Szkolenia

Ogłoszenie o szkoleniu członków Komisji Kwalifikacyjnych


 Tarnowski Oddział SEP informuje, iż w dniach 24-25.09. 2024 r. organizuje otwarte szkolenie dla członków Komisji Kwalifikacyjnych powołanych przez Urząd Regulacji Energetyki w zakresie kwalifikacji energetycznych. Celem szkolenia jest przypomnienie i uzupełnienie wiedzy w zakresie   umiejętności związanych z działalnością Komisji Kwalifikacyjnych w tym nowych wymagań, które stawia Rozporządzenie Ministra Środowiska i Klimatu z dnia 01.07.2022 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Szkolenie ma też poszerzyć wiedzę nt. niektórych rodzajów urządzeń, instalacji i sieci określonych w załączniku nr 1 do ww. Rozporządzenia. Szkolenie organizowane jest w hotelu Litwiński w Tęgoborzu.

Koszt całkowity uczestnictwa wynosi 540 zł + VAT od osoby. Cena zawiera koszty szkolenia oraz koszty pobytu i transportu autokarem z Tarnowa i z powrotem.

Wszelkie informacje i zgłoszenia przyjmuje biuro Oddziału SEP tel.14 621 68 13. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń


Informacja Ogólna

Ośrodek Szkolenia Zawodowego figuruje w ewidencji placówek niepublicznych w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Tarnowa.

Oferuje usługi w zakresie:

  • organizacji kursów przygotowawczych do egzaminów kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych, cieplnych i gazowych.

Organizacji szkoleń specjalistycznych w zakresie:

  • wykonywania prac pod napięciem przy urządzeniach elektroenergetycznych do 1kV prowadzonych na poligonie szkoleniowym (linie napowietrzne, kablowe i urządzenia rozdzielcze);
  • budowy i eksploatacji napowietrznych linii izolowanych;
  • wykonywania pomiarów elektrycznych;
  • asekuracji przed upadkiem z wysokości;
  • wykonywania muf kablowych, pośrednictwa w sprzedaży materiałów szkoleniowych.

Szkolenia prowadzone w Tarnowskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Lp.

Rodzaj szkolenia z zakresu

Minimalna ilość uczestników

Ilość godzin szkolenia

Rodzaj szkolenia

1.      

Przygotowawcze E

6

5

Teoretyczne

2.      

Przygotowawcze D

6

3

Teoretyczne

3.      

Przygotowawcze E+D lub  E+pomiary

6

6

Teoretyczne

4.      

Przygotowawcze E+D+pomiary

6

7

Teoretyczne

5.      

Przygotowawcze E i/lub D  zlecony i organizowany u zleceniodawcy

Dla powyżej 7 osób

6

Teoretyczne

6.      

Na upoważnienie dla wykonawców prac  na urządzeniach TAURONU

9

6

Teoretyczne

7.      

Na upoważnienie dla poleceniodawców na urządzeniach TAURONU

9

9

Teoretyczne

8.      

Prac pod napięciem /PPN/

6

96

Praktyczne

9.      

Sieci izolowanych dla małej grupy

6

24

Praktyczne

10.   

Prac pod napięciem /PPN/ – Dozór

5

16

Praktyczne

11.   

Pomiarów eksploatacyjnych

3

8

Praktyczne

12.   

Asekuracji na wysokości – 2 dniowy

6

16

Praktyczne

13.   

Rozłączania uziemień dla małej grupy

5

8

Praktyczne

14.   

Montaż sygnalizacji przepalenia się bezpieczników niskiego napięcia w skrzyniach rozdzielczych

5

6

Praktyczne

 

Wszelkie informacje na powyższe tematy można uzyskać w biurze Oddziału SEP Tarnów – ul. Rynek 10, tel. +48 (14) 621 68 13 w godz. 10:00–15:00.

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry