35 Lecie - SEP_OT

Przejdź do treści

35 Lecie

Monografie > ODDZIAŁ
   35 Lat Oddziału Tarnowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

  W dniu 31 marca 1998 r. Zwyczajne Zgromadzenie Delegatów Oddziału Tarnowskiego SEP wybrało władze na kolejną, dziesiątą już kadencję.  ............

        cd w monodrafii.
   Spis treści:
  • 35 Lat Oddziału Tarnowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
str.   1
  • Kadencja 2002 -2006
str.   3
  • Ośrodek Szkolenia
srt.   8
  • Izba Rzeczoznawstwa Ośrodek Rzeczoznawstwa
str.  8
  • Biuletyn informacyjny Oddziału Tarnowskiego SEP
str.   9
  • Udział OT SEP w powołaniu samorzadu inżynierskiego
str.   9
  • Notatki Biograficzne Kolegów, zasłuzonych członków OT SEP zmarłych w ostatnim piecioleciu
str.  11
Wróć do spisu treści