Koło nr 14/Dębica - SEP_OT

Przejdź do treści

Koło nr 14/Dębica

Koła SEP
 
Wybory na nową kadencję w Kole SEP Nr 11 przy ZST Tarnów.
 
 
 
Podczas Walnego Zebrania Członków Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy ZST Tarnów które odbyło się w dniu 17 stycznia 2018 r. wybrano nowe władze Koła SEP Nr 3  na kadencję w latach 2018-2022.
 

Prezesem Zarządu Koła SEP Nr 11 przy ZST Tarnów ponownie został Kol. Andrzej Kieć.
 
 
Do Zarządu zostali wybrani:
 
Kol. Robert Hosaja     - Sekretarz Zarządu Koła
 
Kol. Marek Łoś          - Skarbnik Zarządu Koła
 
Kol. Marek Płachta    - członek zarządu Koła
 
 

Zgromadzenie wybrało delegatów na Walny Zjazd Delegatów Oddziału SEP w Tarnowie
 
Kol. Andrzej Kieć - Prezes Koła - bez głosowania
Wróć do spisu treści