Ośrodek Rzeczoznastwa - SEP_OT

Przejdź do treści

Ośrodek Rzeczoznastwa

Usługi:
IZBA RZECZOZNAWSTWA SEP OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA przy Oddziale SEP w Tarnowie oferuje bogaty zakres usług:

- określenie aktualnego stanu technicznego urządzeń i wyrobów,
- określenie stopnia zużycia urządzeń i wyrobów,
- określenie przyczyn niewłaściwej pracy oraz przyczyn awarii,
- ocena zagrożeń i przyczyn wypadków powodowanych przez urządzenia elektryczne,
- badania specjalistyczne nowych konstrukcji i technologii,
- ocena prototypów wyrobów, maszyn i urządzeń produkcyjnych,
- opiniowanie i koreferowanie wszelkich projektów i wniosków racjonalizatorskich,(ocena usprawnień i pomysłów, jw.
- opracowywanie projektów przepisów oraz instrukcji obsługi i eksploatacji,
- sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków,
- sporządzanie audytów energetycznych budynków,
- opiniowanie i doradztwo w zakresie tworzenia i eksploatowania stanowisk badawczych i laboratoryjnych,
- udzielanie konsultacji ze wszystkich dziedzin elektryki,
- wykonywanie ekspertyz o charakterze prac naukowo-badawczych,
- diagnozowanie stanu oświetlenia,
- organizowanie przedsięwzięć w zakresie modernizacji oświetlenia i oszczędności energii,
- realizacja prac o charakterze przedsięwzięć wdrożeniowych,
- opracowywanie projektów technicznych ze wszystkich dziedzin elektryki,
- prowadzenie nadzorów inwestorskich i autorskich,
- organizowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych
- prowadzenie stałych i okresowych obsług technicznych oraz napraw,
- prowadzenie pośrednictwa handlowego,
- prowadzenie działalności pomocniczej handlu,
- prowadzenie pomocnictwa w zagospodarowaniu rezerw mocy produkcyjnych, materiałów, maszyn i urządzeń

Informacji dotyczących wykonania zleceń udziela Kierownik Ośrodka Rzeczoznawstwa Władysław Bochenek tel. 516 115 101, e-mail: sep.tarnow@tarman.pl

Wróć do spisu treści