Szkolenia - SEP_OT

Przejdź do treści

Szkolenia

Szkolenia

Ośrodek Szkolenia Zawodowego figuruje w ewidencji placówek niepublicznych w Wydziale Oświaty  Urzedu Miasta Tarnowa.
Oferuje usługi w zakresie:
-         organizacji kursów przygotowawczych do egzaminów kwalifikacyjnych dla osób   ubiegających się uprawnienia w zakresie
 eksploatacji urządzeń elektrycznych, cieplnych i gazowych.

Organizacji szkoleń specjalistycznych w zakresie:
-         wykonywania prac pod napięciem przy urządzeniach elektroenergetycznych do 1kV prowadzonych na poligonie szkoleniowym
 (linie napowietrzne, kablowe i urządzenia rozdzielcze),
-         budowy i eksploatacji napowietrznych linii izolowanych,
-         wykonywania pomiarów elektrycznych,
-         asekuracji przed upadkiem z wysokości,
-         wykonywania muf kablowych,pośrednictwa w sprzedaży materiałów szkoleniowych

Wszelkie informacje na powyższe tematy można uzyskać w biurze Oddziału SEP Tarnów Rynek 10 tel. 146216813 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00.


Wróć do spisu treści