomiarowych i danych dotyczących obciążeń ich sieci dystrybucyjnych w celu zapewnienia niezawodnego działania. Dane te muszą być dostarczane w czasie nieomal rzeczywistym, żeby można było wyko- nywać pomiary kontrolne, zwłaszcza w gorących punk- tach, takich jak lokalne stacje sieciowe.
Spełnienie  tego  wyzwania  wymaga  przetestowanych i sprawdzonych rozwiązań: prostego montażu w istnie- jących systemach bez przerw w zasilaniu, elastyczności w zakresie ilości punktów pomiarowych, jak również sprzętu, który może być obsługiwany bez wcześniejszego obszernego szkolenia. Przez Moduł Interfejsu Smart Grid (z angielskiego Smart Grid Interface Module - SGIM) firma EFEN opracowała modułowy system zbierania pa- rametrów elektrycznych i innych parametrów fizycznych w szafkach rozdzielczych oraz rozdzielniach kablowych.
E
lastyczne i rozbudowywalne
Poza elementem zasilającym i procesorem można opcjo- nalnie skonfigurować inne funkcje. W obudowie modułu zatrzaskowego można zainstalować do 5 modułów po- miarowych do monitorowania 3-fazowego oraz do 10 przyłączy niskiego napięcia. Dodatkowo dostępne są trzy gniazda wtykowe do modułów uniwersalnych, takich jak interfejsy GSM albo OFC albo moduły I/O ze stykami bezpotencjałowymi.

Kompaktowe i dokładne
Cewki Rogowskiego dają znaczne korzyści przy ograni- czonym miejscu na bieżący pomiar. Kompaktowe wymia- ry i prosty montaż przy pomocy opasek zaciskowych do linii zasilania albo szyn bardzo skracają czas i nakład pra- cy podczas modernizacji. Ponieważ cewki Rogowskiego nie wykazują efektu nasycenia, to można mierzyć szeroki zakres prądów pierwotnych bez wpływu na dokładność. Cewki te odpowiadają klasie dokładności 1 zgodnie z EN 61869, eliminując w ten sposób potrzebę kalibracji cewki i modułu pomiarowego.

Inteligentny montaż
Prosta instalacja
Dzięki swojej podstawie montażowej Moduł Interfejsu Smart Grid można łatwo zainstalować w istniejących szafkach rozdzielczych albo  w  nowych  systemach w celu zapewnienia, że sprzęt będzie przygotowany do przyszłych potrzeb. Obudowa modułu zawierająca modułową elektronikę pomiarową może być łatwo wstawiona w podstawę montażową i można ją też bez większego wysiłku usunąć.
Przy zmodernizowaniu istniejących systemów Moduł Interfejsu Smart Grid wyraźnie przewyższa konwencjonalne systemy dzięki łatwemu monta- żowi i instalacji.
SGIM można zamontować na szynie pod napię- ciem bez ryzyka przypadkowego zwarcia. Po pro- stu zainstaluj podstawę montażową na szynie. Nie ma potrzeby odłączania zasilania systemu


==================================================================================
26.02.2019r.
W siedzibie Hurtowni Materiałów Elektrycznych „MEGA” Tarnów ul. Towarowa 11 odbyła się w godz. 9.00 - 11.00 prezentacja firmy MILOO LIGHTING producenta osprzątu elektrycznego  nt:
"Nowości asortymentowych firmy MILOO LIGHTING".
Organizatorem prezentacji było SEP koło numer 10.
Plakat MILOO LIGHTING


MILOO LIGHTING  - Nie ważne co potrzebujesz oświetlić biuro, sklep, magazyn, hale produkcyjną...
 Jesteśmy jedną z wiodących polskich firm zajmujących się produkcją  oświetlenia LED oraz rozwojem komercyjnych badań nad tą innowacyjną  technologią. W strukturze korporacyjnej Miloo Electronics to właśnie  innowacja odgrywa kluczową rolę. Jest bazą do tworzenia niezawodnych i  wydajnych produktów idealnie dopasowanych do oczekiwań i potrzeb naszych  Klientów.

==================================================================================
29.01.2019r.
W siedzibie Hurtowni Materiałów Elektrycznych „MEGA” Tarnów ul. Towarowa 11 odbyła się w godz. 9.00 - 11.00 prezentacja firmy HENSEL producenta osprzątu elektrycznego  nt:
"Nowości asortymentowych firmy HENSEL".
Organizatorem prezentacji było SEP koło numer 10.
Plakat HENSEL

Firma Hensel jest wiodącym producentem innowacyjnych systemów
elektroinstalacyjnych  i rozdziału energii. Założona w roku 1931, jest obecnie reprezentowana w  wielu krajach na świecie i zatrudnia około 820 pracowników, z czego 570  w Niemczech.
Centrala firmy w Lennestadt w Niemczech wraz z dobrze  rozwiniętą siecią oddziałów i agentów zapewniają nieprzerwaną, silną  obecność na międzynarodowym rynku.
Tam, gdzie otaczające środowisko, kurz i  wilgoć wymagają zastosowania wysokiej klasy technologii montażu, Hensel  ze swoimi innowacyjnymi rozwiązaniami umożliwia niezawodną i bezpieczną  dystrybucję energii.
Szeroka gama nowoczesnych systemów  elektroinstalacyjnych i rozdziału energii dla krajowych i  międzynarodowych zastosowań doprowadziła firmę Hensel do pozycji jednego  z liderów w dziedzinie dystrybucji energii elektrycznej niskiego  napięcia.
                    
                    
                                              
                          Produkty elektrotechniczne najwyższej jakości i niezawodności                        
                                          
                    
                      
                        
                          
                                                      
                        
                      
                      
                        
                          
Tam, gdzie  zapylenie i wilgoć wpływają na funkcjonowanie instalacji elektrycznej,  jedynie produkty najwyższej jakości, spełniające normy powinny być  stosowane w celu zagwarantowania niezawodnej i bezpiecznej dystrybucji  energii elektrycznej.

Wysokie standardy jakości gwarantują naszym klientom przewagę konkurencyjną również w przyszłości.
Cała baza produkcyjna firmy Hensel jest certyfikowana i spełnia wymagania  
DIN-ISO 9001-2008.
  • Wewnętrzne zarządzanie jakością
  • Zaawansowane metody kontroli
                        
Wróć do spisu treści