2020 - SEP_OT

Przejdź do treści

2020

Z życia oddziału
==================================================================================
11.09.2020r.
Posiedzenie Zarządu Oddziału Tarnowskiego SEP z okazji 50-lecia powstania Oddziału

 
Z okazji 50-lecia powstania Oddziału Tarnowskiego SEP w dniu 11.09.2020 r miało miejsce uroczyste posiedzenie Zarządu, które odbyło się w restauracji Cristal Park w Tarnowie Mościcach. Pierwotnie uroczystości 50-lecia planowane były na maj 2020 w teatrze Solskiego a także w innych miejscach o bardzo uroczystym charakterze na które m.inn miało być zaproszonych bardzo wielu gości. Jednak w związku z panującą pandemią i występującymi zagrożeniami Zarząd podjął decyzje o zorganizowaniu spotkania o innej formule i o bardzo ograniczonej liczbie uczestników.
 

W uroczystym posiedzeniu Zarządu wzięli udział, oprócz członków Zarządu, Prezesi wszystkich kół SEP działających przy Oddziale i honorowi seniorzy SEP. W sumie na spotkanie przybyło 32 osoby. Przez cały czas trwania spotkania, w formie one-line brał udział Prezes SEP dr Piotr Szymczyk.Uroczystość rozpoczął Prezes Oddziału kol. Janusz Onak, który przedstawił historie powstania Oddziału SEP w Tarnowie na tle ówczesnych uwarunkowań organizacyjnych i politycznych. Wspomniał ludzi, którzy przyczynili się do utworzeniu Oddziału w tym przede wszystkim opisał ogromna role jaką odegrał Henryk Ziemnicki późniejszy pierwszy a następnie wieloletni Prezes Oddziału.
 
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż na sali przebywali także założyciele Oddziału, członkowie pierwszego Zarządu Oddziału z 1970 r  kol. Marek Kostyrzewski i Kazimierz Danko, którzy z rąk Prezesa Oddziału otrzymali pamiątkowe opracowanie prof. Dariusza Świsulskiego pt. Polska elektryka w medalierstwie i filatelistyce.
 
Przed planowanymi uroczystościami jubileuszowymi powołano wieloosobowy zespół do opracowania monografii Oddziału. O pracach tego Zespołu opowiedział kol. Antoni Maziarka podkreślając znaczenie jakie przyświecało wszystkim aby dzieło to zawierało możliwie jak najwięcej sprawdzonych faktów a także opisywało historię Oddziału w kontekście osób, którzy tę historie tworzyli.
 

Następnie Prezes Oddziału mając pełnomocnictwo od Prezesa Piotra Szymczaka dokonał wręczenia nadanych odznaczeń przez Zarząd Główny SEP:
 • Szafirową Odznakę Honorową SEP - Jan Sznajder –
 • Złotą Odznakę Honorową SEP - Roman Kuczek, Adam Bogacz, Zbigniew Papuga,
 • Srebrną Honorową Odznakę SEP - Kieć Andrzej, Aleksander Gądek,
 • medal im. prof. Mieczysława Pażaryskiego - Janusz Onak,
 • medal im. Kazimierza Szpotańskiego - Władysław Łabuz,
 • medal 100  lecia SEP - Marek Kostyrzewski oraz Dyrektor Marek Paweł w imieniu TAURON-Dystrybucja S.A. O/ w Tarnowie -
           

W tym miejscu należy jednak podkreślić, iż ZG SEP nadał odznaczenia także innym kolegom, którzy ze względów epidemiologicznych nie uczestniczyli w uroczystości a to:
 • Srebrną Honorowa Odznakę SEP odznaczeni zostali: Małgorzata Liwo, Tomasz Sęk, Robert Hosaja, Marek Płachta, Grzegorz Szerszeń, Sebastian Sasak, Zbigniew Rzeźnik, Ryszard Małek, Ryszard Jaszczur, Jerzy Wachowicz, Franciszek Bernard, Jacek Ramian oznaczeni
 • Złotą Odznaką Honorową SEP odznaczeni zostali:  Zbigniew Gieroń i Jerzy Zgłobica,
 • Medal im. Prof. Mieczysława Pożaryskiego został nadany: Andrzejowi Jaglarzowi, Aleksandrowi Gawryałowi i Jerzemu Bukowskiemu,
 • Medal im. Prof. Romana Dzieślewskiego został nadany: Andrzejowi Liwo.
Odznaczenia te zostaną wręczone na uroczystych spotkaniach jubileuszowych w poszczególnych Kołach.
 

Na zakończenie części oficjalnej, poprzez łącza internetowe głos zabrał Prezes SEP dr Piotr Szymczak, który z okazji jubileuszu Oddziału złożył serdeczne gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy. Podkreślił wysokie zaangażowanie członków tarnowskiego SEP w realizacji zadań statutowych oraz celów integrujących środowisko.
 
Po zakończeniu części oficjalnej zebrani spotkali się w części towarzyskiej, która upłynęło na  wspomnieniach o wydarzeniach i ludziach z okresu 50-lecia istnienia tarnowskiego SEP.
================================================================================
Życzenia
Każdy jubileusz jest niezwykłym świętem i wydarzeniem.
             Jest też okazją do dokonania oceny dotychczasowych  osiągnięć, sposobnością do wspomnień i  podsumowań,  wyznaczenia nowych  celów i zadań.
             Z okazji pięknego Jubileuszu 50- lecia Stowarzyszenia  Elektryków Polskich Oddziału Tarnowskiego w imieniu Zarządu Gorzowskiego  Oddziału Stowarzyszenia  Elektryków Polskich oraz własnym, składam serdeczne życzenia,  gratulacje i wyrazy uznania.
Niech świętowany jubileusz będzie powodem do zadowolenia, niech będzie również motywacją do dalszego działania.
Panu  Prezesowi a także wszystkim członkom Stowarzyszenia z okazji jubileuszu  życzę dalszych sukcesów zawodowych, szerokich perspektyw  rozwoju, wytrwałości w realizacji zamierzeń, samych szczęśliwych chwil w  życiu osobistym oraz satysfakcji i radości z wykonywanej pracy.
ps. Bardzo dziękujemy za przepiękną monografię.
                                                                                                 PREZES
                                                                                        Oddziału Gorzowskiego SEP
                                                                                         mgr inż. Eugeniusz Kaczmarek
 
--
pozdrawiam
Biuro SEP Gorzów tel. 95-722-89-43, 695-747-912, 691-770-255
==================================================================================
28.01.2020r.
W siedzibie Hurtowni Materiałów Elektrycznych „MEGA” Tarnów ul. Towarowa 11 odbyła się w godz. 9.00 - 11.00 prezentacja firmy GPH a Nexans company producenta osprzątu elektrycznego  nt:
"Nowości asortymentowych firmy EURA".

Organizatorem prezentacji było SEP koło numer 10.

Oferta Firmy GPH NEXANS

                                          
Kable i systemy kablowe dla energetyki
  
 • Materiały i urządzenia nadprzekaźnikowe
 • Napowietrzne przewody NN
 • Kable NN ziemne
 • Kable energetyczne dla instalacji specjalnych
 • Kable SN
 • Kable WN
 • Linie napowietrzne nieizolowane
 • Kable energetyczne podwodne morskie
 
                                            
Kable przemysłowe
  
 • Aktywne systemy przełączników Ethernet
 • Kable dedykowane elektrowniom jądrowym
 • Kable dla elektrownii
 • Kable fotowaltaiczne
 • Kable górnicze (w przemyśłe wydobywczym)
 • Ropa&Gaz - kable dedykowane petrochemii
 • Shipboard, Navy, Offshore
 • Wind turbines cables
 • Kable samochodowe
 • Kable do budowy taboru kolejowego
 • Kable i systemy petrochemiczne i geofizyczne
 • Kable do systemów automatyki przemysłowej
 • Kable energetyczne spawalnicze
 • Kable wysokotemperaturowe > 150°C
 • Kable i przewody przemysłowe specjalne
 • Kable dla sił zbrojnych i przemysłu obronnego
 • Podwodne kable hybrydowe
 
                       
                 
                                          
Systems, Accessories & Equipment
 • Urządzenia elektryczne
 • Systemy Okablowania Strukturalnego (LAN)
 • Akcesoria dla energetyki
                                            
Kable i przewody dla budownictwa
  
 • Smart solutions
 • Kable i systemy grzewcze
 
                                            
Kable i systemy grzewcze
  
 • Kable grzejne dla systemów ogrzewania równoległego
 • Kable grzejne, rezystancyjne
 • Kable grzejne, samoograniczające
 • Maty grzejne, rezystancyjne
 • Osprzęt kablowy w systemach grzewczych


==================================================================================
22.01.2020r.
W dniu 22.01.2020r. odbyło się spotkanie Zarządu Oddziału SEP w roszerzonym składzie.

Porządek posiedzenia Zarządu w rozszerzonym składzie
 
w dniu 22.01.2020 r. godz 16:00 z okazji 50-lecia powstania Oddziału
 
 
1.      Otwarcie posiedzenia
 
2.      Podsumowanie działalności w 2019 roku
 
3.      Informacja o powstaniu oddziału SEP  w dniu 22.01.1970 roku
 
4.      Przyjęcie planu obchodów 50-lecia Oddziału
 
5.      Powołanie Komitetu Obchodów 50-lecia
 
6.      Informacja o realizacji monografii
 
7.      Dyskusja i podjęcie uchwały nt. powołania Patrona Oddziału /Roman Dzieślewski, Ignacy Mościcki, Jan Szczepanik/.
 
8.      Sprawy różne
 
- Informacja o seminarium wiosennym
 
Wróć do spisu treści