50 Lecie - SEP_OT

Przejdź do treści

50 Lecie

Monografie > Koło Nr. 1
   Rys historyczny Zakładu Energetycznego
 Okręgowy Zakład Elektryczny przy S.A. w Tarnowie (OZET S.A.) z siedzibą w Mościcach powstał w 1937r. ..............

                                                                                          cd w monografii.
     Spis treści:
I   RYS HISTORYCZNY ZAKŁADU ENERGETYCZNEGOstr.   5
II POCZĄTKI STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH str.   6
III KOŁO NR 1 W TARNOWIE W LATACH 1951-2001str    7
IV PRZEWODNICZACY KOŁA NR 1  OT  SEP W LATACH 1951-2001str. 24
V NOTKI BIOGRAFICZNE PRZEWODNICZĄCYCH KOŁAPtr. 25
VI ZASŁUŻENI W DZIAŁALNOŚCI KOŁA NR 1 SEP W TARNOWIE W LATACH 1951-2001str. 31
Wróć do spisu treści