Nr 64 czerwiec 2021 - SEP_OT

Przejdź do treści

Nr 64 czerwiec 2021

Biuletyn > 2021
Spis treści
 1.  Z życia Oddziału - Antoni Maziarka                                                         str .  2 - 3
 2. Dni Techniki w Zespole Szkół echnicznych - Andrzej Kieć                          str.  4 -  5
 3. Prace pod napięciem - szkolenia 1990 -1991 rok. - Jan Sznajder,
    Kazimierz Pasierb, Andrzej Migdał                                                           str.  6 -  8
 4. ręczenie nagród im. Jana Szczepanika                                                     str.  9 - 13
 5. Inormacja o konkureach w 2020 - Bosowski Grzegorz                              str. 14 - 16
6. System Fotowoltaiczny z układem nadążającym za słońcem
   zintegrowany z inwenterem TMDS SOLAR UINVKIT - Damian Zając            str. 17 - 24
7. TDE PLAKAT                                                                                          str. 25
 8. Liczby nie-rzeczywiste - Tomasz Miler                                                     str. 26 - 31
 9. Jak zbudować nowoczesny system telektransmisyjny zgodny z 61850
    od podstaw - Krzysztof Nowacki                                                              str. 32 - 44
10. Szybkie i nowoczesne metody dianostyki stacji ładowania pojazdów
    elektrycznych - SONEL S.A.                                                                     str. 45 - 47
11. Audyty Energetyczne Przedsiębiorst Transportowych,  
    Logistycznych i Produkcyjnych - mgr inż. Tomasz Sumera                         str. 48 - 62
12. Instalacje i urządzenia elektryczne w strefach EX cz.2/3 -
    Roman Stadnicki "                                                                                  str. 62 - 68
13. Jansz Ziewacz - Jan Sznajder                                                                str. 69 - 74
14. Stanisław Baran - Marek Przebięda                                                        str. 75
15. Elżbieta Bielatowicz - Zbigniew Kaput                                                     str. 76 - 77
16. Zawody okregowe 4 Olimpiady Wiedzy Technicznej - NOT                      str. 78 - 80
17. Spis treści                                                                                            str. 81  
Wróć do spisu treści