Monografia 50 lecia Oddziału Tarnowskiego SEP

Pobierz

Spis treści

 1. Przedmowa                                                                             - strona 7
 2. Powstanie Energetyki Tarnowskiej                                         - strona 9
 3. Historia Stowarzyszenia Elektryków Polskich                      - strona 18
 4. Zanim powstał Oddział Tarnowski SEP                                - strona 37
 5. Powstanie Tarnowskiego Oddziału SEP                              - strona 50
 6. Siedziba Oddziału                                                                - strona 57
 7. Działalność Statutowa                                                          - strona 62
 8. Działalność gospodarcza                                                   - strona 144
 9. Działalność w strukturach centralnych SEP                      - strona 165
 10. Koła działające w Oddziale Tarnowskim                            - strona 176
 11. Koła, które zaprzestały działalności                                   - strona 240
 12. Inna działalność Tarnowskiego Oddziału                           - strona 255
 13. Nadanie Patrona dla Oddziału Tarnowskiego SEP            - strona 266
 14. Członkowie wspierający                                                     - strona 276
 15. Władze Tarnowskiego Oddziału SEP w latach 1970-2020 - strona 295
 16. Noty biograficzne działaczy Oddziału SEP                        - strona 303
 17. Lista Odznaczonych i Wyróżnionych                                 - strona 328
 18. Lista Członków                                                                   - strona 344
 19. Bibliografia                                                                         - strona 351
 20. Indeks nazwisk                                                                  - strona 353
 21. Wykaz ważniejszych skrótów                                            - strona 364

Monografia – 45-lecie Oddziału Tarnowskiego SEP

Pobierz

Spis treści

 1. Przedmowa
 2. Działalność Oddziału w latach 2010–2015
 3. Formy działalności OT SEP
 4. Działalność Kół Oddziału Tarnowskiego SEP 
 5. Wspomnienia o tych co odeszli
 6. Notatki biograficzne kolegów zasłużonych członków O/T SEP zmarłych w ostatnim okresie
 7. Członkowie odznaczeni i wyróżnieni O/T SEP w latach 2010–2015
 8. Lista osób przyjętych do Oddziału Tarnowskiego SEP w latach 2010–2015
 9. Zakończenie
 10. Errata do monografii 40-lecia

Monografia – 60-lecie Koła nr 1

Pobierz

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Koło nr 1 SEP w latach 2001–2011
 3. Działalność wydawnicza członków Koła nr 1
 4. Notki biograficzne prezesów Koła nr 1 mijającej dekady w latach 2001–2011
 5. Wykaz członków Koła nr 1 na koniec 2011 roku
 6. Bibliografia

Monografia – 40-lecie Oddziału Tarnowskiego SEP

Pobierz

Spis treści

 1. Przedmowa
 2. Rys historyczny tarnowskiej energetyki
 3. Początki Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 4. Stowarzyszenie Elektryków Polskich w Tarnowie. Lata 1950–1970
 5. Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Tarnowie. Lata 1970–2010
 6. Formy działalności OT SEP
 7. Z działalności Kół Oddziału Tarnowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 8. Wspomnienia
 9. Prezesi Tarnowskiego Oddziału SEP w latach 1970–2010
 10. Notki biograficzne kolegów, zasłużonych członków OT SEP zmarłych w ostatnim dziesięcioleciu
 11. Odznaczeni i wyróżnieni w OT SEP
 12. Członkowie odznaczeni i wyróżnieni OT SEP
 13. Członkowie wspierający OT SEP
 14. Zakończenie
 15. Bibliografia

Monografia – 35-lecie Oddziału Tarnowskiego SEP

Pobierz

Spis treści

 1. 35 lat Oddziału Tarnowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 2. Kadencja 2002–2006
 3. Ośrodek Szkolenia
 4. Izba Rzeczoznawców Ośrodek Rzeczoznawstwa
 5. Biuletyn informacyjny Oddziału Tarnowskiego SEP
 6. Udział OT SEP w powołaniu samorządu inżynierskiego
 7. Notatki Biograficzne Kolegów, zasłużonych członków OT SEP zmarłych w ostatnim pięcioleciu

Monografia – 50-lecie Koła nr 1

Pobierz

Spis treści

 1. Rys historyczny Zakładu Energetycznego
 2. Początki Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 3. Koło nr 1 w Tarnowie w latach 1951–2001
 4. Przewodniczący Koła nr 1 OT SEP w latach 1951–2001
 5. Notki biograficzne przewodniczących Koła
 6. Zasłużeni w działalności Koła nr 1 SEP w Tarnowie w latach 1951–2001

Monografia – 30-lecie Oddziału Tarnowskiego SEP

Pobierz

Spis treści

 1. Rys historyczny energetyki tarnowskiej
 2. Początki Stowarzyszenia Elektryków Polskich
 3. Stowarzyszenie Elektryków Polskich w Tarnowie. Lata 1959–1970
 4. Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Tarnowie 1970–2000
 5. Z dziejów Kół SEP zrzeszonych w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział Tarnów
 6. Wspomnienia z działalności w SEP Oddział Tarnów
 7. Prezesi Tarnowskiego Oddziału SEP w latach 1970–2000
 8. Bibliografia

Monografia – 25-lecie Oddziału Tarnowskiego SEP

Pobierz

Spis treści

 1. Zarys historii SEP
 2. Elektroenergetyka tarnowska
 3. Działalność Tarnowskiego Oddziału SEP
 4. Ośrodek Rzeczoznawstwa
 5. Zakończenie
 6. Prezesi Oddziału w latach 1970–1995
 7. Zdjęcia

Monografia – 15-lecie Oddziału Tarnowskiego SEP

Pobierz

Spis treści

 1. Informacja o działalności Oddziału Tarnowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich z okazji XV-lecia

Monografia – 10-lecie Oddziału Tarnowskiego SEP

Pobierz

Spis treści

 1. Informacja o działalności Oddziału Tarnowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry