Medal im. prof.Romana Podoskiego - SEP_OT

Przejdź do treści

Medal im. prof.Romana Podoskiego

Odznaczenia i Medale > Odznaczenia Zarządu Głównego
REGULAMIN NADAWANIA MEDALU IM. PROFESORA ROMANA PODOSKIEGO

1. Postanowienia ogólne

1.1. W Roku Nauki Polskiej, Stowarzyszenie Elektryków Polskich uchwałą Zarządu Głównego z 1974 roku ustanowiło medal im. prof. Romana Podoskiego.
1.2. Ustanowienie medalu miało na celu:
a) uczczenie  setnej  rocznicy  urodzin  R.  Podoskiego,  profesora  Politechniki Warszawskiej, działacza i członka honorowego SEP,
b) integrowanie inżynierów i techników trakcji elektrycznej, rozproszonych w różnych gałęziach gospodarki narodowej, dla których postać Profesora jest symbolem wiedzy oraz pracy zawodowej i społecznej.
1.3. Medal  wykonany  jest  z  tombaku  patynowanego,  według  projektu  artysty rzeźbiarza, medaliera - Edwarda Gorola.
a) kształt medalu - okrągły, średnica 70 mm;
b) awers - podobizna prof. R. Podoskiego i lata życia „1873, 1954”, napis wokół: „Roman Podoski, pionier trakcji elektrycznej w Polsce”;
c) rewers – widok tunelu i torów kolejowych oraz pociągu, powyżej rok „1973”.
1.4. Medal wykonano w liczbie 500 sztuk i wybito w Mennicy Polskiej S.A., (rok emisji 1974 r.); kolejne 300 sztuk wybito w 1978 r. i w 2002 r.

2. Kryteria nadawania medalu

2.1. Medal może być nadany jednorazowo:
1) członkom SEP,
2) osobom nie stowarzyszonym w SEP bez względu na przynależność państwową,
3) instytucjom i organizacjom (jako wyraz uznania środowiska za zasługi i osiągnięcia naukowe lub długoletnią oraz wyróżniającą pracę zawodową i społeczną w zakresie rozwoju trakcji elektrycznej.
2.2. Każdy  wniosek  o  nadanie  medalu  im.  prof.  Romana  Podoskiego  musi  być zaopiniowany przez centralną Sekcję Trakcji Elektrycznej SEP.

Załączniki:


Wróć do spisu treści