Ośrodek Rzeczoznastwa

IZBA RZECZOZNAWSTWA SEP OŚRODEK RZECZOZNAWSTWA przy Oddziale SEP w Tarnowie oferuje bogaty zakres usług:

 • określenie aktualnego stanu technicznego urządzeń i wyrobów;
 • określenie stopnia zużycia urządzeń i wyrobów;
 • określenie przyczyn niewłaściwej pracy oraz przyczyn awarii;
 • ocena zagrożeń i przyczyn wypadków powodowanych przez urządzenia elektryczne;
 • badania specjalistyczne nowych konstrukcji i technologii;
 • ocena prototypów wyrobów, maszyn i urządzeń produkcyjnych;
 • opiniowanie i koreferowanie wszelkich projektów i wniosków racjonalizatorskich, (ocena usprawnień i pomysłów, jw);
 • opracowywanie projektów przepisów oraz instrukcji obsługi i eksploatacji;
 • sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków;
 • sporządzanie audytów energetycznych budynków;
 • opiniowanie i doradztwo w zakresie tworzenia i eksploatowania stanowisk badawczych i laboratoryjnych;
 • udzielanie konsultacji ze wszystkich dziedzin elektryki;
 • wykonywanie ekspertyz o charakterze prac naukowo-badawczych;
 • diagnozowanie stanu oświetlenia;
 • organizowanie przedsięwzięć w zakresie modernizacji oświetlenia i oszczędności energii;
 • realizacja prac o charakterze przedsięwzięć wdrożeniowych;
 • opracowywanie projektów technicznych ze wszystkich dziedzin elektryki;
 • prowadzenie nadzorów inwestorskich i autorskich;
 • organizowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych;
 • prowadzenie stałych i okresowych obsług technicznych oraz napraw;
 • prowadzenie pośrednictwa handlowego;
 • prowadzenie działalności pomocniczej handlu;
 • prowadzenie pomocnictwa w zagospodarowaniu rezerw mocy produkcyjnych, materiałów, maszyn i urządzeń.

Informacji dotyczących wykonania zleceń udziela Kierownik Ośrodka Rzeczoznawstwa Władysław Bochenek, tel. +48 516 115 101, e-mail: sep.tarnow@tarman.pl.

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry