Medal im. prof. Michała Doliwo-Dobrowolskiego - SEP_OT

Przejdź do treści

Medal im. prof. Michała Doliwo-Dobrowolskiego

Odznaczenia i Medale > Odznaczenia Zarządu Głównego
REGULAMIN NADAWANIA MEDALU IM. INŻYNIERA MICHAŁA DOLIWO-DOBROWOLSKIEGO

1. Postanowienia ogólne
1.1. Medal im. inżyniera Michała Doliwo-Dobrowolskiego został ustanowiony uchwałą Zarządu Głównego SEP z dnia 2 stycznia 2007 roku.
Z inicjatywy szczecińskich elektryków, przy poparciu Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów, zrodziła się idea upamiętnienia Jego zasług dla rozwoju elektryki europejskiej i światowej. Michał Dobrowolski, herbu Doliwa, był wybitnym przedstawicielem europejskiej elektrotechniki, inżynierem i wynalazcą. Studiował na pierwszym w świecie Wydziale Elektrycznym Politechniki w Darmstadt. Zaliczany do pocztu ośmiu wielkich elektryków polskich. Pionier systemu prądu przemiennego trójfazowego i prekursor przesyłu energii na znaczne odległości. Opracował w 1889 roku konstrukcję taniego w produkcji i eksploatacji silnika indukcyjnego klatkowego, skonstruował w 1891 roku prądnicę i transformator trójfazowy. W 1891 roku podczas Międzynarodowej Wystawy Elektrotechnicznej we Frankfurcie nad Menem zademonstrował swoje osiągnięcia, przesyłając energię elektryczną na odległość 175 km. Osoba Michała Doliwo-Dobrowolskiego i jego działalność mogą być wzorem do naśladowania dla współczesnej młodzieży.
1.2. Medal wykonany jest z posrebrzanego brązu patynowanego, według projektu artysty plastyka Bohdana Ronina-Walknowskiego:
a) kształt medalu - okrągły, średnica 80 mm, grubość 5 mm;
b) awers - podobizna inż. Michała Doliwo-Dobrowolskiego w formie płaskorzeźby, wokół której na obwodzie w górnej części znajduje się napis „Michał Doliwo-Dobrowolski”, a w dolnej rok urodzin i śmierci „1862-1919”;
c) rewers - centralnie umieszczone logo SEP, wokół otoczone dwunastoma gwiazdkami symbolizującymi Unię Europejską, na obrzeżu medalu wokół napis „Twórca systemu prądu trójfazowego”, a na dole dwa liście laurowe, nad którymi umieszczono symbol Szczecina — gryf w koronie.
1.1. Medal w liczbie 300 sztuk wybito w Mennicy Polskiej S.A., staraniem Oddziału Szczecińskiego SEP (data emisji: 2007 r.)

2. Tryb nadawania medalu
2.1. Medal może być nadawany osobom fizycznym i prawnym, organizacjom i instytucjom krajowym i zagranicznym, legitymującymi się wybitnymi zasługami, a w szczególności:
1) młodym członkom SEP z co najmniej dwuletnim stażem, wyróżniającym się szczególną aktywnością w działalności stowarzyszeniowej i w rozwijaniu współpracy międzynarodowej;
2) utalentowanej  młodzieży,  młodym  pracownikom  nauki  i  specjalistom  za wyróżniające się osiągnięcia w nauce, technice i dydaktyce;
3) szkołom, instytucjom i innym organizacjom za opracowanie innowacyjnych technologii i ich wdrażanie, a także osiągnięcia w działalności dydaktycznej i w działalności stowarzyszeniowej;
4) pracownikom  naukowym,  nauczycielom  szkól  średnich  i  specjalistom  za wyróżniającą się działalność naukową i dydaktyczną;
5) osobom, instytucjom i organizacjom związanym w sposób szczególny z postacią Michała Doliwo-Dobrowolskiego.
2.2. Wnioski o nadanie medalu składać mogą:
1) wymienieni w części ogólnej „Regulaminu nadawania odznak i wyróżnień”;
2) Centralna Komisja Młodzieży i Studentów oraz Studencka Rada Koordynacyjna SEP;
2.3. W  przypadku  wniosków  dotyczących  młodzieży  wymagana  jest  pozytywna rekomendacja Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów SEP.


Załączniki :


Wróć do spisu treści