TDE 1996 - SEP_OT

Przejdź do treści

TDE 1996

Tarnowskie Dni Elektryki
Tarnawskie Dni Elektryki ’96

W dniach 29,30 i 31.05.1996r. w ramach obchodu Dni Tarnowa odbyły się Tarnowskie Dni Elektryki. Pojęcie elektryki integruje szereg dziedzin związanych z elektrotechniką jak: elektronika, informatyka, automatyka, instalacje elektryczne, maszyny elektryczne, radiotechnika, teletechnika, metrologia elektryczna, oświetlenie i.t.d., jak również procesy energetyczne przy wytwarzaniu energii elektrycznej w tym także niekonwencjonalne źródła energii, oraz przesył i rozdział energii.
Staraniem członków Tarnowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich i przy udziale Rady Wojewódzkiej Naczelnej Organizacji Technicznej, podjęto z pewnymi obawami co do zainteresowania społeczeństwa problematyką współczesnej elektryki, decyzję zorganizowania Tarnowskich Dni Elektryki.
Obchody miały w zasadzie trzy główne wątki: bezpieczeństwo użytkowania energii elektrycznej, problemy ekologii przy wytwarzaniu energii elektrycznej.
 
Program obchodów zawierał:
w dniu 29.05.1996r.:
·        
Odczyt-prelekcję na temat ochrony od porażeń prądem elektrycznym. W świetle wdrażanej normy europejskiej IEC 364 [PN-92/E-05009] wraz z jej krytyczną oceną wygłoszoną przez pracownika AGH Kraków, dr inż. Jana Strzałkę.
·        
System informacji terenowej wszystkich rodzajów sieci podziemnych a zarządzanie przedsiębiorstwem- mgr inż. Wojciech Jasiniak.
·        
Informacje przedstawicieli firm handlowo-projektowo-montażowych na temat jakości eksponowanego sprzętu, jego sprawności energetycznej, niezawodności i wysokiej jakości użytkowej.
·        
Na szczególną uwagę zasługiwały informacje na temat współczesnych źródeł światła [świetlówki, lampy rtęciowe, sodowe, halogenowe oraz indukcyjne źródła światła] osiągające kilkudziesięciokrotne wyższą wydajność strumienia świetlnego z jednostki mocy w porównaniu z klasycznym już źródłem światła-poczciwą żarówką, wiernie odtwarzające i pracujące ok. dziesięciokrotnie dłużej.
·        
Ekspozycja sprzętu elektrycznego, automatyki przemysłowej, pompy cieplnej, lektora słonecznego wysokociśnieniowego, kotły grzewcze wieloczynnościowe wysokoprężne.
·        
Pokaz prac dyplomowych absolwentów techników elektrycznych.
·        
Omówiono w zarysie historię elektryki tarnowskiej i wpisana w nią 26 letnią działalność Tarnowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
 
W drugim dniu obchodów, odbyło się spotkanie z młodzieżą szkolną na temat: "Współczesne kierunki budowy linii energetycznych z przewodami izolowanymi n/n., s/n" połączone z pokazem sprzętu instalacyjnego i eksploatacyjnego.
 
Trzeci dzień obchodów kończący Tarnowskie Dni Elektryki zakończono wycieczkami do:
·        
Fabryki Silników Elektrycznych "Tamel, gdzie uczestnicy wycieczki oglądnęli unikalną proekologiczną instalację do unieszkodliwiania poprodukcyjnych odpadów lakierniczych spalania farb i lakierów.
·        
Zakładów Azotowych, gdzie uczestnicy wycieczki zapoznali się z instalacją zmodernizowanego kotła produkującego parę odsiarczającego spaliny w oparciu o spalanie fluidalne.
·        
Zwiedzano również zautomatyzowaną linię produkcji okien PCW
·        
Ponadto w ramach bloku wycieczkowego zainteresowanym udostępniono do zwiedzania duży węzeł krajowego systemu elektroenergetyczne- go-stację 40Q/110-kV “Tarnów”.
·        
Ogólnie można podkreślić dość znaczne zainteresowanie społeczeństwa T.D.E., zwłaszcza w pierwszym dniu obchodów, kiedy to sala im. H. Ziemnickiego w budynku O.WN.O.T nie mogła pomieścić licznej grupy uczestników.
Należy też podkreślić że z okazji T.D.E. wydano okolicznościowy 2-gi numer Biuletynu Tymowskiego oddziału S.E.P.
Organizatorzy obchodów T.D.E. mają nadzieję że T.D.E. wejdą na stałe do kalendarium TO. S.E.P.
Wróć do spisu treści