30 Lecie - SEP_OT

Przejdź do treści

30 Lecie

Monografie > ODDZIAŁ
   Opracowanie nimniejsze obejmuje działalność Tarnowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich od chwili jego powstania w marcu 1970 r. do 2000 r.
Sporządzone zostało dla ukazania dorobku 30-letniej zorganizowanej działalności tarnowskiego środowiska elektryków.

                                                                                                    Opracował:
                                                                                                                 Antoni Sypek
                                                                                                    red. współpracujący:
                                                                                                                 Alina Kłosowicz
                                                                                                                 Andrzej Wojtanowski

                                                                     ........ cd w monografii.
Spis treści:
I   Rys Historyczny EnergetykiTarnowskiejstr.   5
II  Początki Stowarzyszenia Elektryków Polskichstr.   6
III Stowarzyszenie Elektryków Polskich w Tarnowie lata 1959 -1970str.   7
IV Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Tarnowie 1970 - 2000str.   9
    Kadencja 1970 -1972str. 10
    Kadencja 1972 - 1975str. 11
    Kadencja 1975 - 1978str. 13
    Kadencja 1978 - 1981str. 14
    Kadencja 1981 - 1984str. 15
    Kadencja 1984 - 1987str. 16
    Kadencja 1987 - 1990str. 18
   Kadencja 1990 - 1994str. 19
   Kadencja 1994 - 1998str. 21
   Kadencja 1998 - 2002str. 24
   Ośrodek Rzeczoznawstwastr. 26
   Zakończeniestr. 27
V Z dziejów Kół SEP zrzeszonych w  Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział w Tarnowiestr. 28
   Koło nr. 1 przy ZET S.A.str. 28
   Koło nr. 3 przy ZA Tarnówstr. 31
   Koło nr. 4 przy Zakład Telekomunikacyjnystr. 32
   Koło nr. 5 przy Zakładach Mechanicznych w Tarnowiestr. 34
   Sekcja Energetyki rzemysłowej SEPstr. 35
   Koło nr. 8 przy SOWIstr. 37
   Koło nr. 9 przy ZSME w Tarnowiestr. 37
IV Wspomnienia z działalności w SEP Oddział Tarnówstr. 39
VII Prezesi Tarnowskiego Oddziału SEP w Latach 1970 - 2000str. 43
   Henryk Ziemnicki 1970 -1984str. 43
   Tadeusz Wachtl  1984 -1990str. 44
   Jerzy Rokita 1990 -1994str. 45
   Marian Mirek 1994 -1995str. 45
   Antoni Maziarka 1998str. 46
Bibliografiastr. 47
Wróć do spisu treści