Regulamin medalu J. Szczepanika - SEP_OT

Przejdź do treści

Regulamin medalu J. Szczepanika

Odznaczenia i Medale > Odznaczenia T/O
REGULAMIN
Regulamin nadawania medalu im. Jana Szczepanika ustanowiony w związku z podjętą w dniu 16.12.2004 r uchwała Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Tarnowie, o emisji oddziałowego odznaczenia-medalu im. Jana Szczepanika, wielkiego wynalazcy polskiego, wybitnego Polaka i Tarnowianina, obywatela świata, zwanego „Da Vinci z Galicji”.

  Jan Szczepanik w czasie swojego niezwykle pracowitego życia (1872-1926) dokonał wielkich epokowych wynalazków jak m.in.: telewizor, telegraf bez drutu, fotografia barwna, film barwny, film dźwiękowy, tkactwo, maszyny tkackie, kolorowe gobeliny, tkanina kuloodporna, aeronautyka ( współpraca z „Polskim Ikarem” Janem Wnękiem który dwadzieścia lat przed Lilienthalem odbywał kilkukilometrowe loty, samoczynny regulator ciągów, automatyczny karabin, fotoskulptor (przyrząd do odtwarzania kształtów), urządzeń hamulcowych i wielu innych.
Wybitny Polak z Galicji Jan Szczepanik dokonuje wielu wynalazków, będąc posiadaczem kilkuset patentów w latach 1898-1926 był osobą znaną w USA, Europie i Azji. Z dwóch wielkich odznaczeń Orderu Izabeli Katolickiej nadanego przez króla Hiszpanii Alfonsa XIII za uratowanie mu życia dzięki tkaninie kuloodpornej, oraz Orderu św. Anny oferowanego przez cara Mikołaja II przyjął jedynie to pierwsze wyróżnienie podkreślając w ten sposób swój patriotyzm.

1. Cel ustanowienia medalu
Medal im. Jana Szczepanika będzie przyznawany jednorazowo jako zaszczytne wyróżnienie dla:
1) Członków zwyczajnych Oddziału SEP w Tarnowie za:
    • osiągnięcia w pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia
    • wybitne osiągnięcia zawodowe, w tym za działalność wynalazczą.
2) Podmiotów wspierających w sposób istotny działalność Oddziału SEP w Tarnowie
3) Osób nie będących członkami SEP szczególnie zasłużonych w propagowaniu i wykorzystaniu elektryki oraz osób wspierających działalność SEP.

2. Wykonanie medalu:
  • Medal jest wykonany z mosiądzu, ma kształt krążka o średnicy 70mm i grubości 5mm.
  • Awers medalu będzie miał napis na obwodzie ” Jan Szczepanik wszechstronny wynalazca 1872-1926 Da Vinci Galicji”. Centralnie będzie umieszczona płaskorzeźba Jana Szczepanika
  • rewers medalu będzie miał napis na obwodzie: „ Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Tarnowie” a centralnie będą umieszczone: herb Tarnowa i symbol SEP
3. Medal wykonany jest w ilości 20 sztuk. Każda sztuka posiada swój kolejny wygrawerowany numer.
4. Medal przyznaje pięcioosobowa „Kapituła Medalu im. Jana Szczepanika” powołana przez Zarząd Oddziału SEP w Tarnowie.
5. Wręczenie medalu odbywa się w sposób uroczysty podczas Walnych Zjazdów Oddziału, obchodów rocznicy powstania
Oddziału oraz specjalnych uroczystych posiedzeń Zarządu Oddziału.
6. W Oddziale SEP Tarnów prowadzi się ewidencję nagrodzonych osób lub instytucji.
7. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Oddziału SEP Tarnów w dniu 01.02.2005 r.

Za zgodność z protokółem nr 1/02/2005


Wróć do spisu treści