2019 - SEP_OT

Przejdź do treści

2019

Z życia oddziału
==================================================================================
20.12.2019r.
       W dniu 20.12.2019r. wzorem lat ubiegłych odbyło się spotkanie Świąteczno-Noworoczne Zarządu Oddziału SEP w poszerzonym składzie.
Celem spotkania było  podsumowanie pracy Oddziału w 2019r. - roku 100-lecia SEP,
oraz Program Pracy na 2020r. - rok 50-lecia Oddziału Tarnowskiego SEP.
       Na wstępie prezes Janusz Onak podziękował wszystkim za zaangażowanie i bardzo duży wkład w działalność OT SEP.
         Przypomniał, że 2020r. jest rokiem szczególnym dla Oddziału ze względu na obchody
50-lecia. Podkreślił, że ta rocznica zobowiązuje do jeszcze większego zaangażowania w jego działalność. Przedstawił Plan Pracy na 2020r. który zatwierdził Zarząd.
       Na zakończenie złożył wszystkim koleżankom i kolegom Życzenia Świateczno-Noworoczne wszystkiego najlepszego.

==================================================================================
20.11.2019r.
Stowarzyszenia  Elektryków Polskich Oddział w Tarnowie oraz Koło nr 13 im. Janusza Lacha  Oddział w Krakowie zorganizowało Seminarium Techniczne  „Rozwiązania techniczne kontroli przepalenia wkładek bezpiecznikowych  w rozdzielnicach nN stacji SN/nN”.
Seminarium odbyło się  20 listopada 2019 r. w Tarnowie ul Lwowska 72-96 B /sala niebieska/.Prezentacji - Firmy ALFAPOWER z  Łodzi

Niskokosztowe rozwiązania do zdalnego monitorowania stanów pracy sieci niskiego napięcia
Zadania powierzone operatorowi systemu dystrybucyjnego, w zakresie zapewnienia niezawodności funkcjonowania systemu dystrybucyjnego wymagają od niego rozwoju inteligentnych sieci. Dlatego OSD dąży do objęcia zdalnym monitoringiem nie tylko sieci średnich napięć, ale także sieci niskiego napięcia. Już teraz standardy techniczne operatorów zawierają wymagania dotyczące zdalnego monitorowania nowych stacji transformatorowych Sn/nN, w tymi monitorowania rozdzielnicy nN w zakresie kontroli przepalenia wkładek bezpiecznikowych. Ale co z rozdzielniami, które nie są przystosowane do takiej kontroli? Firma Alfa Power zaproponowała rozwiązanie, które umożliwia zdalną kontrolę stanu bezpieczników nie tylko w nowych rozdzielnicach, ale także w już dotychczas eksploatowanych.
Moduł kontroli bezpieczników
Sygnalizator WSBO przeznaczony jest do wykrywania i sygnalizowania uszkodzenia bezpiecznika w obwodzie nN: lokalnie - poprzez sygnalizację świetlną oraz zdalnie -poprzez sygnalizację wyprowadzaną na drodze stykowej.
Urządzenie kontroluje wartość napięcia chwilowego względem potencjału N przed i za każdym bezpiecznikiem.
WSBO jest kompatybilny ze wszystkimi typowymi wkładkami bezpiecznikowymi. W zależności od wykonania, jeden moduł może kontrolować od 3 do 15 bezpieczników. Stan przepalenia bezpiecznika/ów w polu sygnalizowany jest czerwoną diodą. Prawidłową pracę urządzenia sygnalizuje zielona dioda. Żółta dioda sygnalizuje stan ręcznego odstawienia sygnalizacji z kontrolowanego pola.
Przepalenie się jednej lub kilku kontrolowanych wkładek powoduje zamknięcie zestyku przekaźnika wyjściowego. W przypadku montażu kilku modułów WSBO na tym samym obiekcie styki przekaźników wyjściowych można połączyć równolegle. Nie istnieje potrzeba przestrzegania „biegunowości” połączeń, gdyż są to styki izolowane.
Podstawowym założeniem proponowanego rozwiązania było maksymalne uproszczenie urządzenia (koszty). Zbiorczy sygnał powiadamia nadzorującego, że należy wysłać ekipę serwisową na obiekt, niezależnie w którym nadzorowanym odpływie doszło do przepalenia się bezpiecznika. Jednak w przypadku ważnych odpływów można zastosować wersję urządzenia, w którym sygnalizacja z każdego odpływu jest wyprowadzana poprzez osobny styk.
Sygnalizator umożliwia blokowanie sygnalizacji z nieczynnego pola.
Moduł WSBO zasilany jest poprzez tory pomiarowe podłączone od strony szyn. Do prawidłowego działania modułu wystarczy obecność przynajmniej jednej z faz. Przy całkowitym braku zasilania na szynach moduł jest nieaktywny (styk sygnalizacyjny otwarty).
Urządzenie kontroluje zgodności faz przed i za bezpiecznikiem oraz wykrywa obecność napięć wstecznych.
Przesył informacji do systemu nadzoru
W zależności od wyposażenia obiektu informacja o przepaleniu bezpiecznika może być przekazywana różnymi drogami.
Jeżeli stacja transformatorowa jest wyposażona w telemechanikę nadzorującą rozdzielnię SN, to sygnały z rozdzielni nN mogą być wprowadzone na jej wejścia sygnalizacyjne.
W przypadku, gdy na obiekcie jest zainstalowana szafka AMI zbiorczy sygnał z modułów WSBO może być podawany na wejście stykowe modemu AMI, który komunikuje się (przy wykorzystaniu łączności GSM) zarówno systemem licznikowym jak i z systemem SCADA. Takie rozwiązanie zastosowano w TAURON O. Tarnów.
Jeżeli na obiekcie nie ma zainstalowanych żadnych urządzeń transmisji danych, to do łączności z systemem nadzoru można zastosować moduł komunikacyjny TSB dostarczany przez firmę Alfa Power. Transmiter wyposażony jest w 4 wejścia sygnalizacji stykowej wraz ze źródłem napięcia stałego. TSB odbiera sygnał z urządzeń WSBO  oraz innych czujników (np. otwarcia drzwi lub detektora zaniku faz).  Informację wysyła do systemu nadzoru przy wykorzystaniu łączności GSM (np. w protokole DNP 3.0). Informacja wysyłana jest jako odpowiedź na pytanie z systemu nadrzędnego lub spontanicznie po wykryciu alarmu na nadzorowanym obiekcie. TSB zasilany jest napięciem 230V. Opcjonalnie TSB może być wyposażone w zasobnik energii podtrzymujący pracę urządzenia( na czas potrzebny do wysłania ostatniego komunikatu oraz informacji o utracie zasilania). Po tym czasie transmiter wyłącza się do czasu powrotu napięcia.
Prezentacja informacji w systemach nadzoru
Informacja może trafiać bezpośrednio do systemu SCADA. Jednak ze względu na dużą ilość obiektów niskiego napięcia warto rozważyć zastosowanie koncentratora pośredniczącego z oprogramowaniem MiniLvs. Dzięki niemu system SCADA, zamiast prowadzenia łączności z tyloma obiektami, zajmuje się swoimi podstawowymi zadaniami. Koncentrator od strony SCADA widziany jest jako pojedynczy obiekt DNP 3.0.  Dodatkowo oprogramowanie umożliwia prezentację informacji na urządzeniach mobilnych z systemem Android.
MiniLvs umożliwia, z jednej strony akwizycję danych z obiektów, z drugiej zaś niezwłoczne informowanie odpowiednich służb o awariach (za pomocą powiadomień GSM przesyłanych na telefon lub tablet), a następnie wizualizację alarmów prezentowanych w oknie graficznym urządzenia mobilnego (w postaci listy alarmowej lub w postaci symbolu graficznego na mapie).
MiniLvs identyfikuje obiekt a następnie prezentuje go w postaci łezki na geograficznej mapie terenu. Łezka wskazuje jego położenie oraz stan pobudzenia sygnalizacji (zmianą koloru). Na mapie prezentowany jest także typ pobudzonego sygnału, np. o braku napięcia na szynie zasilającej, przepaleniu jednej lub więcej nadzorowanych wkładek bezpiecznikowych lub otwarciu drzwi, a także wewnętrznych sygnałów z transmitera (np. słaba bateria lub zanik zasilania).
Wszystkie zdarzenia przychodzące z obiektu rejestrowane są w bazie danych z cechą czasu, co umożliwia prezentację odebranych sygnałów w formie chronologicznej listy alarmowej oraz dziennika zdarzeń (ogólnego oraz obiektu)
                                                                                                         Aneta Plich

Alfa Power Sp. z o.o. to firma, której celem jest projektowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie rozwoju inteligentnej infrastruktury sieciowej przeznaczonej do dystrybucji energii elektrycznej.
Oferujemy systemy zarządzania dystrybucją energii elektrycznej, w szczególności monitoringu sieci w czasie rzeczywistym oraz jej automatyzacji.
Unikatowe rozwiązania oferowane przez Alfa Power oparte są na wiedzy i doświadczeniu zdobytym w czasie wieloletniej pracy nad zagadnieniami związanymi z automatyzacją i zdalnym nadzorem sieci elektroenergetycznej.
Firma posiada grono wykwalifikowanych specjalistów, z wieloletnim stażem zawodowym, posługujących się unikatową wiedzą w dziedzinach:
 • elektroenergetyki,
 • elektroniki,
 • automatyki,
 • informatyki,
 • telekomunikacji.
                                                                                          www.alfapower.com.pl

==================================================================================
19.11.2019r.
W siedzibie Hurtowni Materiałów Elektrycznych „MEGA” Tarnów ul. Towarowa 11 odbyła się w godz. 9.00 - 11.00 prezentacja firmy EURA producenta osprzątu elektrycznego  nt:
"Nowości asortymentowych firmy EURA".

Organizatorem prezentacji było SEP koło numer 10.
Eura-Tech Sp. z o.o. jest producentem i importerem innowacyjnych produktów i systemów z branży zabezpieczeń i automatyki domowej. Od momentu założenia firmy w 1993 roku, działamy jako dystrybutor hurtowy, a od 2005 roku produkujemy towary pod własną marką Eura. Działania te doprowadziły nas na szczyt branżowej hierarchii. W ciągu kilku lat staliśmy się jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na rynku, która na trwałe zakorzeniła się w umysłach  konsumentów.
W związku z dynamicznym rozwojem, w 2014 roku zmieniliśmy siedzibę firmy i wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom klientów, wprowadziliśmy nową markę Eura Pro. 2015 rok przyniósł kolejne zmiany - zastąpiliśmy wysłużoną markę HS Product odświeżonym znakiem EL Home, który promuje proste urządzenia będące uzupełnieniem naszej oferty.
Dzięki rozbudowanej sieci dystrybucyjnej budowanej przez ponad dwie dekady, przez wykwalifikowanych przedstawicieli docierających do wszystkich zainteresowanych produktami Eura-Tech. Wszystkie oferowane przez nas urządzenia dostępne są u klientów w całej Polsce i za granicą.
Wspieramy wszystkich naszych partnerów oferując im liczne materiały promocyjne oraz umożliwiając dostęp do w pełni działających tablic demonstracyjnych, które wykonujemy na indywidualne zlecenie.
==================================================================================
Co roku zgodnie z tradycją zostały złozone wiązanki na grobach Członków SEP w Krakowie jak i w Tarnowie.
==================================================================================
24.10.2019r.
Zarząd Koła SEP przy Grupie Azoty S.A. zorganizował Konferencję - Energetyka Przemysłowa w dniu 24.10.2019 r. (czwartek), która odbyła się w sali restauracji Kasyno w Tarnowie -Mościcach, ul. Kwiatkowskiego 20.
Plakat Zaproszenie
Więcej Z życia oddziału 2019

VI edycja Konferencji Energetyka Przemysłowa
 
W dniu 24 października 2019 roku po raz szósty odbyła się Konferencja Energetyka Przemysłowa. Wydarzenie miało miejsce w restauracji Kasyno w Tarnowie – Mościcach. Konferencja to przedsięwzięcie cykliczne organizowane dorocznie, a jego zadaniem jest integracja kadry technicznej i naukowej związanej z  branżą elektroenergetyczną. Projekt ten od sześciu lat organizowany jest przez Koło nr 3 przy Grupie Azoty S.A w Tarnowie, pod patronatem Tarnowskiego Oddziału SEP. Tak więc w roli gospodarzy wystąpili kol. Roman Kuczek – prezes Koła nr 3, oraz panowie Janusz Onak i Antoni Maziarka reprezentujący SEP – Oddział Tarnów.
 
Gośćmi tegorocznej Konferencji, oprócz przedstawicieli organizacji technicznych SEP i NOT byli przedstawiciele Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. – panowie Zbigniew Paprocki i Roman Romaniszyn, dyrektorzy firmy ELZAT – panowie Jacek Ramian i Jerzy Wachowicz, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie – Mościcach pan Krzysztof Kołaciński oraz przedstawiciele kardy naukowej PWST w Tarnowie. Wśród gości, którzy przyjęli zaproszenie znalazło się wiele osób związanych z lokalnym przemysłem. Na Konferencji gościli między innymi przedstawiciele Grupy Azoty S.A, Spółki TAURON, Tarnowskich Wodociągów, PKCH, ATB Tamel S.A. i innych spółek i przedsiębiorstw funkcjonujących w naszym mieście. Warto też odnotować fakt, że na Sali obecna była grupa uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie-Mościcach.
 
Tradycyjnie już prezes Koła nr 3 kol. Roman Kuczek, tworząc agendę spotkania, zaplanował cykl ciekawych prelekcji połączonych a prezentacjami oraz pokaz sprzętu, narządzi i urządzeń, który w sposób praktyczny uzupełniał część wykładową. Jak zwykle prelekcje dotyczyły najnowszych rozwiązań technicznych i obecnych trendów. Prelegentami VI–tej edycji Konferencji byli przedstawiciele firm : EATON, WAGO, HUBIX, Schneider oraz General Electric. Przedstawiony materiał poruszał szeroki wachlarz zagadnień od rozwiązań dla stref EX, poprzez narzędzia hybrydowe, bezpieczeństwo pracy rozdzielnic i transformatorów średniego napięcia do  cyberbezpieczeństwa w energetyce i diagnostyki silników elektrycznych poprzez wykorzystanie wielkości pomiarowych aparatury zabezpieczeniowej. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a punktem kończącym  program spotkania był uroczysty obiad.
       Warto pokusić się o konkluzję, że na przestrzeni ostatnich lat Konferencja Energetyka przemysłowa z imprezy o charakterze lokalnym przekształciła się w ciekawą ofertę która zdecydowanie ugruntowała się w kalendarzu wydarzeń o charakterze naukowo–technicznym organizowanych w naszym mieście. Myślę, że nie będzie nadużyciem stwierdzenie, że w pewnym sensie stanowi uzupełnienie organizowanych dorocznie przez tarnowski Oddział SEP Dni Elektryki i w ciekawy sposób wpisuje się w propagowanie świadomości technicznej kadry związanej z branżą.
 
Reasumując wszystkie dotychczasowe konferencje cieszyły się dużym powodzeniem i z pewnością można je zaliczyć do szeregu sukcesów Koła nr 3. Jest sprawą oczywistą, że sukces nie byłby możliwy bez współpracy osób, które wydatnie przyczyniają się do przygotowania i przebiegu Konferencji. Należą się więc słowa uznania i podziękowanie dla wszystkich kolegów – członków Koła nr 3 oraz wszystkich gości biorących udział w Konferencjach, którzy swym wkładem przyczynili się do wymiany doświadczeń i poszerzenia wiedzy technicznej w przedmiotowym zakresie. Myślę też że warto wykonać ukłon w kierunku Prezesa Koła – kol. Romana Kuczka za wytrwałość i determinację w działaniach mających na celu kontynuację cyklu. Tak więc kolego Prezesie, życzenia wytrwałości i sukcesów w dalszym propagowaniu i organizacji Konferencji.
 
Ryszard Małek
 
 
PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI ,, ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA”
 
Pragniemy podziękować za udział w VI edycji konferencji Energetyka Przemysłowa , która odbyła się w restauracji Kasyno w Tarnowie - Mościcach w dniu 24.10.2019 r. Niezmiernie miło nam, że tak wielu uczestników przybyło na konferencję . Mamy nadzieję, że spotkanie było źródłem nowych informacji, wymiany inspirujących myśli oraz okazją do nawiązania nowych kontaktów. Dziękujemy za ciepłe słowa padające zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu konferencji.

Zapraszamy jednocześnie Państwa do udziału w naszych kolejnych przedsięwzięciach szkoleniowych.
 
W imieniu Zarządu
 
                                     Roman Kuczek
 
                  Prezes Koła SEP przy Grupie Azoty S.A.
 
 
==================================================================================
24.09.2019r.
W siedzibie Hurtowni Materiałów Elektrycznych „MEGA” Tarnów ul. Towarowa 11 odbyła się w godz. 9.00 - 11.00 prezentacja firmy URMET producenta osprzątu elektrycznego  nt:
"Nowości asortymentowych firmy URMET".
Organizatorem prezentacji było SEP koło numer 10.

==================================================================================
01.08.2019r.
Tradycyjnie jak co roku 1 sierpnia, prezesi tarnowskich Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w tym prezes tarnowskiego Oddziału SEP, a zarazem członkowie Zarządu Rady Terenowej Jednostki Organizacyjnej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Tarnowie uczcili pamięć i oddali hołd uczestnikowi  Powstania Warszawskiego  Henrykowi Ziemnickiemu. Mgr inż. Henryk Ziemnicki – był  założycielem i pierwszy Prezesem Tarnowskiego Oddziału SEP, uczestnikiem Powstania Warszawskiego pełniącym funkcję dowódcy Kompanii Armii Krajowej ps. „OLBROMSKI” ,  zasłużonym pracownikiem energetyki i niestrudzonym działaczem społecznym. Na jego grobie na Tarnowskim cmentarzy w Krzyżu  złożono wiązankę kwiatów z biało-czerwoną szarfą i w imieniu każdego Stowarzyszenia zapalono znicz.
Trzeba dodać, że przed wielu laty pomysłodawcą takiej formy uczczenia uczestników i walk Powstania Warszawskiego w Tarnowie był zmarły w 2017r. prezes Zarządu Rady NOT w Tarnowie mgr inż. Jacek Sumera a obecnie tradycje tą podtrzymuje obecna Pani Prezes Zarządu Rady NOT Renata Łabędź .

==================================================================================
25.06.2019r.
W siedzibie Hurtowni Materiałów Elektrycznych „MEGA” Tarnów ul. Towarowa 11 odbyła się w godz. 9.00 - 11.00 prezentacja firmy ZAMEL producenta osprzątu elektrycznego  nt:
"Nowości asortymentowych firmy ZAMEL".
Organizatorem prezentacji było SEP koło numer 10.

Jesteśmy polską, rodzinną firmą z siedzibą w Pszczynie
 
Od ponad 29 lat działamy na rynku branży elektrotechnicznej, dynamicznie się rozwijając.
 
Podstawą  naszego działania jest zapewnienie najwyższej jakości produktów i  standardu obsługi klienta, priorytetem – jego zadowolenie. Jakością,  ceną i nowoczesnym wzornictwem naszych produktów wygrywamy z silnymi  konkurentami zagranicznymi, promując jednocześnie polskie produkty i  całkowicie polski kapitał za granicą.

Nowość! MONITOR ENERGII ELEKTRYCZNEJ MEW-01 WI-FI 3F+N
MONITOR ENERGII ELEKTRYCZNEJ WI-FI 3F+N TYP: MEW-01
Opis produktu
Monitor energii elektrycznej MEW-01 umożliwia kontrolę zużycia energii poprzez bezprzewodową sieć Wi-Fi.

 Monitor MEW-01 jest urządzeniem 3-fazowym, które w łatwy sposób  montujemy w rozdzielni elektrycznej, bez dodatkowych kosztów  wynikających z tworzenia specjalnej instalacji elektrycznej i  telekomunikacyjnej.

Odbiornik MEW-01 przeznaczony jest do  montażu w szafach rozdzielczych na szynie TH35 (DIN). Urządzenie zajmuje  dwa moduły. Ważnym elementem jest podłączenie przekładników prądowych  100A oraz anteny (znajdujących się w zestawie). W przypadku gdy antena  musi być zainstalowana poza szafą rozdzielczą (dotyczy głównie  rozdzielnic metalowych) to należy do tego celu wykorzystać antenę  zewnętrzną. Antena posiada złącze typu SMA.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że MEW-01 umożliwia pomiar zużycia energii także na 1 fazie.
Symbol
MEW-01
 
   
  
CECHY FUNKCJONALNE PRODUKTU:
 • Prosta  instalacja - dostępne na rynku systemy automatyki budynkowej są  zazwyczaj bardzo złożone, zamknięte i kosztowne. W wielu przypadkach  wymagają instalacji już na etapie budowy obiektu. Urządzenia SUPLA są  proste w montażu i konfiguracji oraz nie potrzebują dodatkowego  okablowania.
 • Społeczność SUPLA - produkty SUPLA mają rozwiniętą  społeczność. Możesz się dzielić uwagami i pomysłami z innymi  użytkownikami systemu, możesz szukać wsparcia i inspiracji na forum  społeczności. Dołącz do tysięcy zadowolonych użytkowników!
 • W komplecie 3 przekładniki prądowe 100 A.
 • Wi-Fi  - wszystkie produkty SUPLA komunikują się poprzez sieć bezprzewodową.  Dzięki temu nie musisz inwestować w drogie kontrolery automatyki  budynkowej. Przez Wi-Fi można łączyć się z urządzeniami z dowolnego  miejsca na ziemi. Nie musisz się martwić o doprowadzanie dodatkowych  przewodów komunikacyjnych do urządzeń.
 • Pomiar zużycia energii elektrycznej oraz prądu, napięcia, mocy na 3 fazach.
 • Możliwość pomiaru zużycia energii elektrycznej na 1 fazie.
 • Wszystko  pod ręką - każdemu z nas zdarza się czasem zastanawiać czy wyłączył  światło, kuchenkę lub czajnik po wyjściu z domu. Dziś już nie musisz się  o to martwić. Wystarczy, że zamontujesz urządzenia SUPLA i natychmiast  możesz sprawdzić czy rzeczywiście wszystko, co powinno, zostało  wyłączone.
 • Przesyłanie i dostęp do danych pomiarowych w  chmurze. Pobieranie raportów zużycia energii elektrycznej do pliku  Excel. Dane zużycia energii elektrycznej i mierzonych parametrów sieci  (także w formie wykresów) przedstawione w aplikacji Supla.
==================================================================================
- Odsłonięcie pomnika-Ławeczki pierwszego prezesa SEP i wieloletniego dziekana Wydziału Elektrycznego PW prof. Mieczysława Pozarskiego na dziedzińcu Politechniki Warszawskiej.

"Jestem niezwykle dumny, ze dziś - dokładnie w setną rocznicę Zjazdu Założycielskiego, możemy odsłonić pomnik pierwszego prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich i wieloletniego Dziekana Wydziału Elektrycznego Poliechniki Warszawskiej- prof. Mieczysława Pozarskiego. .............."
słowa Prezesa SEP - Piotra Szymczaka

              Pomnik - ławeczka wraz z postacią prof. Mieczysława Pożaryskiego jest założeniem rzeźbiarskim o stylistyce realistycznej i portretowej. Rzeźba kame­ ralna z małym przeskalowaniem spełnia wymogi rzeźby interaktywnej, uczest­ nicząc w życiu ulicy, miasta, regionu etc. Dzięki takiemu założeniu jest moż­ liwość przysiąść obok Profesora - Legendy, odpocząć lub zrobić sobie zdjęcie z tak znakomitą postacią.
 
Rzeźba profesora M. Pożaryskiego przybliży studentom, pracownikom na­ ukowo-dydaktycznym oraz mieszkańcom Warszawy, wyjątkową postać siedzą­ cą w skupieniu na ławce w stylu wiedeńskim, nawiązującej do Warszawy z po­ czątku XX w. Sylwetka Profesora przedstawiona została w charakterystycznym dla niego ruchu. Głowa podparta jest na prawej dłoni, lewa ręka przytrzymuje specjalistyczne czasopismo leżące na kolanach "Przegląd Elektrotechniczny", którego był założycielem, a także podręcznik autorstwa Profesora pt. "Nauko­ we podstawy elektrotechniki" .W części oparcia ławki zostały wkomponowane logotypy Politechniki War­ szawskiej i Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Prof. Mieczysław Pożaryski był wieloletnim dziekanem Wydziału Elektrycznego oraz współzałożycielem SEP-u i pierwszym jego Prezesem.
 
Rzeźba wykonana metodą modelowania w glinie, następnie odlana w gip­ sie, stanowiła bazę do wykonania odlewu w brązie. Kolejnym etapem był pro­ ces patynowania brązu, zapewniając tym samym zabezpieczenie metalu przed korozją. Odlew pomnika w brązie powstał w firmie ART - ODLEW Wiktor Ha­ lupczok w Opolu. Mam nadzieję, że rzeźba przeze mnie wykonana, wkompo­ nuje się w przestrzeń Politechniki Warszawskiej i stanowić będzie dydaktyczny i estetyczny aspekt wśród społeczności akademickiej.
 
prof Marian Molenda
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- XXXIX NWZD SEP MAŁA AULA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
"Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w dniu 11 listopada 1918 r. społeczeństwo elektryków aktywnie włączyłosię w odbudowę zniszczonego kraju. W dniach 7-9 czerwca 1919r. obradujący w Warszawie Zjazd Powołał Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich (nazwę na Stowarzyszenie Elektryków Polskich zmienił zjazd toruński w 1928 r.) XXXIX Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SEP zwołaliśmy dokładnie w setną rocznicę tego wydarzenia. .............."
Słowo wstępne perzesa SEP  

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy
 - Członkowie honorowi, Delegaci, Zaproszeni Goście!
 
                              Kontynuując chlubne karty i tradycje działalności społecznej przez blisko pięć pokoleń Stowarzyszenie wspierało rozwój przemysłu elektrotechnicznego,    energetyki,   nauki    i   techniki   oraz   kształcenie  kadr. Wyrażając głęboki szacunek dla wszystkich pokoleń, które budowały autorytet i rangę SEP obecnie dokładamy wszelkich starań by godnie kontynuować działalność.
Kontynuując chlubne karty i tradycje działalności społecznej przez blisko pięć pokoleń Stowarzyszenie wspierało rozwój przemysłu elektrotechnicznego,    energetyki,   nauki    i   techniki   oraz   kształcenie kadr. Wyrażając głęboki szacunek dla wszystkich pokoleń, które budowały autorytet i rangę SEP obecnie dokładamy wszelkich starań by godnie kontynuować działalność.
 Szanowni Państwo, przypadł mi, jako prezesowi SEP, zaszczyt współorganizować obchody tego wyjątkowego święta wszystkich elektryków zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu. Pragniemy, aby podczas uroczystości, które odbywają się na terenie całego kraju, we właściwy sposób zaprezentować dorobek i osiągnięcia SEP związane z rozwojem przemysłu i kształceniem kadr dla potrzeb elektryki oraz popularyzować sylwetki działaczy i członków SEP, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój kraju, elektryki i naszego Stowarzyszenia. Wyrażam przekonanie, że właśnie te działania budują prestiż i autorytet SEP w trzech środowi­ skach: przemysłowym, naukowym, a także stowarzyszeniowym i w naszych Oddziałach. Dziękuję przewodniczącemu Komitetu Honorowego Obcho­ dów - Krzysztofowi Tchórzewskiemu - Ministrowi Energii. Jednak dzisiaj szczególne z kol. wiceprezesem SEP - Kazimierzem Pawlickim na czele prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, a także kierownictwom Wydziałów: Elektrycznego, Elektroniki i Technik Informacyjnych, Mechanicznego Energety­ ki i Lotnictwa. Wyrazy podziękowania kieruję do Koleżanek i Kolegów- człon­ ków SEP, którzy wsparli finansowo budowę oraz Darczyńcom, których wykaz dołączamy. Przekazuję również podziękowania dla kol. Edwarda Ziai za pomoc w pozyskaniu sponsorów. Szczególne słowa podziękowania kieruję do twórcy pomnika- wybitnego rzeźbiarza prof. Mariana Molendy. Dziękuję również fir­ mie ART-ODLEW Sp. z o.o., która odlała pomnik. Wyrażam ogromne zadowole­ nie, że nasza wspólna praca zakończyła się tak wspaniałym sukcesem.
                                  Niech ten pomnik będzie symbolicznym podziękowaniem całej społeczno­ ści elektryków dla Profesora Mieczysława Pożaryskiego za jego trud i zaanga­ żowanie w tworzenie polskiego szkolnictwa elektrotechnicznego, przemysłu oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich.  

Porzadek obrad
XXXIX Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów SEP
z okazji Jubileuszu 100-lecia SEP
Pod hasłem "Elektryka. Edukacja. Przemysł. Stowarzyszenie."
Data: 7.06.2019 r.
Miejsce: Małą Aula Poltechniki Warszawskiej

godz. 8.00 - 10.00 Rejestracja delegatów i gośći
godz. 10.00 - 10.45 - Otwarcie XXXIX NWZD SEP

 1. Wystąpienie Piotra Szymczaka - prezesa SEP
 2. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu oraz wybór organów roboczych Zjazdu.
 3. Wystąpienie Krzysztofa Tchórzewskiego - Ministra Energii, przewodniczacego Komitetu Honorowego Obchodów 100-lecia SEP
 4. Wystapienie Jana Szmidta - Rektora PW, wiceprzewodniczącego Komitetu Honorowego Obchodów 100-lecia SEP
 5. Stwierdzenie prawomocności obrad

godz. 10.45-11.45 - Sesja Jubileuszowa poświęcona 100-lecia SEP

 1. Marian P.Kaźmierkowski, Mariusz Malinowski - "Elektrotechnika dawniej, dziś i jutro"
 2. Piotr Szymczak, Jerzy Hickiewicz, Sławomir Turmański - "Sto lat działalności i wyzwania stojące przed Stowarzyszeniem Elektryków Polskich"
 3. Sławomir Cieślak, Andrzej Wac-Włodarczyk - 'Rola Stowarzyszenia Elektryków Polskich w procesie kształcenia kadr na progu kolejnego 100-lecia działalności"
 4. Jezry Kurella, Janusz Nowastowski - "Perspektywiczne kierunki działalności SEP w obszarze przemysłu elektrotechnicznego i eneretyki"
 5. Wystąpienie gości

godz. 12.15 - 12.45 - Wybór członków honorowych SEP

 1. Przedstawienie kandydatów
 2. Głosowanie
 3. Wręczenie nominacji

W ramach porządku obrad był wybór członków honorowych SEP i w tajnym głosowaniu nasz kol. Antoni Maziarka dostał tą nominacje - gratulujemy.

godz. 12.45 -13.15 - Wręczenie Medali 100-lecia SEP i Odznak SEP

godz. 13.15 - 13.30 - Zakończenie
.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- KONCERT JUBILEUSZOWY Z OKAZJI 100-LECIA SEP MAŁA AULA POLOITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
" Jest nam niezmiernie miło przywitać Państwa na niewykłym muzycznym wydarzeniu - koncercie z okazji Jubileuszu 100-lecia naszego Stowarzyszenia.
Elektryka jest stosunkowo młodą dziedziną w poruwnaniu z wieloma innymi obszarami wiedzy i techniki. Tym niemniej odegrała wiodącą rolę w rozwoju cywilizacyjnym ludzkoości, a liczni przedstawiciele należą do grona znakomitych uczonych, twórców i wynalazców. Warto podkreślić że społeczność elektryków jest niezwykle barwna, tworzą ją ludzie o szerokich zainteresowaniach i uzdolnieniach, którzy często oprócz swojego zawodu zajmują się poezją, malarstwem bżdź muzyką. ..............."
Andrzej Jakubiak     Piotr Szymczak
==================================================================================
30.05.2019r.
Koło SEP przy Grupie Azoty S.A. organizowało konferencję Naukowo-Techniczną "Techniki Przeciwwybuchowej i Zarządzanie Bezpieczeństwem  - ''
która odbyła się  w Hotelu Cristal Park w Tarnowie – Mościcach , ul. Traugutta 5.
Temat seminarium►plakat

==================================================================================
Obchody 100 - lecia SEP w Tarnowskim Ratuszu
 
 
      W dniach 7-9 czerwca br. przypada setna rocznica powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Z tej okazji, w dniu 23 maja 2019 r. w tarnowskim Ratuszu odbyły się uroczystości związane z obchodami tej rocznicy. Organizatorem uroczystości był tarnowski oddział SEP wraz z Państwową Wszą Szkołą Zawodową w Tarnowie. Przebieg obchodów rocznicowych honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Tarnowa.
 
Do głównej sali tarnowskiego Ratusza zaproszeni zostali : prezydent miasta Tarnowa pan Roman Ciepiela, Prezes Stowarzyszenia dr. Inż. Piotr Szymczak oraz prezesi sąsiadujących z naszym oddziałów SEP. Wśród zaproszonych gości znalazły się znane osobistości lokalnego świata nauki i businessu. Przedstawiciele władz Państwowej Wszej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, przedstawiciele władz Grupy Azoty S.A. w Tarnowie, przedstawiciele władz, dyrektorzy oddziałów Spółki TAURON, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, właściciele i prezesi spółek działających na terenie miasta i gminy Tarw, przedstawiciele i dyrektorzy szkół oraz jednostek kulturalnych, komendant policji, zasłużeni działacze oddziału SEP oraz wybrani członkowie poszczególnych kół Stowarzyszenia działających w oddziale Tarnów
 
Program spotkania zapoczątkowało zwiedzanie części Muzeum w Ratuszu, gdzie przy ujmującej narracji pani przewodnik zaproszeni goście mogli zapoznać się z historią miejsca oraz tradycjami naszego miasta. Szczególnie wyraźnie uwypuklone zostały tradycje szlacheckie i miejskie oraz tradycje oręża i kultury, która dzięki mecenatowi Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Tarnowskiego rozkwitła w naszym mieście pozostawiając tak wspaniałe pamiątki historyczne.
 
Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się o godzinie 10. W Ratuszu zapanowała podniosła atmosfera, na którą złożyły się charakter spotkania, stworzona przez organizatorów oprawa oraz zaproszeni goście. Całość harmonijnie dopełniało renesansowe wnętrze Sali Pospólstwa oraz wyniosłe spojrzenia sarmackiej szlachty, która dumnie spogdała na zebranych z rozwieszonych na ścianach obrazów.
 
Otwierając spotkanie, prezes tarnowskiego oddziału SEP pan Janusz Onak przywitał wszystkich gości. Odczytując długą listę zaproszonych, powitał serdecznie wszystkich, którzy dotarli na uroczystości oraz tych, którzy ze względu na towarzyszące uroczystościom rocznicowym zjawiska   pogodowe,   wezwani   do   uczestnictwa w sztabach kryzysowych, nie mogli wziąć udziału w spotkaniu.
 
Setna rocznica kojarzy się w naszej świadomości z napraw długim okresem w historii. Cały wiek istnienia musi skłaniać do retrospektywnego spojrzenia na ogół działalności ugrupowania. Tak więc wszyscy mówcy i prelegenci, w mniejszym lub większym stopniu odnosili się do zdarz historycznych. Zarówno tych związanych bezpośrednio z działalnością Stowarzyszenia jak i tych związanych z nim poprzez towarzyszące zdarzenia historycznie i luźne związki.
 
Nie inaczej było w przypadku prelekcji jaką wygłosił prezes tarnowskiego Oddziału SEP pan Janusz Onak, który swój referat rozpoczął od zdefiniowania SEP jako organizacji, określenia jego celów i charakteru. W dalszej części szczegółowo opisana
 
została historia powstania  Stowarzyszenia. Począwszy od początkowych struktur o zasięgu lokalnym, przez szczegóły związane z przebiegiem zjazdu założycielskiego, by ynnie przejść do pełnej historii tarnowskiego oddziału Stowarzyszenia wraz z jego liderami oraz wielkimi postaciami ściśle związanymi z naszym miastem. Przytoczone zostały konkretne projekty, których realizacja możliwa była dzięki wytężonej pracy członków naszego oddziału oraz szeregu znakomitych postaci, mających ogromny wpływ i zasługi w budowie i prężnym rozwoju przemysłu zarówno w skali lokalnej jak i ogólnokrajowej.
 
 
Po wystąpieniu Prezesa Janusza Onaka przyszedł czas na bardzo ważny i podniosły moment, jakim była dekoracja zasłużonych działaczy organizacji. W pierwszej kolejności wręczono Honorowe Odznaczenia SEP. Złotą Odznakę Zasłużony dla SEP przyznano panu Krzysztofowi Mikulskiemu, Srebrną Odznaką natomiast odznaczona została pani Anna Kanka. Aktu dekoracji dokonali Prezes SEP w Polsce dr inż. Piotr Szymczak oraz Prezes tarnowskiego oddziału SEP pan Janusz Onak. W następnym etapie ceremonii wręczono honorowe medale im prof. Mieczysława Pożaryskiego. Uhonorowani to panowie Władysław Bochenek, Marek Lejko i Grzegorz Bosowski. Medale wręczył Prezes Zarządu Głównego SEP dr inż. Piotr Szymczak. Kontynuując uroczystość odznaczania, dokonano wręczenia ustanowionych w Tarnowie medali im Jana Szczepanika. Warto może w tym momencie dodać, że to odznaczenie zostało ustanowione w 2004 roku przez tarnowski Oddział SEP w celu uhonorowania wybitnych członków organizacji oraz osób nie zrzeszonych ale aktywnie i wymiernie wspierających działalność Stowarzyszenia. Medale im. Jana Szczepanika przyznane zostały : Prezydentowi miasta Tarnowa panu Romanowi Ciepieli, Prezesowi SEP w Polsce panu Piotrowi Szymczakowi, panu Jerzemu Topolskiemu wiceprezesowi Zarządu Tauron Dystrybucja S.A. oraz panu Arturowi Kopciowi członkowi Zarządu Grupy Azoty S.A. w Tarnowie. Medale wręczali przedstawiciele zarządu SEP w Tarnowie panowie Janusz Onak, Antoni Maziarka i Władysław Bochenek.
 
 
Po ceremonii odznacz głos zabierali zaproszeni goście. Wypowiedzi zdominowane były gratulacjami, podziękowaniami za współpracę i życzeniami kolejnych rocznic. Na ręce prezesa Janusza Onaka składano listy gratulacyjne i okolicznościowe upominki.
 
 
W części referatowej, o głos poproszono Prezesa SEP w Polsce pana Piotra Szymczaka. Na wstępie pan prezes zaznaczył, że Stowarzyszenie przywiązuje ogrom wagę do precyzyjnego osadzenia swojej działalności w czasie. W tym celu, dwa lata temu powołano pracownię historyczną, która pod kierownictwem prof. Jerzego Hickiewicza dba o to, aby działalność Stowarzyszenia oraz osiągnięcia w dziedzinie elektrotechniki dokumentowane były w źródłach historycznych. Przedstawiony referat, zarekomendowany jako praca zbiorowa opracowana na kongresie SEP, zawierał   szczegółowy   opis   działalności   elektryków   polskich w okresach: 1). do roku 1919, 2). w latach 1919 1939, 3). w okresie okupacji (1939
 
1946), 4). w okresie transformacji tj. w latach 1946 1989 oraz 5). okres od 1989 do dnia dzisiejszego. Kcząc swoje wystąpienie pan Prezes poinformow o inicjatywie Stowarzyszenia, która ma na celu ufundowanie pomnika - Ławeczki prof. Mieczyawa Pożaryskiego figury upamiętniającej znakomitą postać. Jednocześnie zwrócił się z apelem o rozpropagowanie akcji zbierania datków na ten szczytny cel.
 
W zwzku z tym, że o historii związanej z powstaniem Stowarzyszenia powiedziane zostało już prawie wszystko, poproszony o wygłoszenie swojego referatu, historyk miasta Tarnowa pan Antoni Sypek skoncentrow się na opowieści o znanych tarnowianach. Znaczna część referatu traktowała o osobach, które poprzez swoją pasję, umiejętności i wiedzę rozawiali Tarnów w Polsce i Europie, oraz o lokalnych przedsiębiorcach, prowadzących ówczesne warsztaty i manufaktury, którzy poprzez swą pomysłowość i wyczucie rynku mieli wpływ na rozwój lokalnej gospodarki.
 
Zwykle skoncentrowany na sprawach ścle technicznych Dyrektor Centrum Energetyki przy Grupie Azoty S.A. w Tarnowie pan Zbigniew Wadach, wnież poddał się panującemu nurtowi historycznemu i w swym referacie zaprezentował unikatowe fotografie z okresu budowy i początków działania Państwowej Fabryki Zwzków Azotowych obecnej Grupy Azoty S.A. Opisał historię zakładów od wykupu ziem, poprzez budowę elektrowni serca Zakładów, do chwili obecnej. Wskazał również na udokumentowane, ścisłe związki fabryki z Tarnowem
 
Na zakończenie spotkania wiceprezes SEP w Tarnowie pan Antoni Maziarka zaprosił wszystkich zebranych na okazjonalny obiad do restauracji w pobliskim Pasażu. Warto zwrócić uwagę, że dobór restauracji świetnie korespondow z rocznicowym charakterem obchodów. Kręte korytarze, duże piwniczne pomieszczenia dawnej winiarni, łukowe sklepienia wykonane z surowej cegły doskonale domykały atmosferę jubileuszowego spotkania.
Ryszard Małek
 
 

            W drugim etapie tarnowskich obchodów 100-lecia powstania SEP przygotowano wyciecz pogdową po wybranych Centrach Grupy Azoty S.A. w Tarnowie. Głównym celem było przybliżenie Prezesowi Stowarzyszenia problematyki związanej z energety przemysłową. część obchodów, w porozumieniu z Zarządem Grupy Azoty S.A. w Tarnowie przygotował Prezes Koła nr 3 pan Roman Kuczek

     Tarnowskie obchody 100-lecia SEP cz.2 – wycieczka do Grupy Azoty S.A.
Uroczystości związane z obchodami setnej rocznicy powstania Stowarzyszenia Elektryków Polskich, które zorganizowano w Tarnowie podzielono na dwa etapy. Pierwszy – oficjalny – odbył się w Ratuszu na tarnowskim rynku. Drugim zaplanowanym etapem była wycieczka do wybranych miejsc w Grupie Azoty S.A.
W tarnowskim Oddziale SEP funkcjonuje 11 kół, z których każde zrzesza grupę członków reprezentujących odrębną specyfikę obszaru działania i szczególne zainteresowania zawodowe. Największymi i najprężniej działającymi są Koło nr 1 przy Spółce TAURON, skupiające grupę członków związanych z energetyką zawodową oraz Koło nr 3 przy Grupie Azoty S.A. reprezentujące energetykę przemysłową. Od wielu lat władze Koła nr 3 czynią starania, aby szerszemu gronu przybliżyć problematykę elektroenergetyki w obszarach przemysłowych.
Korzystając więc z okazji, że w Tarnowie odbywały się obchody rocznicowe, oraz miły gest ze strony prezesa SEP w Polsce Dr Inż. Piotra Szymczaka, który przyjął zaproszenie, Zarząd Koła nr 3 z prezesem Romanem Kuczkiem na czele zorganizował  wycieczkę po wybranych miejscach w Grupie Azoty S.A. Organizacja spotkania wewnątrz Zakładu możliwa była dzięki doskonałej współpracy i szerokiemu poparciu jakie koło otrzymuje od Zarządu Grupy Azoty S.A.
Ta część obchodów miała oczywiście bardziej kameralny charakter. W wycieczce udział wzięli prezes SEP w Polsce pan Piotr Szymczak, prezes tarnowskiego oddziału SEP pan Janusz Onak, prezes Zarządu SITPChem w Tarnowie pan Zbigniew Paprocki, który jednocześnie reprezentuje Radę Nadzorczą w obecnej kadencji, oraz przedstawiciele Zarządu Koła nr 3. Osobą reprezentująca Zarząd Grupy Azoty był Dyrektor Centrum Energetyki pan Zbigniew Wadach.
Utrzymując konwencję obchodów zwiedzanie zapoczątkowano wizytą w Willi Kwiatkowskiego. Miejsca, które ze względu na siedzibę pierwszych władz, oprócz charakteru użytkowego, w znacznym stopniu pełni funkcję historyczną. Szanowni goście zapoznani zostali z historią miejsca i jego pierwszych gospodarzy. W pomieszczeniach willi zachowano wystrój zbliżony do oryginalnego, co pozwoliło poczuć klimat dwudziestolecia międzywojennego – okresu budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz wzrostu gospodarczego i rozwoju przemysłowego Drugiej Rzeczypospolitej.
Wywołując pewnego rodzaju historyczny kontrast, w trakcie zwiedzania, jako pierwszy obiekt  zaprezentowano niedawno oddane, nowoczesne Centrum Badań i Rozwoju. Centrum to stanowi bardzo interesujący obiekt, który zarówno futurystyczną architekturą, jak i wyposażeniem nie ustępuje najlepszym światowym ośrodkom badawczym. Osobą, oprowadzającą nas po tym niezwykłym miejscu był jej dyrektor pan Rafał Jakubowski. Zwiedzający oprowadzeni zostali po wybranych laboratoriach, gdzie kierujący grupą prac badawczych pan Paweł Markowicz objaśnił ogólny zakres i możliwości badawcze jednostki. Kolejnym prelegentem w tej jednostce był dr inż. Mateusz Laska, który oprowadzał gości po budynku „B” czyli tzw. Hali Półtechnik. Tu nasi goście zapoznani zostali z ogólnym kierunkiem prowadzonych tu prac oraz z przeznaczeniem obiektu. Zademonstrowano też wybrane, jeszcze nie pracujące, ale już zmontowane instalacje.
Z najnowocześniejszego obiektu w Grupie Azoty S.A. zwiedzający udali się do pomieszczeń dawnej elektrociepłowni EC I. Elektrociepłownia była jednym z pierwszych obiektów  wzniesionych podczas budowy Państwowej Fabryki Związków Azotowych. Do dziś funkcjonuje spora część głównego budynku, który swym wyglądem nawiązuje do wzorów budownictwa lat 30–tych. Jednak jego obecne przeznaczenie w znacznym stopniu się zmieniło. Nie istnieje już hala kotłowni i maszynowni jaką można było podziwiać na przygotowanej prezentacji zdjęciowej. Nie istnieją też, wyburzone ze względów bezpieczeństwa, charakterystyczne dla  elektrociepłowni  kominy, w tamtych czasach jedne z najwyższych w Europie.
Istnieje jednak i funkcjonuje nastawnia, która co prawda wyposażeniem odbiega od wystroju obiektu oryginalnego, to jednak za nowoczesną zabudową podziwiać można marmurowe płyty z osadzonymi przyrządami z okresu funkcjonowania i świetności EC I. Z pomieszczenia nastawni zwiedzający przeszli do rozdzielni wnętrzowej 6 kV a stamtąd na rozdzielnię napowietrzną 110/6kV,  gdzie  mogli zobaczyć architekturę nowoczesnego GPZ –tu. Oglądana  rozdzielnia wnętrzowa 6 kV z  branżowego punktu widzenia,  charakteryzuje się ciekawym zestawieniem zabudowanych urządzeń. Od konstrukcji z drugiej połowy zeszłego wieku, po nowoczesną aparaturę łączeniową i zabezpieczeniową. Osobami które przygotowały ten etap zwiedzania byli panowie Roman Romaniszyn i Grzegorz Marszałek – kierownictwo Wydziału Zasilania i Zabezpieczeń Centrum Energetyki.
Kolejnym zwiedzanym obiektem była tzw. hala amoniaku w Jednostce Biznesowej Nawozy. Wybór tego miejsca nie był oczywiście przypadkowy. To jedna z najstarszych, czynnych budowli w zakładach, zawierająca charakterystyczne dla okresu, w którym powstała elementy konstrukcyjne. Hala robi duże wrażenie ponieważ oprócz szczegółów architektonicznych duże zainteresowanie i pewnego rodzaju szacunek budzą zainstalowane w niej urządzenia. Pracują tu głównie maszyny synchroniczne o imponująco dużych rozmiarach. Zakres mocy omawianych silników to 620 – 4800 kW. Są to konstrukcje zbudowane na napięcie średnie 6 kV współpracujące w większości ze wzbudnicami statycznymi. Urządzenia napędzane przez te maszyny to przede wszystkim tłokowe sprężarki gazu syntezowego oraz wirnikowe sprężarki powietrza. Ich przekrój wiekowy też jest szeroki. Od najstarszych konstrukcji jaką jest zbudowaną w latach 30-tych sprężarka azotu, do pochodzącego z roku 2016 silnika firmy DOLMEL napędzającego sprężarkę gazu syntezowego. W trakcie tej części wycieczki, zwiedzający mogli również zobaczyć Jednostkę Syntezy Amoniaku, dla potrzeb której zamontowany został, regulowany tyrystorowo grzejnik rozruchowy o mocy 700 kW. Uwagę należy też zwrócić na przygotowany komentarz, świadczący o doskonałej wiedzy na temat urządzeń i technologii. Osobą odpowiedzialną za przedstawienie tego szczególnego miejsca był pan Wojciech Florek specjalista elektryk w pionie organizacyjno- technicznym Centrum Nawozów
Jako element zamykający objazd po Zakładach organizatorzy zaproponowali wizytę w Elektrociepłowni EC II. Grupę poprowadził osobiście Dyrektor Centrum Energetyki w Grupie Azoty pan Zbigniew Wadach. Wraz z szefem produkcji tegoż Centrum panem Andrzejem Gańczarczykiem zapoznali zwiedzających z podstawowymi obiektami zakładu. Przedstawione zostało serce elektrowni – nastawnia. Miejsce to jest  charakterystycznym przykładem obiektu o tym przeznaczeniu. Centralnie osadzony stół dyspozytorski, wokół szafy gdzie na tle jednokreskowego schematu rozmieszczono przyrządy pomiarowe i klucze sterownicze. Od pierwotnie zaprojektowanego przeznaczenia, miejsce to odróżnia się tym, że na tle tradycyjnego  wystroju zlokalizowano stanowiska komputerowego sterowania ruchem elektrycznym oraz procesem technologicznym maszynowni i kotłowni. Przechodząc przez maszynownię zainteresowanie zebranych wzbudzały najstarsze z zainstalowanych, kondensacyjno – upustowe turbiny produkcji radzieckiej typu WPT z generatorami o mocy 31,5 MW. Przedstawione zostały również pochodzące z okresu rozbudowy zakładu węgierskie zespoły Lang GANZ oraz najnowszy, nie dawno oddany do użytku turbozespół kondensacyjny firmy Siemens. Kończąc spacer po elektrociepłowni EC II goście poprowadzeni zostali przez kotłownie, gdzie elementem imponującym jest gabaryt kotłów energetycznych.
Po trudach i emocjach związanych ze zwiedzaniem wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali do restauracji Kasyno, gdzie organizatorzy przygotowali kolację połączoną z wymianą wrażeń. Do wymienionego już grona dołączyli przedstawiciele Zarządu Grupy Azoty w osobach wiceprezesa Zarządu pana Witolda Szczypińskiego i członka Zarządu pana Artura Kopcia. Zaproszenie przyjęli również pan Antoni Maziarka piastujący jednocześnie funkcję wiceprezesa SEP i wiceprezesa tarnowskiego oddziału NOT oraz reprezentujący Spółkę Elzat, jej dyrektor techniczny pan Jacek Ramian. W spotkaniu uczestniczyli również członek Zarządu Koła nr 3 pan Władysław Łabuz,  prezes Spółki ZBACH pan Roman Nowak, który jest członkiem naszego koła oraz inni zaproszeni goście.
Na wstępie prezes Roman Kuczek wygłosił okolicznościowy referat, w którym opisał historię koła nr 3. Precyzyjnie wymienił założycieli i wszystkie osoby zarządów od początku istnienia do chwili obecnej. Zapoznał zebranych z charakterem organizacji, jej celami i miejscem na tle tarnowskiego oddziału SEP. Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. w Tarnowie pan Witold Szczypiński w ciepłych słowach odniósł się do wypracowanych schematów współpracy z służbami elektrycznymi funkcjonującymi w Zakładach oraz o ich powiązaniach ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Wyraził również swój pogląd na temat misji SEP na terenie Grupy Azoty oraz planów związanych z racjonalną gospodarką energią elektryczną i cieplną. Kończąc swą wypowiedź przekazał zebranym miłe słowa związane z tak znacznym  jubileuszem. Podczas spotkania wiele zostało powiedziane o naprawdę dobrej współpracy z bratnią organizacją jaką jest SITPChem. Szczególnie w wypowiedzi jej prezesa pana Zbigniewa Paprockiego. Prezes SEP w Polsce Dr inż. Piotr Szymczak zwrócił uwagę na dobry klimat panujący w kole i wskazał na konieczność podjęcia kroków w kierunku szerszej integracji środowiska skupionego wokół stowarzyszenia. Padły pytania o kierunki działania organizacji i o wizje budowy szeroko pojętej integracji środowiska. Wykorzystując swoje doświadczenie akademickie prezes Szymczak zadawał pytania do momentu kiedy usłyszał opinie wszystkich zebranych. Każdy ze zgromadzonych miał swój pogląd na tę sprawę i w sposób mniej lub bardziej asertywny wygłosił swoje zdanie. Ten tryb prowadzenia spotkania w kole był zdecydowanie nowatorski i sądząc po nastrojach spodobał się wszystkim. Obecne władze SEP wyraźnie obrały kierunek na szeroko pojętą współpracę nie tylko z oddziałami, ale też z kołami zrzeszonymi w organizacji. Świadczyć o tym może fakt, że prezes SEP w Polsce pan Piotr Szymczak przyjął od prezesa Romana Kuczka zaproszenie na uroczystość 55-lecia koła nr 3 przy Grupie Azoty S.A. w Tarnowie, przypadające w przyszłym 2020 roku.
      Podsumowując, należy stwierdzić, że zorganizowana w ramach obchodów setnej rocznicy powstania SEP wycieczka po Grupie Azoty była dobrym sposobem na wypromowanie działań w ramach propagowania elektroenergetyki przemysłowej. O popularności wydarzenia może świadczyć wspaniała atmosfera panująca podczas całości zdarzenia oraz intensywność rozmów i wymiany poglądów. Zdaniem większości zgromadzonych elementem, który należy dopracować jest wewnętrzny sposób komunikacji. Należy wypracować metody skutecznej i praktycznej wymiany doświadczeń. Wycieczka wykazała, że w obrębie działalności członków koła jest ogromny obszar, którego owocem jest wiedza i doświadczenie zawodowe. Doświadczenie to może i powinno być przekazywane tym, którzy szukają wiedzy praktycznej i sprawdzonych rozwiązań. Z kolei obszarem, z którego chcielibyśmy czerpać to m.in. zagadnienia sieciowe, instalatorsko – montażowe oraz ogromne pole związane z działalnością naukową. Jak zostało już wspomniane pojedyncze Koła poruszają się w odrębnych zakresach tematycznych. Należy więc podjąć kroki w kierunku integracji środowiska i umożliwienia wymiany wiedzy zawodowej oraz związanego z wykonywaną pracą doświadczenia.
Na zakończenie, jako że to relacja z obchodów jubileuszu 100-lecia istnienia Stowarzyszenia, panu prezesowi Dr inż. Piotrowi Szymczakowi życzymy powodzenia we wprowadzaniu nowej jakości działania stowarzyszenia, samych sukcesów w podejmowanych na rzecz organizacji działaniach oraz godnego not historycznych wprowadzenia organizacji w drugie stulecie istnienia.
        Składamy również podziękowania za organizację tarnowskich obchodów 100-lecia SEP w Polsce. Szczególnie organizatorom tj. zarządowi tarnowskiego Oddziału SEP, władzom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, tarnowskiemu oddziałowi NOT oraz panu prezydentowi Romanowi Ciepieli za mecenat honorowy. Podziękowania należą się również sponsorom, wolontariuszom oraz wszystkim osobom, które włożyły trud w przygotowanie i przebieg jubileuszu.
Ryszard Małek
Zdjęcia - https://photos.app.goo.gl/z22CStFx7ZyQT41E8
Film -     https://youtu.be/kCm4_RFRMQA          

Zdjęcia - wycieczka do Grupy Azoty S.A.  https://photos.app.goo.gl/ZnwWBAaVFvGPy1Db8

Zapraszamy do galerii zdjęć z tego wydarzenia. Link do galerii : https://photos.app.goo.gl/ZnwWBAaVFvGPy1Db8

==================================================================================
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
100-lecie organizacji
      
   Kazimierz Szpotański     (1887-1966) (źródło: Przegląd     Elektrotechniczny 1931, nr 7, s. 223)
                              
   

Mieczysław Pożaryski (1875-1945) (źródło: Narodowe     Archiwum Cyfrowe)
   
                                    
Stowarzyszenie Elektryków Polskich istnieje od 100 lat. W kilka miesięcy po zakończeniu I wojny światowej, po radosnych, listopadowych wydarzeniach 1918 r., kiedy odzyskano Niepodległość, odbył się w Warszawie, w dniach 7-9 czerwca 1919 r., Ogólnopolski Zjazd Elektrotechników Polskich, na którym powołano do życia Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) i uchwalono jego statut. Nie oznacza to, że wcześniej polscy inżynierowie elektrotechnicy różnych specjalności nie zrzeszali się. Było wręcz przeciwnie. Ale do zjazdu założycielskiego SEP organizacje te były podzielone granicami zaborów. Kiedy powstała Polska w sposób naturalny, bez przymusu i wręcz z potrzeby serca tak jak rozdartą zaborami Polskę, tak i środowisko polskich elektrotechników zszyto w jedną całość i powstało w ten sposób Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich. Pierwszym prezesem w latach 1919-1929 był Mieczysław Pożaryski, ostatnim przed wybuchem II wojny światowej Kazimierz Szpotański. W 1939 r. SEP liczyło 1500 członków.
Wybuchła w 1939 roku II Wojna Światowa sparaliżowała działalność SEP. Jej członkowie w latach okupacji włączyli się czynnie w walkę z okupantem niemieckim. Koła SEP istniały w czasie wojny zarówno w Wielkiej Brytanii jak i w obozach jenieckich na terenie Niemiec, w jakich znaleźli się polscy inżynierowie, członkowie SEP i jednocześnie żołnierze polscy, którzy dostali się do niewoli. Czas wojenny mocno ograniczył środowisko polskich elektryków, którzy ginęli podobnie jak i inni Polacy na polach bitew, w powstaniach, obozach koncentracyjnych i łagrach. Bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych SEP wznowił swoją działalność, ale już w 1946 roku został scentralizowany jak i inne organizacje techniczne i włączony do sterowanej odgórnie przez nowe komunistyczne władze Naczelnej Organizacji Technicznej. Czasy stalinizmu przyniosły stagnację. Dopiero po tzw. odwilży w 1956 roku pomału SEP zaczął się odradzać przybierając nowe formy swojego działania, powołano wtedy chociażby Izbę Rzeczoznawców.

        Energetyka tarnowska narodziła się w okresie przed I wojną światową. W 1910 r. uruchomiono w Tarnowie Elektrownię Miejską, której pierwszym dyrektorem został dr inż. Jan Studniarski, późniejszy rektor i wieloletni dziekan Akademii Górniczej w Krakowie.

W pierwszym pookupacyjnym roku 1945 r. inżynierowie Okręgowego Zakładu Energetycznego w Tarnowie: Aleksander Zieliński, Henryk Słoniewski i Kazimierz Chróścikiewicz, jako pierwsi z tarnowskich elektryków, zgłosili akces do Oddziału Krakowskiego SEP. Prawie jednocześnie członkami Oddziału zostali prowadzący Biuro Projektów i Budowy inżynierowie Tadeusz Kossakowski i Henryk Ziemnicki.
      Pierwsze Koło SEP w Tarnowie powstało przy Okręgowym Zakładzie Energetycznym w 1950 r. Liczyło 32 członków. Pierwszym prezesem został Leon Jakus, dyrektor OZET. Koło nr 2 powstało w 1951 r. przy budującej się Fabryce Silników Elektrycznych. Koło nr 3 powstało w 1965 r. przy Zakładach Azotowych w Tarnowie. Wszystkie Koła zrzeszone były w Oddziale Krakowskim SEP.
      22 stycznia 1970 r. podczas Plenarnego Zebrania Zarządu Głównego SEP w Warszawie wyrażono zgodę na utworzenie w Tarnowie Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich, niezależnego od Oddziału Krakowskiego. Uwieńczone zostały wieloletnie starania Komitetu Organizacyjnego, w którym czołową rolę odegrali Henryk Ziemnicki i Bolesław Kurowski. Pierwszym prezesem Oddziału Tarnowskiego SEP został Henryk Ziemnicki.
Oprócz zwyczajnej codziennej działalności organizacyjnej Oddziału można też wskazać kilka kamieni milowych, które podkreślają jego charakter i są jego dorobkiem. Takimi kamieniami milowymi są na pewno organizowane nieprzerwanie od 1996 roku Tarnowskie Dni Elektryki. Kolejnym kamieniem milowym jest „Biuletyn” OT SEP wychodzący nieprzerwanie od 1995 roku, który opisuje nie tylko życie toczące się w oddziale, ale i również jest publikatorem, gdzie ukazują się artykuły pisane nie tylko przez osoby związane z tarnowskim środowiskiem.
Przy Oddziale działa również Ośrodek Szkolenia, w którym są dwie komisje kwalifikacyjne SEP nadające uprawnienia zawodowe i Ośrodek Rzeczoznawstwa. Oddział organizuje także od wielu lat Spotkania Elektroinstalacyjne. Aby docenić młodzież średnich szkół technicznych regionu tarnowskiego organizowane są prawie corocznie od 1998 roku konkursy na najlepsze prace dyplomowe, a od 2002 roku konkursy na najlepsze prace dyplomowe dla studentów.
Uroczystości jubileuszowe stowarzyszenia obchodzone są w ramach „Tarnowskich Dni Elektryki”.
Początki energetyki w Tarnowie – zdjęcia.

Budynek Elektrowni Miejskiej w Tarnowie. Początek XX w.
==================================================================================
29.04-10.05.2019r.

Tarnowscy elektrycy poznają Elektromobilność w Państwie Środka.
  
Wpisując się w  obchody 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Członkowie Tarnowskiego Oddziału SEP w końcu kwietnia 2019 r. wyruszyli na kilka dni do środkowej  Azji, do Chin. Celem merytorycznym wyjazdu była wizyta w jednej ze znaczących w świecie firm branży motoryzacyjnej należącej do koncernu BYD Company posiadającej innowacyjne rozwiązania w dziedzinie elektromobilności, napędów elektrycznych  oraz specjalizującej się w nowoczesnych technologiach magazynowania energii elektrycznej.
                                          
 
Ponadto program wyjazdu obejmował pobyt w wielu kultowych dla tego kraju miejscach, przejazd szybkim pociągiem i zwiedzanie miast stanowiących wizytówkę „Państwa Środka”: Pekinu, Hangzhou, Wuzhen i Szanghaju.
 
 
 
Tarnowscy elektrycy w Chinach
 
Zasadniczym  punktem  programu była wizyta w jednym z największych koncernów  świata - firmy należącej do koncernu BYD Company. Skrót nazwy firmy pochodzi od Build Your Dreams (z ang. „zbuduj swoje marzenia”). W czasie prezentacji firmy na dużej zgodnej z potencjałem goszczących nas gospodarzy Sali konferencyjnej przedstawione  zostały misja i wizja firmy a także potencjał jakim dysponuje w realizacji nakreślonych celów.
 
 
 
W Sali konferencyjnej
 
Firma jest dużym potentatem w sektorze motoryzacyjnym, zajmuje się produkcją komponentów szczególnie elektrycznych oraz produkuje samochody osobowe i autobusy pod własną marką. Buduje mocne kompetencje w dziedzinie elektromobilności – nie tylko na folderach lecz faktycznie w rzeczywistości, co potwierdza widok parkingu firmowego gdzie setki pojazdów pracowników przyłączone są do własnych punktów ładowania (każde miejsce parkingowe ma taki punkt).
 

Parking firmowy dla pracowników
 
 Jest dużym graczem na rynku azjatyckim i światowym w produkcji pojazdów z napędem hybrydowym i elektrycznym. Firma specjalizuje się również w produkcji akumulatorów przeznaczonych do zasilania szerokiej gamy urządzeń poczynając od telefonów a kończąc na magazynach energii.
 
 
Przekrój samochodu hybrydowego BYD
 
 
Przykładowy asortyment produkcji
  
Prezentacja wzbudziła ciekawość i chęć poznania przebiegu procesu produkcyjnego w takiej fabryce. Gospodarze umożliwili mam wejście na linie technologiczną i podglądnięcie przebieg procesu bezpośrednio na linii produkcyjnej montażu i  testowania partii zestawów złożonych z pakietów akumulatorów litowo-jonowych – sterowalnych zasobników energii – przeznaczonych do zasilania urządzeń elektrycznych.  Przechodząc przez wyższe kondygnacje budynku przez okna można było dostrzec, że wszystkie dachy obiektów pokrywają panele fotowoltaiczne, z których energia jest wykorzystywana do bieżącej produkcji w firmie.

 
  
Hala produkcyjna
 
 
Hale fabryczne pokryte fotowoltaiką
 
Dwudziestu uczestników spotkania, naszych kolegów miało również możliwość testowej jazdy samochodem hybrydowym marki BYD na przyfabrycznym torze sprawdzając jego przyspieszenie. Komfort jazdy oraz stabilność przetestowano pokonując tor przeszkód na odcinku specjalnym wjeżdżając na 5 metrową pochylnię oraz zjeżdżając z niej.
 
 
 BYD w akcji
 
 Będąc w Państwie Środka nie można nie zobaczyć obiektu, który wielu do tego Kraju przyciąga czyli Wielkiego Muru Chińskiego. Potężne korki iście chińskie nie pozwoliły nam na długi pobyt  w tym miejscu jednym z siedmiu cudów świata. Ale zrobiliśmy swoje czyli, spacerowaliśmy ok 2 godzin po najlepiej zachowanym jego odcinku, wspinając się na poszczególne strażnice, podziwiając kręte i wysokie jego ściany oraz zapierającą dech panoramę na otaczające masywy górskie i doliny.
 
 
 
Fragment Wielkiego Muru Chińskiego
 
               Pekin pamięta jeszcze letnią olimpiadę z 2008 choć przygotowuje się już do Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku. Zwiedziliśmy nadal imponujące obiekty sportowe letniej olimpiady, spotkaliśmy się z niekonwencjonalnym leczeniem  w  Centrum Medycyny Chińskiej i mieliśmy okazję do zapoznania się z techniką hodowli pereł słodkowodnych i podziwiania biżuterii z przepięknymi perłami. Poznaliśmy miejsca o szczególnym dla Chińczyków znaczeniu, miejsca ich kultury i historii: Świątynię Nieba, która jest jednym z najpiękniejszych parków w Pekinie i cennym zabytkiem historycznym, Letni Pałac - kompleks parkowo-pałacowy, który stanowił miejsce letniego odpoczynku cesarzy chińskich z dynastii Qing, i Plac Niebiańskiego Spokoju (Tiananmen) będący świadkiem współczesnej historii. Ten największy i najważniejszy plac "Państwa Środka" sąsiaduje z gmachami Mauzoleum Mao Zedonga i Parlamentu i rozciąga się przed Bramą Niebiańskiego Spokoju stanowiącą wejście od południa do Zakazanego Miasta. Po przekroczeniu Bramy zwiedziliśmy wybudowany w XV w. Pałac Cesarski, w którym 9999 komnat pełniło funkcję rezydencji 24 cesarzy z dynastii Ming i Qing. Zakazane Miasto jest największym zespołem pałacowym na świecie i znajduje się na liście światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Po wyjściu na Wzgórze Węglowe podziwialiśmy z zachwytem  Park Jingsan z panoramą miasta i Cesarski Pałac.
 
 
 
Zakazane Miasto widok z Wzgórza Węglowego
  
Trasę z Pekinu na wschodnie wybrzeże do Hangzhou jednej z dawnych stolic siedmiu królestw, położonej na południowym krańcu Wielkiego Kanału pokonaliśmy w 6 godzin (ok 1300 km) szybkim pociągiem. Pociąg rozpędza się do prędkości  ponad 300 km/h i nie ma odczucia wielkiej prędkości – jazda po torach jest bardzo cicha i bardzo płynna.
             Hangzhou to jedno z mniejszych (ok 7 ml mieszkańców) ale bardzo dynamicznie rozwijających się miasteczek. Zwiedziliśmy buddyjskie klasztory z Świątynią Lingying, czyli Świątynią Natchnionego Odosobnienia, sięgającej swoją historią pierwszej połowy IV wieku, gdy na tym terenie po przybiciu mnichów wzniesiono jej pierwsze pawilony. Emocje wzbudził durian, najbardziej śmierdzący aczkolwiek smaczny owoc pokryty żółtą lub zielonkawą kolczastą skórką.  Degustujący go stali się abstynentami gdyż spożywany z alkoholem (podobno) tworzy trujący związek.
              Wizytę w Hangzhou zakończyliśmy rejsem łodzią po Jeziorze Zachodnim, będącym jedną z głównych atrakcji miasta, wizytą na polach herbaty i w herbaciarni oraz  zwiedzaniem Ogrodu Rodziny Guo, stanowiącego prawdziwe arcydzieło sztuki ogrodowej. Aby pozostać w atmosferze relaksu udaliśmy się tym razem autokarem do usytuowanej na sieci kanałów Wuzhen - jednej z najpiękniejszych wiosek wodnych w całych Chinach, nazywanej "chińską Wenecją". Niesamowita atmosferę tworzyło wieczorne delektowanie się sztuką w tym operową przy kanalikach żeglownych miasta, przechadzki i podziwianie zawieszonej nad wodą zabudowy i dotykającej wody zwisającej tropikalnej zieleni. Muzeum Krępowanych Stóp - trudna do akceptowania ale specyficzna dla Chin ocena kobiecego piękna, muzeum Wesela, lokalne rzemiosło i wystawy obrazujące miejscowy folklor to ma do zaoferowania ta miejscowość stanowiąca dla oddalonego ok 100 km Szanghaju weekendowe wytchnienie.
             Szanghaj – największe miasto Świata ok. 26 mln mieszkańców. W fabryce jedwabiu  zapoznaliśmy się z procesem produkcji nici i wykorzystywania jedwabiu do produkcji tkanin, rozkoszowaliśmy się stylem iście azjatyckim jednej z niewielu świątyń buddyjskich w mieście - Świątynia Nefrytowego Buddy - oraz stylem starego miasta przypominającym cesarskie Chiny z słynną herbaciarnią. Spacerowaliśmy po Bund - znanym szanghajskim nabrzeżu, zwiedziliśmy Perłę Orientu - najwyższą wieżę TV w Azji, Szanghajskie Muzeum z znakomitą kolekcją, obrazującą życie społeczeństwa Chin i rozwój sztuki chińskiej na przestrzeni dziejów.
 
 
 
Stare miasto, w tle najwyższy budynek Szanghaju (632 m.)
 
 
 
Nowe oblicze Szanghaju
 
 
Chiny jakie zobaczyliśmy to szybko rozwijający się kraj, tygrys gospodarczy, którego główne miasta są nowoczesnymi metropoliami a równocześnie olbrzymimi placami budów. Przeobrażają się błyskawicznie, wyprzedzając inne znane metropolie czystością i doskonałym zorganizowaniem miejskiej infrastruktury.
 

 
Zmieniający się Szanghaj
 
Gdzie jest prawdziwa stolica Chin? W Pekinie, gdzie od XV w. do dziś Zakazane Miasto - siedziba Cesarzy - przypomina o tym, że tzw. Północna Stolica jest tą jedyną słuszną w Państwie Środka? Pekin jest wizytówką Chin, ale czy jedyną? A może prawdziwa stolica jest w Szanghaju? Wielki biznes widać tu na każdym kroku, a podobno władza to pieniądze... Można zadawać sobie te pytania, szukać odpowiedzi w literaturze, internecie, relacjach ze spotkań korporacyjnych i blogach podróżników. A może Hangzhou - jedna z starożytnych stolic i stolica zielonej herbaty?
 
Czy spotkanie z Chinami, Chińczykami, budowlami i technologią było pięknym wstępem do dalszego poznawania uroków Azji czy jest raczej koniecznością na przyszłość dla rozumienia mentalności, wzmocnienia więzi i rozwoju wzajemnych relacji biznesowych.
 
Dziękujemy firmie Erbus z Mielca i Panu Andrzejowi za życzliwość i „uszycie” wyjazdu na miarę naszych potrzeb oraz Pani Annie Czarneckiej, która dla naszej grupy była przewodniczką służąc nam ogromną wiedzą i chińskim doświadczaniem pełniąc opiekę jako  pilot w czasie podróży.
 
Wspominał:  
Zbigniew Kaput
Zdjęcia udostępnił
Wiesław Cich

znaczy Szanghaj
 
Szanghaj, ostatnie miasto na trasie naszego wyjazdu po wschodnich terenach Chin to zarazem miejsce, w którym jak w soczewce skupia się dzisiejsze państwo środka.
 
Jedno z największych miast świata, główny port morski Azji i siedziba jednej z najważniejszych światowych giełd. Już to pokazuje znaczenie miasta w dzisiejszym zglobalizowanym świecie. Szanghaj musi robić wrażenie na przyjeżdżających z całego świata turystach. Na nas zrobił. Ilość nowoczesnych wieżowców w dzielnicy Pudong może przyprawić o zawrót głowy.

 
                                               
 
Shanghai Tower – 632 m, Shanghai World Financial Center (popularnie nazywany otwieraczem) – 492,3 m, Jin Mao Tower – 421 m i wreszcie Oriental Pearl Tower - 468 m to chyba najbardziej znane Szanghajskie budynki. Z ostatniego z nich mieliśmy możliwość podziwiania panoramy miasta stojąc na jednej z trzech zlokalizowanych w wieży platform widokowych. Jedyna w budynku platforma z przeszkloną podłogą znajduje się na wysokości 263 m i to właśnie na nią wjechaliśmy jedną z sześciu szybkich wind. Podobno przy dobrej widoczności z najwyższej platformy można obserwować widoki w promieniu nawet 100 km. My nie wjechaliśmy na wysokość, która pozwoliłaby zweryfikować prawdziwość tej informacji. Nie mniej jednak rozpościerający się przed nami widok i tak był imponujący. Dodatkowych wrażeń dostarczała jeszcze przeszklona podłoga.
 
 
 
Konstrukcyjnie wieża jest piątym co do wielkości tego typu obiektem na świecie. Jej fundamenty sięgają 18 m w głąb ziemi. Łączna waga budynku to 120 000 ton.  Cała konstrukcja opiera się na trzech pionowych, żelbetonowych słupach o okrągłym przekroju. Dla wzmocnienia całości Jia Huan Cheng, architekt budowli zastosował między nimi poprzeczki, a w dole wieży słupy dodatkowo podparto skośnymi belkami. Trzy filary o średnicy 9 metrów każdy podtrzymują konstrukcję budynku. Na rdzeniu opierają się trzy pokłady w kształcie kuli. Im wyżej tym kule są mniejsze. Średnice kul, to odpowiednio: 50, 45 i 14 m.
 
 
 
Na szczęście Szanghaj oprócz nowoczesnego oblicza światowej metropolii (bądź co bądź to obecnie największe miasto świata) ma do zaoferowania także swoją bogatą i niebanalną historię. Wprawdzie drapacze chmur próbowały nam jeszcze nadal towarzyszyć w trakcie zwiedzania historycznej, szanghajskiej starówki wciskając się nachalnie z oddali pomiędzy zabytkowe budynki, ale to nie one przyciągały w tym miejscu naszą uwagę.


 
 
 
Stara dzielnica pamiętająca jeszcze czasy wojen opiumowych pełna małych sklepików, oferujących lokalne przysmaki restauracyjek i urokliwych zaułków przenosiła w czasy cesarstwa i mieszkających w niej zamożnych handlarzy jedwabiem. Faktem jest, iż obecnie jest to miejsce mocno skomercjalizowane. Jakby przygotowane pod „orientalne wyobrażenia” zachodniego turysty. Z drugiej jednak strony miejsce na swój sposób niezwykłe. Przede wszystkim jednak na wskroś autentyczne. Co z tego, że na tle nowoczesnych biurowców robi trochę nierealne, a nawet baśniowe wrażenie? Przecież właśnie te trochę wyidealizowane wyobrażenia dawnych Chin chyba każdy z nas miał gdzieś w podświadomości, a dzięki temu miejscu dane nam było to poczuć.
 
Czasem za sprawą stylizowanego wystroju mijanych lokali można było poczuć dekadencki klimat lat dwudziestych ubiegłego wieku. Czasu kiedy handlarzy jedwabiem zastąpili nie mniej bogaci przybysze z całego świata. Często o bardzo wątpliwej reputacji. Dzisiaj jest to miejsce, do którego obowiązkowo trafiają odwiedzający miasto turyści.

 
 
 
Ostatnim akcentem zwiedzania miasta był spacer po słynnej nadbrzeżnej promenadzie znanej jako Bund. Znajduje się ona na prawym brzegu rzeki Jangcy. Architektonicznie nawiązuje swoim stylem do baroku, renesansu ale także art déco. Po pierwszej wojnie opiumowej i otwarciu portu dla cudzoziemców na tym terenie powstała brytyjska osada. Pierwotnie był to bagnisty wymagający osuszenia teren. Jednak już na przełomie XIX i XX wieku Bund pełnił rolę najważniejszego finansowego centrum Azji Wschodniej. Obecnie znajdują się tam siedziby światowych organizacji finansowych i hotele. Prawdę mówiąc można było przez chwilę zapomnieć, że znajdujemy się na dalekim wschodzie. Zabudowa sugerowała raczej Nowy Jork, Londyn czy Paryż i to bynajmniej nie ten współczesny ale z początków ubiegłego wieku. To wszystko potwierdza tylko w jak niezwykłym miejscu byliśmy. Miejscu, w którym przez wieki krzyżowały się drogi kupców podążających jedwabnym szlakiem, europejskich ekspedycji kolonialnych, prowadzących tu swoje interesy gangsterów, a w końcu światowych korporacji i wielkiej finansjery. Dużo jak na jedno miasto.
 
Trzy jakże odmienne oblicza Szanghaju. Nowoczesne centrum, tradycyjna chińska architektura starówki i kolonialny Bund pozwoliły nam chociaż częściowo odkryć teraźniejszość i przeszłość tego fascynującego kraju jakim bez wątpienia są dzisiejsze Chiny.  
 
 
Waldemar Krzywonos
==================================================================================
26.03.2019r.
W siedzibie Hurtowni Materiałów Elektrycznych „MEGA” Tarnów ul. Towarowa 11 odbędzie się w godz. 9.00 - 11.00 prezentacja firmy ANLUX producenta osprzątu elektrycznego  nt:
"Nowości asortymentowych firmy ANLUX".
Organizatorem prezentacji było SEP koło numer 10.
Plakat ANLUXFirma Anlux istnieje od 1995 roku i zajmuje się  produkcją energooszczędnych elementów oświetleniowych. W asortymencie  sklepu mogą Państwo znaleźć szereg produktów, które wykorzystacie we  własnym domu. Jednym z podstawowych artykułów przedsiębiorstwa Anlux są źródła światła LED.
 
W naszym sklepie znajdziesz naświetlacze LED z czujnikiem ruchu, które idealnie sprawdzą się jako oświetlenie przed dom czy podjazd do garażu. Do oświetlenia tarasu czy pod ganek polecamy plafony hermetyczne LED BARI z czujnikiem ruchu. Producent Anlux  oferuje rozwiąznaia nie tylko do domu - szeroka gama produktów z branży  oświetlenia przemysłowego zaczynając od opraw liniowych LED IP65  kończąc na oprawach LED High-Bay z serii TUNG, TANT i o wysokiej sprawności 140 lm/W serii Highbay LED IRID.
==================================================================================
Zarządu Tarnowskiego Oddziału SEP zorganizował konferencję  "Rozwiązania typu Smart Grid w sieciach dystrybucyjnych"  która odbyła się w środę 20.03.2019 r. od godz. 9:00 w Tarnowie ul. Lwowska - TAURON Sala Błękitna.

Plakat Elektroinstalator

Większa stabilność sieci
Wymogi rozdziału energii w warunkach użytkowania, funkcjonalność i struktu- ry stale się zmieniają. Sieci zasilania podlegają poważnym zmianom przepływu energii z powodu odnawialnych źródeł energii. W przyszłości sieci te będą też obciążone pojazdami elektrycznymi pobierającymi prąd w stacjach ładujących.
Przejrzyste przepływy energii to warunek wstępny stabilności inteligentnych sieci. Odpowiednio do tego rzeczywiste sta- ny sieci muszą być łączone w inteligentny sposób, żeby do- pasować zasilanie i zapotrzebowanie. Jest to niezwykle istot- ne w celu zbilansowania silnie wahających się przepływów energii  powodowanych   przez zmienne źródła zasilania z jednej strony i szczyty zużycia powodowane przez stale rosnącą ilość pojazdów elektrycznych pobierających prąd do ładowania z drugiej strony.
W celu umożliwienia operatorom sieci zapewnienia nieza- wodności sieci dystrybucyjnych oraz w celu dokonania wy- dajnych kosztowo dostosowań infrastruktury konieczny jest stały pomiar i monitorowanie obciążeń dynamicznych w sie- ciach dystrybucyjnych. Przy pomocy Modułu Interfejsu Smart Grid (sieci inteligentnej), punkty pomiarowe można łatwo i tanio implementować jako punkty strategiczne w sieciach dystrybucyjnych.

Kompaktowe i modułowe
W przyszłości operatorzy sieci, firmy przemysłowe i jed- nostki zarządzające obiektami będą zależne od ciągłej dostępności wartości pomiarowych i danych dotyczących obciążeń ich sieci dystrybucyjnych w celu zapewnienia niezawodnego działania. Dane te muszą być dostarczane w czasie nieomal rzeczywistym, żeby można było wyko- nywać pomiary kontrolne, zwłaszcza w gorących punk- tach, takich jak lokalne stacje sieciowe.
Spełnienie  tego  wyzwania  wymaga  przetestowanych i sprawdzonych rozwiązań: prostego montażu w istnie- jących systemach bez przerw w zasilaniu, elastyczności w zakresie ilości punktów pomiarowych, jak również sprzętu, który może być obsługiwany bez wcześniejszego obszernego szkolenia. Przez Moduł Interfejsu Smart Grid (z angielskiego Smart Grid Interface Module - SGIM) firma EFEN opracowała modułowy system zbierania pa- rametrów elektrycznych i innych parametrów fizycznych w szafkach rozdzielczych oraz rozdzielniach kablowych.
E
lastyczne i rozbudowywalne
Poza elementem zasilającym i procesorem można opcjo- nalnie skonfigurować inne funkcje. W obudowie modułu zatrzaskowego można zainstalować do 5 modułów po- miarowych do monitorowania 3-fazowego oraz do 10 przyłączy niskiego napięcia. Dodatkowo dostępne są trzy gniazda wtykowe do modułów uniwersalnych, takich jak interfejsy GSM albo OFC albo moduły I/O ze stykami bezpotencjałowymi.

Kompaktowe i dokładne
Cewki Rogowskiego dają znaczne korzyści przy ograni- czonym miejscu na bieżący pomiar. Kompaktowe wymia- ry i prosty montaż przy pomocy opasek zaciskowych do linii zasilania albo szyn bardzo skracają czas i nakład pra- cy podczas modernizacji. Ponieważ cewki Rogowskiego nie wykazują efektu nasycenia, to można mierzyć szeroki zakres prądów pierwotnych bez wpływu na dokładność. Cewki te odpowiadają klasie dokładności 1 zgodnie z EN 61869, eliminując w ten sposób potrzebę kalibracji cewki i modułu pomiarowego.

Inteligentny montaż
Prosta instalacja
Dzięki swojej podstawie montażowej Moduł Interfejsu Smart Grid można łatwo zainstalować w istniejących szafkach rozdzielczych albo  w  nowych  systemach w celu zapewnienia, że sprzęt będzie przygotowany do przyszłych potrzeb. Obudowa modułu zawierająca modułową elektronikę pomiarową może być łatwo wstawiona w podstawę montażową i można ją też bez większego wysiłku usunąć.
Przy zmodernizowaniu istniejących systemów Moduł Interfejsu Smart Grid wyraźnie przewyższa konwencjonalne systemy dzięki łatwemu monta- żowi i instalacji.
SGIM można zamontować na szynie pod napię- ciem bez ryzyka przypadkowego zwarcia. Po pro- stu zainstaluj podstawę montażową na szynie. Nie ma potrzeby odłączania zasilania systemu


==================================================================================
26.02.2019r.
W siedzibie Hurtowni Materiałów Elektrycznych „MEGA” Tarnów ul. Towarowa 11 odbyła się w godz. 9.00 - 11.00 prezentacja firmy MILOO LIGHTING producenta osprzątu elektrycznego  nt:
"Nowości asortymentowych firmy MILOO LIGHTING".
Organizatorem prezentacji było SEP koło numer 10.
Plakat MILOO LIGHTING


MILOO LIGHTING  - Nie ważne co potrzebujesz oświetlić biuro, sklep, magazyn, hale produkcyjną...
 Jesteśmy jedną z wiodących polskich firm zajmujących się produkcją  oświetlenia LED oraz rozwojem komercyjnych badań nad tą innowacyjną  technologią. W strukturze korporacyjnej Miloo Electronics to właśnie  innowacja odgrywa kluczową rolę. Jest bazą do tworzenia niezawodnych i  wydajnych produktów idealnie dopasowanych do oczekiwań i potrzeb naszych  Klientów.

==================================================================================
29.01.2019r.
W siedzibie Hurtowni Materiałów Elektrycznych „MEGA” Tarnów ul. Towarowa 11 odbyła się w godz. 9.00 - 11.00 prezentacja firmy HENSEL producenta osprzątu elektrycznego  nt:
"Nowości asortymentowych firmy HENSEL".
Organizatorem prezentacji było SEP koło numer 10.
Plakat HENSEL

Firma Hensel jest wiodącym producentem innowacyjnych systemów
elektroinstalacyjnych  i rozdziału energii. Założona w roku 1931, jest obecnie reprezentowana w  wielu krajach na świecie i zatrudnia około 820 pracowników, z czego 570  w Niemczech.
Centrala firmy w Lennestadt w Niemczech wraz z dobrze  rozwiniętą siecią oddziałów i agentów zapewniają nieprzerwaną, silną  obecność na międzynarodowym rynku.
Tam, gdzie otaczające środowisko, kurz i  wilgoć wymagają zastosowania wysokiej klasy technologii montażu, Hensel  ze swoimi innowacyjnymi rozwiązaniami umożliwia niezawodną i bezpieczną  dystrybucję energii.
Szeroka gama nowoczesnych systemów  elektroinstalacyjnych i rozdziału energii dla krajowych i  międzynarodowych zastosowań doprowadziła firmę Hensel do pozycji jednego  z liderów w dziedzinie dystrybucji energii elektrycznej niskiego  napięcia.
                    
                    
                                              
                          Produkty elektrotechniczne najwyższej jakości i niezawodności                        
                                          
                    
                      
                        
                          
                                                      
                        
                      
                      
                        
                          
Tam, gdzie  zapylenie i wilgoć wpływają na funkcjonowanie instalacji elektrycznej,  jedynie produkty najwyższej jakości, spełniające normy powinny być  stosowane w celu zagwarantowania niezawodnej i bezpiecznej dystrybucji  energii elektrycznej.

Wysokie standardy jakości gwarantują naszym klientom przewagę konkurencyjną również w przyszłości.
Cała baza produkcyjna firmy Hensel jest certyfikowana i spełnia wymagania  
DIN-ISO 9001-2008.
 • Wewnętrzne zarządzanie jakością
 • Zaawansowane metody kontroli
                        
Wróć do spisu treści