TDE 2007 - SEP_OT

Przejdź do treści

TDE 2007

Tarnowskie Dni Elektryki
Tarnowskich Dni Elektryki 2007
 
Organizatorzy: SEP i SIT Koła w Tarnowie
 
Wtorek 29 maja - ENION SA Zakład Energetyczny Tarnów ul. Lwowska 72 - 96 D - sala niebieska - część energetyczna.
„Ograniczenie strat energii, budowa bezpiecznych linii elektroenergetycznych i szybka lokalizacja zakłóceń w sieciach średnich napięć”
1.  Metody kompensacji mocy biernej w sieciach elektroenergetycznych prof. Kulczycki
2.  Kompensacja mocy biernej na uzwojeniu wyrównawczym transformatora 400/110/30 kV - OLMEX S.A. - inż. Marek Iwanicki
3.  Nowe normy dotyczące linii elektroenergetycznych mgr inż. Halina Argasińska Energoprojekt Kraków S.A.
4.  Nowoczesne narzędzia lokalizacji zwarć w sieciach średnich napięć - Grupa Enco
5.  Kontynuacja tematu j.w. mgr inż.
Roman Janik - firma Computers &Control Sp.j
 
Czwartek 31 maja - ul. Mickiewicza - Aula PWSZ część telekomunikacyjna „Sygnały cyfrowe audio i video w nowoczesnych sieciach teleinformatycznych"
 
1.  Przetworniki A/C i C/A w nowoczesnych systemach pomiarowych audio - mgr inż. Daniel Król - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
2.  Siedmiowarstwowy model OSITSO w systemach teleinformatycznych mgr inż. Zbigniew Papuga - Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji koło w Tarnowie
3.  Współczesne systemy rozpoznawania mowy - dr inż. Robert Wielgat - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
4.  Telewizja interaktywna iTVP - doc. Alina Karwowska-Lamparska Instytut Łączności Warszawa
5.  Trendy rozwojowe serwerów telekomunikacyjnych mgr inż. Mariusz Jednoralski - TPSA Departament Obsługi Sieci Biznesowych
 
Wróć do spisu treści