Nr 4 listopad 1996 - SEP_OT

Przejdź do treści

Nr 4 listopad 1996

Biuletyn > 1996
Spis treści:

  • Z życia SEP
str.   2
  • Przepiecia w sieci niskiego napięcia 
str.   3
  • Ochrona przepieciowa w instalacjach elektrycznych nn - Prof. Dr hab. Inż. Antoni Sowa
str.   7
  • SEMINARIUM TARINFO 96 – INFORMATYKA BLIŻEJ UZYTKOWNIKA
str. 17
  • 25-lecie Sekcji Informatyki Zarzadu Oddziału SEP w Tarnowie
str. 19
  • Nowa sytuacja w województwie tarnowskim – powstanie Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie
str. 20
  • Cel i znaczenie jakie ma odegrać Seminarium TARINFO 96
str. 21
  • Zastosowanie modelu MRP II w zarzadzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym
str. 25
  • Z działalności Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. - mgr inż. Roman Hałaciński
str. 26
Wróć do spisu treści