Medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego - SEP_OT

Przejdź do treści

Medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego

Odznaczenia i Medale > Odznaczenia Zarządu Głównego
REGULAMIN NADAWANIA MEDALU IM. PROFESORA MIECZYSŁAWA POŻARYSKIEGO

1. Postanowienia ogólne
1.1. Medal im. profesora Mieczysława Pożaryskiego został ustanowiony uchwałą XX Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Bydgoszczy, w dniach 27-29 czerwca 1975 roku, z okazji przypadającej w 1975 roku setnej rocznicy urodzin Profesora.
1.2. Ustanowienie medalu ma na celu:
1) upamiętnienie zasług prof. Mieczysława Pożaryskiego — wybitnego polskiego elektryka, znakomitego popularyzatora wiedzy w dziedzinie elektryki, wychowawcy licznej kadry elektryków polskich oraz zasłużonego działacza, pierwszego prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP) i członka honorowego SEP;
2) podkreślenie dokonań w dziedzinie elektryki oraz jej znaczenia w rozwoju gospodarki narodowej.
1.3. Medal wykonany jest z tombaku patynowanego, według projektu artysty rzeźbiarza i medaliera - Edwarda Gorola.
a) kształt medalu — okrągły, średnica 70 mm;
b) awers — podobizna prof. M. Pożaryskiego oraz napisy: „pierwszy prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Mieczysław Pożaryski, 1875-1945”;
c) rewers — napis „wychowawca wielu pokoleń elektryków polskich” wkomponowany w otok z symbolami elektrycznymi.
1.4. Medal wykonano w liczbie 2 000 sztuk, wybito w Mennicy Polskiej S.A. (emisja: 1977r.); kolejne 1 000 sztuk wybito w 2011 roku.

2. Kryteria przyznawania medalu
Medal może być nadany jednorazowo członkowi SEP lub osobie, niebędącej członkiem SEP bez względu na przynależność państwową, za wybitną, twórczą pracę w dziedzinie elektryki, jak również za zasługi, osiągnięcia i działalność na polu naukowym, technicznym, pedagogicznym, zawodowym lub społecznym w każdym z działów lub specjalności elektrycznej. Medal może być nadany, również osobie prawnej.

Załączniki :


Wróć do spisu treści