Nr 40 marzec 2012 - SEP_OT

Przejdź do treści

Nr 40 marzec 2012

Biuletyn > 2012
Spis treści:

• Z życia oddziału - Antoni Maziarka
str.   2
• Nowy Rok AD 2012 – Władysław Łabuz
str.   4
• Spotkanie Noworoczne w Klubie Emerytów i ich Sympatyków w kole nr 6 – Marian Strzałastr.   5
• Bal Energetyków – Andrzej Liwo
str.   5
• Krytycznym okiem.  Asymetria zasilania- mgr inż. Janusz Rymanowskistr.   6
• Dystrybucyjne transformatory z rdzeniem amorficznym o wysokiej sprawności – Paweł Kłys, Adrian Mrożek
str. 10
• Skrót pracy Dyplomowej „Projekt i realizacja manipulatora” cd – Marian Strzałastr. 14
• Od Stereoskopu do telewizji 3D – Zbigniew Papuga
str. 28
• Wieża Eiffla w blasku lamp Philipsa – Andrzej Liwo
str. 37
• Pogoda na Dziś – Andrzej Liwo
str. 38
• Smutki i radości objawów starości
str. 43
Wróć do spisu treści