Medal im. inż. Szpotańskiego - SEP_OT

Przejdź do treści

Medal im. inż. Szpotańskiego

Odznaczenia i Medale > Odznaczenia Zarządu Głównego
REGULAMIN NADAWANIA MEDALU IM. INŻYNIERA KAZIMIERZA SZPOTAŃSKIEGO

1. Postanowienia ogólne
1.1. Medal im. inżyniera elektryka Kazimierza Szpotańskiego  został  ustanowiony uchwałą Zarządu Głównego SEP, w dniu 20 listopada 1986 roku. Propozycję ufundowania medalu wysunęło grono działaczy Oddziału Warszawskiego SEP w porozumieniu z Kołem SEP przy Zakładach Wytwórczych Aparatury Wysokiego Napięcia (ZWAR).
1.2. Ustanowienie medalu miało na celu upamiętnienie działalności i zasług inżyniera Kazimierza Szpotańskiego - pioniera polskiego przemysłu elektrotechnicznego, założyciela pierwszej polskiej fabryki aparatów elektrycznych (FAE) w Warszawie, wychowawcy i opiekuna licznej kadry inżynieryjno-technicznej, współzałożyciela i długoletniego działacza SEP. Inżynier Kazimierz Szpotański był prezesem SEP w latach 1938-1946. Pośmiertnie w 1969 roku nadano Mu godność członka honorowego SEP.
1.3. Medal im. Kazimierza Szpotańskiego jest wyrazem uznania dla jego wybitnych zasług w rozwoju polskiego przemysłu elektrotechnicznego, organizacji przemysłowo-gospodarczych oraz ruchu stowarzyszeniowego, zwłaszcza w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich.
1.4. Medal wykonany jest w brązie patynowym, według projektu artysty rzeźbiarza - Marka Sarełło,
a) kształt medalu - okrągły, średnica 70 mm;
b) awers - podobizna inż. K. Szpotańskiego i napis wokół: „Kazimierz Szpotański 1887-1966”;
c) rewers - napis w kilku wierszach „współtwórca polskiego przemysłu elektro- technicznego, współzałożyciel, prezes, członek honorowy Stowarzyszenia Elektryków Polskich”, poniżej małe logo SEP.
1.5. Medal wykonano w liczbie 850 sztuk, wybito w Mennicy Polskiej S.A., (data emisji: 1987 r.); kolejne 300 szt. wybito w 2014r.

2. Kryteria nadawania medalu
Medal im. Kazimierza Szpotańskiego może być nadany:
1) zasłużonym przedstawicielom przemysłu elektrotechnicznego, zwłaszcza w dziedzinie aparatów elektrycznych,
2) osobom prawnym, wykazującym się szczególnymi osiągnięciami w zakresie aparatury elektrycznej.

Załączniki :


Wróć do spisu treści