Seminaria - SEP_OT

Przejdź do treści

Seminaria

Wydarzenia > Seminaria
Seminaria.

10.03.2015r
W Sali "KASYNSA" przy ul. Kwiatkowskiego 20 miała miejsce seminarium szkoleniowe zorganizowana przez Tarnowski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich Koło Nr 3 przy Zakładach Azotowych Tarnowie-Mościcach S.A.
Tematem seminarium szkoleniowego była  „nowoczesne rozwiązania techniczne dla przemysłu”
Organizator: „EGERIA” Biuro Promocji Inwestycji 80-288 Gdańsk ul. Marusarzówny 19/16
e-mail:egeria2@tlen.pl

Program seminarium:
  • 10.00 – 11.00 APATOR-CONTROL: Automatyka napędowa,  Automatyzacja procesów i technologii elektroenergetyczne urządzenia zasilające, rozdzielcze i sterownicze
  • 11.10-12.10 FAMOR: Oświetlenie przemysłowe w warunkach ex, Oprawy oświetleniowe i sprzęt sygnalizacyjny do zastosowań w przemyśle, Oprawy i naświetlacze przemysłowe, Oprawy i naświetlacze przeciwwybuchowe (1 i 2 strefa zagrożenia wybuchem), Sprzęt sygnalizacyjny,
  • 12.20-13.20 OBO BETTERMANN: Systemy ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej, Narzędzia programistyczne wspierające proces projektowania.

26.03.2014r.
O godz. 10:00 w Sali Błękitnej Tauron SA przy ul. Lwowskiej odbyło się seminarium zorganizowane przez Tarnowski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich wraz z Małopolską Izbą Inżynierów Budownictwa z cyklu „Spotkania elektroinstalatorskie”.
Tematem seminarium była ochrona przeciwporażeniowa w sieciach nN i SN.
Seminarium Marzec 2014

plakat elektroinstalator marzec 2014v2.pdf (618.74KB)

04.12.2013r.
O godz. 10:00 w Sali Błękitnej Tauron SA przy ul. Lwowskiej odbyło się seminarium zorganizowane przez Tarnowski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich wraz z Małopolską Izbą Inżynierów Budownictwa z cyklu „Spotkania elektroinstalatorskie”.
Temat seminarium: Zmiany w przepisach związanych z energetyką".
Tematy seminarium:
  • Rozporządzenie w sprawie BHP przy urządzeniach jakie zmiany ?
  • Wymagania dla firm zewnętrznych podczas prowadzenia prac dla
  • Nowoczesne trendy oraz wyroby we współczesnej energetyce w zakresie sprzętu ochronnego i BHP
  • Oświetlenie indukcyjne w przemyśle

Seminarium Listopad 2013
plakat seminarium listopad 2013.pdf (1.47MB)

28.03.2013r.
W Sali Błękitnej Tauron SA przy ul. Lwowskiej odbyło się seminarium zorganizowane przez Tarnowski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich wraz z Małopolską Izbą Inżynierów Budownictwa z cyklu „Spotkania elektroinstalatorskie”.
Temat seminarium: ZMIANY W PRZEPISACH ZWIAZANYCH Z ENERGETYKĄ.
Tematy seminarium:
- Projekt rozporządzenia w sprawie BHP przy urzadzeniach energetycznych - jakie zmiany?.
- Projekt nowego Prawa Energetcznego i Gazowego oraz ustawy o OZE - trójpak energetyczny..
- Prezentacja firmy PVTEC Polska Sp. z o.o.

22.03.2012r.
W Sali Błękitnej Tauron SA przy ul. Lwowskiej miało miejsce seminarium zorganizowane przez Tarnowski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich wraz z Małopolską Izbą Inżynierów Budownictwa z cyklu „Spotkania elektroinstalatorskie”.Temat seminarium: OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA W SIECIACH NISKIEGO I WYSOKIEGO NAPIĘCIA.
Tematy seminarium:
- Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach niskiego napięcia.
- Prezentacja firmy ANMAR S.j. /COOPER CEAG.
- Prezentacja firmy ENERGOTEST.
- Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach wysokiego napięcia.
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali egzemplarz INPE nr 145 zawierający podstawowe informacje z zakresu ochrony przeciwporażeniowej w sieciach elektroenergetycznych. W spotkaniu udział wzięło ponad .70 osób.

8.11.2011r.
W Sali Błękitnej Tauron SA przy ul. Lwowskiej miało miejsce seminarium pn. „Ograniczanie strat energii elektrycznej -nowatorskie rozwiązania proponowane przez ABB”. W programie seminarium dyskutowane były tematy związane z budową transformatorów a rdzeniu amorficznym, kompensacją mocy biernej oraz nowe rozwiązania konstrukcyjne w przekładnikach prądowych. W spotkaniu udział wzięło ok.60 osób.

16.03.2011r.
Zostało zorganizowane wspólnie z MIIB seminarium zwane Spotkaniami Elektroinstalatorskimi, na którym zostały zaprezentowane następujące tematy:
- Procedury przyłączania odbiorców do sieci elektroenergetycznej
- Standardy techniczne stosowanych na urządzeniach ENION SA
- Pomiary odbiorcze linii kablowych w zakresie diagnostyki metodą wyładowań niezupełnych
W czasie trwania seminarium zaprezentowała swoje wyroby firma SONEL ze Świdnicy.
W seminarium wzięło udział ok. 60 osób.

28.03.2013r.
W Sali Błękitnej Tauron SA przy ul. Lwowskiej odbędzie się seminarium zorganizowane przez Tarnowski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich wraz z Małopolską Izbą Inżynierów Budownictwa z cyklu „Spotkania elektroinstalatorskie”. Temat seminarium:
ZMIANY W PRZEPISACH ZWIAZANYCH Z ENERGETYKĄ.
Tematy seminarium:
- Projekt rozporządzenia w sprawie BHP przy urzadzeniach energetycznych - jakie
zmiany?.
- Projekt nowego Prawa Energetcznego i Gazowego oraz ustawy o OZE - trójpak
energetyczny..
- Prezentacja firmy PVTEC Polska Sp. z o.o.

22.11.2012r.
W Sali Błękitnej Tauron SA przy ul. Lwowskiej miało miejsce seminarium zorganizowane przez Tarnowski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich temat „Bezpieczeństwo pracy instalacji niskiego napięcia” .
Tematy seminarium:
1. Kontrola stanu izolacji - Rafał Kuc, PRO-MAC
2. Pomiary parametrów instalacji nN – Andrzej Grymek, Sonel
3. Ochrona przepięciowa w instalacjach nN – Józef Żaba, DEHN Polska
W seminarium wzięło udział 50 uczestników

22.03.2012r.
W Sali Błękitnej Tauron SA przy ul. Lwowskiej miało miejsce seminarium zorganizowane przez Tarnowski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich wraz z Małopolską Izbą Inżynierów Budownictwa z cyklu „Spotkania elektroinstalatorskie”.Temat seminarium: OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA W SIECIACH NISKIEGO I WYSOKIEGO NAPIĘCIA.
Tematy seminarium:
- Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach niskiego napięcia.
- Prezentacja firmy ANMAR S.j. /COOPER CEAG.
- Prezentacja firmy ENERGOTEST.
- Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach wysokiego napięcia.
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali egzemplarz INPE nr 145 zawierający podstawowe informacje z zakresu ochrony przeciwporażeniowej w sieciach elektroenergetycznych. W spotkaniu udział wzięło ponad .70 osób.


Wróć do spisu treści