Kongresy - SEP_OT

Przejdź do treści

Kongresy

Wydarzenia > Kongresy
Kongresy.
W dniach 1 i 2 grudnia w Warszawie odbędzie się II KONGRES ELEKTRYKI POLSKIEJ II „Elektryka i Cyfryzacja - Polska wobec wyzwań XXI wieku.”
Kongres został objęty Patronatem Honorowym Prezydenta RP Bronisław Komorowski oraz Patronatem Rządowym Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński.
Głównymi organizatorami Kongresu są Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Politechnika Warszawska przy wsparciu Wojskowej Akademii Technicznej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Celem II Kongresu jest zainicjowanie i przeprowadzenie prac nad RAPORTEM „Elektryka źródłem wyzwań cywilizacji XXI wieku”, który powinien stanowić silne wsparcie decydentów w podejmowaniu przez nich systemowo spójnych działań, niezbędnych dla bezpiecznego, zrównoważonego rozwój Kraju.
Raport, przedstawiając analizę licznych obszarów szeroko rozumianej elektryki, (w tym: elektroenergetyki, trakcji, napędów, oświetlenia, automatyki, robotyki, elektroniki, również opto- i bio-telekomunikacji, informatyki, rozwiązań typu smart grid, elektronicznych technik medialnych oraz rozlicznych aplikacji elektryki, we wszystkich dziedzinach życia, edukacji i pracy) będzie zawierał nie tylko prezentację stanu i kierunków ich rozwoju, ale również propozycje konkretnych działań. Działań, które środowisko ekspertów uzna za niezbędne dla wykorzystania szans stojących przed Polską i ograniczenia ryzyka związanego z wdrażaniem relatywnie nowych i silnie oddziaływujących społecznie technik i technologii.
II Kongres Elektryki będzie zwracał szczególną uwagę na szeroko rozumiane bezpieczeństwo techniczne Polski w warunkach rozwoju nowych technik i technologii. Dotyczy ono w szczególności bezpieczeństwa energetycznego (zwłaszcza bezpieczeństwa procesów produkcji, dostaw i wykorzystywania energii elektrycznej) oraz coraz istotniejszego cyberbezpieczeństwa i związanego z nim bezpieczeństwa informacyjnego, które mają ścisły związek z bezpieczeństwem kluczowych systemów technicznych, również energetycznych.


PROGRAM RAMOWY II Kongresu

Części I
Dzień pierwszy 1 grudnia 2014r.
9 15 Sesja inauguracyjna Kongresu
10 00 -11 30 Sesja Plenarna I – Bezpieczeństwo energetyczne – „Czy grozi nam i kiedy nastąpi elektroenergetyczna
                   apokalipsa, blackout w Polsce?”
12 00-13 30 Sesja Plenarna II – Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacyjne –„ Czy jesteśmy silni, zwarci i gotowi i
                  bezpieczni. Cyfrowa apokalipsa w Polsce jak zminimalizować jej ryzyko?”
15 30 – 17 30 Sesje tematyczne - 5 do 6 sesji równoległych 
Dzień drugi – 2 grudnia 2014r.
9 30 – 11 00 Sesja Plenarna III – Badania naukowe a Innowacyjna Gospodarka – „Kierunki i strategia rozwoju”
11 30 -12 30 Sesja referatów plenarnych
12 40– 14 40 Sesje tematyczne - 5 do 6 sesji równoległych
Plakat


Wróć do spisu treści