Komisje Kwalifikacyjne

Komisje Kwalifikacyjne

Przy Ośrodku Szkolenia T/O SEP działają dwie Komisje Kwalifikacyjne nr 262 i 263 powołane przez Urząd Regulacji Energetyki przeprowadzające egzaminy kwalifikacyjne w zakresie dozoru (D) i eksploatacji (E) urządzeń elektrycznych, cieplnych i gazowych.

 

Szczegółowy zakres uprawnień Komisji Kwalifikacyjnych:

 

Komisja Nr 262 – jest upoważniona do stwierdzenia kwalifikacji na stanowiskach związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
w Grupie 1 w zakresie:

 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV;
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV;
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV;
 • zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW;
 • urządzenia elektrotermiczne;
 • urządzenia do elektrolizy;
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 • elektryczna sieć trakcyjna;
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.

 

Komisja Nr 263 jest upoważniona do stwierdzenia kwalifikacji na stanowiskach związanych z dozorem oraz eksploatacją w zakresie:

Grupa 1

 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV;
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV;
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV;
 • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 • urządzenia elektrotermiczne;
 • urządzenia do elektrolizy;
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej i jej wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej o mocy wyższej niż 10 kW;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.

Grupa 2 

 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 50 kW i mocy nie wyższej niż 500 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 500 kW i mocy nie wyższej niż 1800 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 1800 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW i o przesyle ciepła nie wyższym niż 500 kW;
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 500 kW;
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy wyższej niż 500 kW;
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy wyższe niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy wyższej niż 500 kW
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;
 • sprężarki o mocy wyższej niż 20 kW i o mocy nie wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 • piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych powyżej.

Grupa 3

 • sieci gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, w tym punkty gazowe)
 • sieci gazowe o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, tłocznie gazu);
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa;
 • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych powyżej

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego T/O SEP prowadzi także szkolenia przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych i innych w siedzibie przy ul. Rynek 10, na terenie Poligonu Szkoleniowego w Tarnowie przy ul. Kryształowej 1/3 oraz w miejscach uzgodnionych ze Zleceniodawcą.

 

Wszelkie informacje dotyczące egzaminów i szkoleń a także kontakt z sekretarzami Komisji Kwalifikacyjnych można uzyskać w sekretariacie Oddziału Tarnowskiego SEP; ul. Rynek 10, tel. 14 621 68 13 w godz. 10:00–15:00.

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry