2021 - SEP_OT

Przejdź do treści

2021

Z życia oddziału
================================================================================
20.12.2021r.
W  dniu 20.12.2021 w Tarnowie w Pasażu Tertila nr 3  odbyło  się posiedzenie Zarządu OT SEP.
Porządek posiedzenia Zarządu w rozszerzonym składzie w dniu 20.12.2021 r.
1.       Otwarcie posiedzenia
2.       Wykonanie budżetu i planu za 11 miesięcy 2021 r i prognoza do końca roku.
3.       Informacje o poszczególnych działaniach statutowych i gospodarczych w 2021 r.
4.       Przyjęcie planu pracy na 2021r.
1.       5.Przyjęcie budżetu na 2022r – /uchwała/
5.       Informacja o wyborach władz SEP w 2022 r – uchwała w sprawie harmonogramu
wyborów w Kołach i Oddziale.
6.       Sprawy różne.
================================================================================
01.11.2021r.
Co roku zgodnie z tradycją zostały złożone wiązanki na grobach Członków SEP w Krakowie jak i w Tarnowie.

================================================================================
W  dniu 10.09.2021 w Tarnowie na ulicy Wałowej w Sali Lustrzanej odbyło  się pierwsze posiedzenie komitetu obchodów 150 lecia urodzin  Jana Szczepanika. Na czele komitetu staną Marek Rzepka. Do komitetu  zaproszono różne instytucje, firmy i stowarzyszenia z Tarnowa oraz  Krosna. Celem pierwszego spotkania było wstępne omówienie możliwych  wariantów realizacji obchodów. Prezes Oddziału Tarnowskiego  SEP Janusz Onak zadeklarował włączenie się w realizację tych obchodów  gdyż dla stowarzyszenia postać Jana Szczepanika jest bardzo ważna i od  wielu lat promowana poprzez przyznawany medal Jana Szczepanika oraz  konkursy  skierowane do szkół średnich o Janie  Szczepaniku.

================================================================================
W  dniu 09.09.2021 w Nowej Wsi w hotelu Blue Diamond odbyły się uroczyste  obchody 65 lecia Oddziału Rzeszowskiego SEP.
Na spotkanie  przybyli przedstawiciele władz wojewódzkich, lokalnych, reprezentanci  zakładów pracy oraz sąsiednich Oddziałów SEP. Oddział Tarnowski SEP  reprezentował Prezes Oddziału Janusz  Onak.
Gościem honorowym spotkania  był Prezes SEP Piotr Szymczak. Na wstępie Prezes  Oddziału Rzeszowskiego Barbara Kopeć powitała gości i krótko  przedstawiła historie Oddziału.
Kolejnym punktem było wręczenie  odznaczeń i medali dla zasłużonych członków. Po odznaczeniach głos  zabrali goście w szczególności Prezes Piotr Szymczak zapoznał zebranych  z nowa strategią SEP i wyzwaniami stojącymi przed organizacją.
Prezes  Janusz Onak pogratulował jubileuszu i na pamiątkę wręczył upominek w  postaci zegara oraz monografię 50 lecia Oddziału Tarnowskiego  z  osobista dedykacją dla Koleżanki Barbary Kopeć.
Na zakończenie  uczestnicy wysłuchali piosenek Edith Piaf w wykonaniu Rzeszowskiego  Trio
================================================================================
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,
przesyłam informację na temat IX edycji konkursu fotograficznego.
Zapraszamy do udziału wszystkich członków SEP. Regulamin i druk zgłoszenia w załączeniu.
prosimy o rozpropagowanie wśród członków Waszych Oddziałów.
z poważaniem
Jacek Szydłowski
602 708 172
--
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
ODDZIAŁ RADOMSKI
im. prof. W. Krukowskiego
ul. W. Krukowskiego  1
26-600 Radom
tel./fax. 48 362 87 47
NIP. 796-008-31-12
       
Oddział Radomski SEP im. W. Krukowskiego, w roku swojego 100 – lecia, ogłasza IX edycję konkursu fotograficznego „Człowiek – Elektryczność”.
Szczegóły w załączonym regulaminie.
 Zgłoszenie proszę wykonać na załączniku nr 1
================================================================================
================================================================================
1.09.2021 r.
1.09.2021 r. w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Tarnowie odbyło się spotkanie SEP członków Koła nr 9 w którym uczestniczyli prawie wszyscy członkowie Koła w tym Dyrektor ZSME Grzegorz Szerszeń, oraz były wieloletni Dyrektor ZSME Jan Onak. Gośćmi spotkania byli Prezes Tarnowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich kol. Janusz Onak oraz Wiceprezes Tarnowskiego Oddziału SEP kol. Antoni Maziarka. W swoim wystąpieniu kol. Janusz Onak podkreślił znaczenie działalności SEP w środowisku szkolnym i uczelnianym.
Spotkanie było także okazją do wręczenia odznaczeń.
Srebrną Honorową Odznakę SEP otrzymał Dyrektor ZSME Pan Grzegorz Szerszeń natomiast Medal Jana Szczepanika Dyrektor ZSME Pan Jan Onak za wspieranie działań szkolnego Koła SEP przez 30 lat.
Uroczyste spotkanie przygotowała i poprowadziła kol. Grażyna Smolińska – Wygrzywalska Prezes Koła nr 9
================================================================================

W dniu 20.07.2021 w Krakowie w siedzibie  Małopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa (MOIIB) odbyło się  spotkanie  Zarządu Izby z siedmioma stowarzyszeniami technicznymi  działającymi na terenie małopolski. Oddział  Tarnowski SEP  reprezentował Prezes Janusz Onak. Głównym celem spotkania było  podpisanie nowego porozumienia o współpracy pomiędzy MOIB a  Stowarzyszeniami. Po krótkiej dyskusji porozumienie takie zostało  podpisane. Porozumienie określa zasady współdziałania przy przygotowaniu  kandydatów do egzaminów na uprawnienia budowlane oraz przy organizacji  szkoleń, konferencji i imprez naukowo technicznych. W trakcie spotkania  omówiono także przygotowania do obchodów dnia budowlańca w październiku  tego roku oraz planowane w Wiśle  warsztaty  w zakresie zmian w przepisach dotyczących  procesu budowlanego.
================================================================================

Z okazji 50-lecia powstania Oddziału Tarnowskiego SEP w dniu 02.07.2021 r miało miejsce spotkanie członków OT SEP oraz zaproszonych gości w Gospodarstwie Agroturystycznym u Świątkowskich w Porębie Radlnej.
Po przywitaniu gości Prezes OT SEP wręczył odznaczenia wyróżniającym sie członkom, organizacjom oraz podziękował wszystkim za owocną pracę. Życzył udanego spotkania oraz zapraszał wszystkich do dalszej pracy w organizacji oraz na jej rzecz.
================================================================================
W dniu 08.06.2021 roku odbyło się posiedzenie  Prezydium Zarządu OT SEP w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy  Teams.
Na posiedzeniu omówiono sprawy związane z zamknięciem  sprawozdawczym roku 2020 oraz realizacje planu pracy za pierwsze  półrocze 2021 roku.
Członkowie Zarządu przedstawili szczegółową relację  z obchodów Tarnowskich Dni Elektryki, konkursów prac dyplomowych i  konkursu Jana Szczepanika.
Na posiedzeniu podjęto decyzje o organizacji  spotkania z członkami oddziału z okazji minionego  50 lecia Oddziału.
Przedstawione też zostały założenia do realizacji  przebudowy obecnej strony internetowej OT SEP.
================================================================================    W roku 2021 Tarnowski Oddział SEP tradycyjnie ogłosił „Konkurs na najlepszą pracę dyplomową wyższych szkół technicznych regionu tarnowskiego”.
Jak zwykle, zgłoszone przez absolwentów PWSZ w Tarnowie prace były na bardzo wysokim poziomie, a tematyka bardzo ciekawa i nadążająca za aktualnymi technologiami. Po zapoznaniu się ze wszystkimi pracami, poza nagrodą główną Komisja przyznała jeszcze dwa wyróżnienia.
 

Wyniki Konkursu:
 
Najlepsza praca dyplomowa
 
Praca dyplomowa pt. „System fotowoltaiczny z układem nadążającym za słońcem zintegrowany z inwerterem TMDS SOLAR UINVKIT”
 
Autor: Damian Zając
 
Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
 
Promotor pracy: dr inż. Grzegorz Szerszeń
 
 
Wyróżnienia
 
Praca dyplomowa pt. „Laserowy grawer CNC”
 
Autor: Łukasz Mikos
 
Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
 
Promotor pracy: dr inż. Łukasz Mik
 
 
Praca dyplomowa pt. „Projekt i integracja autonomicznego mikrośmigłowca bezzałogowego”
 
Autor: Adam Drożdż
 
Kierunek: Elektrotechnika
 
Promotor pracy: dr inż. Tomasz Drabek
 
 
Ponieważ uroczystość wręczenia nagród laureatom Konkursu nie mogła odbyć się w szerszym gronie, dlatego została zorganizowana w dniu 17.05.2021 r. w Sali Senackiej PWSZ, a poza nagrodzonymi studentami uczestniczyli w niej Dziekan Wydziału Politechnicznego dr hab. inż. Łukasz Jęczmionek, Prezes Tarnowskiego Oddziału SEP Janusz Onak oraz Przewodniczący Komisji Konkursowej Grzegorz Bosowski. Cała uroczystość została zarejestrowana i odtworzona podczas zorganizowanego w trybie online przez Tarnowski Oddział SEP Seminarium naukowego w dniu 18.05.2021 r.
 
 
Od lewej: Grzegorz Bosowski, Łukasz Mikos , Łukasz Jęczmionek, Damina Zając, Adam Drożdż, Janusz OnakWręczenie nagród im. Jana Szczepanika
 
    Nagroda im. Jana Szczepanika została ustanowiona przez Zarząd Tarnowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich dla uczczenia Jan Szczepanika genialnego wynalazcy, wielkiego Polaka i znakomitego Obywatela miasta Tarnowa. Nagroda ma na celu popularyzowanie osiągnięć Jana Szczepanika a także - szczególnie wśród młodzieży - propagować kulturę techniczna i podnosić na wyższy poziom wiedzę z dziedzin szeroko pojętej elektryki.
 
    
    30 kwietnia 2021 r. w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie, Janusz Onak, Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział w Tarnowie, wręczył coroczne nagrody im. Jana Szczepanika. W tym roku uhonorowani zostali dwaj uczniowie: Cristian Niwelt  oraz Jeremiasz  Śliwiński. Zgodnie z regulaminem, nagroda może być przyznana uczniom, którzy posiadają najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych oraz znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na poziomie krajowym. Cristian Niwelt to finalista XLIII i XLIV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowanej przez AGH w Krakowie. Jeremiasz  Śliwiński to finalista XLIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej i laureat XLIV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej gdzie zajął wysokie 4 miejsce.
 
Dostrzegamy potrzebę wspierania kształcenia zawodowego na poziomie szkół średnich. Chcemy doceniać aktywność i kreatywność młodych ludzi, uczniów szkół technicznych, którzy chcą wykraczać poza tradycyjny program nauczania i odnosić sukcesy naukowe. Poprzez fundowanie nagród chcemy w jakiś sposób przyczyniać się do kształcenia nowych kadr dla lokalnego przemysłu. Ten cel udaje nam  się skutecznie realizować. Dziś spotykamy się w miłym gronie po to, żeby uhonorować laureatów nagrody – powiedział Janusz Onak, Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział w Tarnowie .
 
Wręczenie nagród odbyło się w obecności Pani Grażyny Smolińskiej-Wygrzywalskiej, która jest prezesem Koła SEP nr 9 działającego w ZSME oraz dyrektora szkoły dr inż. Grzegorza Szerszenia.
 

 
Od lewej: nagrodzeni Jeremiasz Śliwiński i Cristian Niwelt, Prezes OT/SEP Janusz Onak,  Grażyna Smolińska – Wygrzywalska nauczyciel i Prezes Koła przy ZSME, Dyrektor ZSME Grzegorz Szerszeń

 
    W tym samym dniu odbyła się również uroczystość wręczani Nagród uczniom w Zespole Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tranowie. Ngrody otrzymali uczniowie Łukasz Niedziela oraz Wojciech Górgul, którzy również uzyskali bardzo wysokie średnie ocen z przedmiotów zawodowych,  brali udział w konkursach i olimpiadach elektrycznych oraz aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły angażując się w pracę na jej rzecz. Nagrody zostały wręczone przez V-ce Prezesa Tarnowskiego Oddziału SEP Krzysztofa Mikulskiego w obecności Dyrekcji i nauczycieli szkoły.  
 
 
 
Od lewej: Marek Gajda nauczyciel ZST,  Łukasz Niedziela , Andrzej Kieć nauczyciel ZST oraz Prezes Koła przy ZST, Jacek Różycki  V-ce Dyrektor ZST, Krzysztof Mikulski OT/SEP, Beata Łabno V-ce Dyrektor ZST oraz Wojciech Gurgul.

 
    Kolejną szkołą w której w dniu 30.04.2021 r. miało wręczenie Nagród jest Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy. Za szczególne osiągnięcia podczas pobierania nauki, udział w konkursach i olimpiadach  zostali wyróżnieni Kamil Ciesielka oraz Bartłomiej Osak. Spotkanie odbyło się w obecności pani  Dyrektor Bożeny Zielińskiej nauczycieli oraz koleżanek i kolegów klasy nagrodzonych uczniów. Nagrody wręczył Grzegorz Bosowski członek Zarządu OT/SEP, który skierował do uczniów gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.
 
    Nieco później, bo 14.05.2021 miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego dla absolwentów Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku. W  tej szkole Nagrody im. Jana Szczepanika odebrali Jakub Ziobrowski oraz Jakub Horodko,  a wręczał je Grzegorz Bosowski członek Zarządu OT/SEP. Uroczystość miała bardzo podniosły charakter. Uczestniczył w niej Starosta Brzeski Andrzej Potępa, który wręczał szereg innych nagród wyróżnionym uczniom oraz Kierownik Katedry  Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki w PWSZ w Tarnowie dr inż. Robert Wielgat, który z kolei zachęcał uczniów do dalszego kształcenia w tarnowskiej uczelni. Po przekazaniu uczniom gratulacji, zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić bazę dydaktyczno – warsztatową, w której zdobywają praktyczną wiedzę przyszli technicy, a dzięki staraniom Dyrekcji szkoły jest ona stale rozbudowywana i unowocześniana.
 
 
 
Nagrodzeni uczniowie: z lewej  Jakub Horodko, z prawej Jakub Ziobrowski, w środku Grzegorz Bosowski OT/SEP
Wróć do spisu treści