Szkolenia

Ośrodek Szkolenia Zawodowego figuruje w ewidencji placówek niepublicznych w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Tarnowa.

Oferuje usługi w zakresie:

  • organizacji kursów przygotowawczych do egzaminów kwalifikacyjnych dla osób ubiegających się uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych, cieplnych i gazowych.

Organizacji szkoleń specjalistycznych w zakresie:

  • wykonywania prac pod napięciem przy urządzeniach elektroenergetycznych do 1kV prowadzonych na poligonie szkoleniowym (linie napowietrzne, kablowe i urządzenia rozdzielcze);
  • budowy i eksploatacji napowietrznych linii izolowanych;
  • wykonywania pomiarów elektrycznych;
  • asekuracji przed upadkiem z wysokości;
  • wykonywania muf kablowych, pośrednictwa w sprzedaży materiałów szkoleniowych.

Wszelkie informacje na powyższe tematy można uzyskać w biurze Oddziału SEP Tarnów – ul. Rynek 10, tel. +48 (14) 621 68 13 w godz. 10:00–15:00.

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry