Komisje Kwalifikacyjne - SEP_OT

Przejdź do treści

Komisje Kwalifikacyjne

Usługi:
Przy Ośrodku Szkolenia działają dwie Komisje Kwalifikacyjne nr 262 i 263 powołane przez Urząd Regulacji Energetyki przeprowadzające egzaminy kwalifikacyjne w zakresie dozoru /D/ i eksploatacji /E/ urządzeń elektrycznych, cieplnych i gazowych.

Wszelkie informacje na powyższe tematy można uzyskać w biurze Oddziału SEP Tarnów Rynek 10 tel. 146216813 od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1500.

Szczegółowy zakres uprawnień Komisji Kwalifikacyjnych .

Komisja Nr 262- jest upoważniona do stwierdzenia kwalifikacji na stanowiskach związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w zakresie:

Grupa I Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;urządzenia elektrotermiczne;urządzenia do elektrolizy;sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;elektryczna sieć trakcyjnaelektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;

Sekretarz komisji Nr 262 Pani Grażyna Dąbrowska urzęduje w budynku ENION S.A. Oddziału w Tarnowie Zakładu Energetycznego Tarnów ul. Lwowska 72-96b w pokoju 14 tel. (014) 631 14 96. Informacjie pod tym telefonem można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500.

Komisja Nr 263 jest upoważniona do stwierdzenia kwalifikacji na stanowiskach związanych z dozorem oraz eksploatacją :.

Grupa I Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;urządzenia elektrotermiczne;urządzenia do elektrolizy;sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;elektryczna sieć trakcyjnaelektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odgazotownie, mieszalnie;urządzenia do magazynowania paliw gazowych;sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;turbiny gazowe;aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Sekretarz komisji Nr 263 Pani Joanna Wardzała urzęduje w biurze SEP Tarnów Rynek 10 tel. (014) 621 68 13 w godzinach 10 - 15

Ośrodek Szkolenia Zawodowego prowadzi szkolenia i egzaminy kwalifikacyjne w siedzibie przy ulicy Rynek 10, na terenie Poligonu Szkoleniowego w Tarnowie przy ul. Kryształowej 1/3 oraz w miejscach uzgodnionych ze Zleceniodawcą. Informacje i uzgodniania można dokonać w sekretariacie Oddziału Tarnowskiego SEP ul. Rynek 10 tel. (014) 621 68 13 w godzinach 10 - 15


Wróć do spisu treści