Koło nr 6/PWSZ - SEP_OT

Przejdź do treści

Koło nr 6/PWSZ

Koła SEP
 
Wybory na nową kadencję w Kole SEP Nr 6 przy PWSZ w Tarnowie.  
https://pwsztar.edu.pl/kluby-organizacje-studenckie/kolo-nr-6-oddzialu-tarnowskiego-stowarzyszenia-elektrykow-polskich/

Podczas Walnego Zebrania Członków Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy PWSZ które odbyło się w dniu 21 listopada 2017 r. wybrano nowe władze Koła SEP Nr 6 na kadencję w latach 2018-2022.

Prezesem Zarządu Koła SEP Nr 6 przy PWSZ w Tarnowie ponownie została Kol. Agnieszka Lisowska-Lis.
Do Zarządu zostali wybrani:
Kol. Marian Strzała                - Sekretarz
Kol. Piotr Kapusta                 - Skarbnik
Kol. Rafał Kapłon                  - członkowie
Kol. Tomasz Bajorek             - członkowie

Zgromadzenie  wybrało delegatów  na Walny Zjazd  Delegatów  Oddziału  SEP  w Tarnowie
Kol. Agnieszka Lisowska-Lis  -  Prezes Koła  -   bez głosowania
Kol. Marian Strzała
Kol. Piotr Kapustka
Kol. Adam Bogacz


Wróć do spisu treści