Kalendarim wdarzeń

Kalendarium wydarzeń w T/O SEP

14.11.2023 r. odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu T/O SEP. Głównym punktem obrad były: dyskusja nad powołaniem Oddziałowej Komisji Historycznej, sprawy bieżące, przyjęcie nowych członków SEP oraz organizacja noworocznego spotkania Zarządu T/O SEP.
7.10.2023r. w sali konferencyjnej NOT Rada w Tarnowie miało miejsce wydarzenie  pn. „Zaduszki Not-owskie”. Jak co roku wspominane były osoby zasłużone dla regionu tarnowskiego szczególnie związane z szeroko pojętą techniką. W tym roku wspominano dr. inż. Mieczysława Mężyńskiego długoletniego Prezesa PZITS oraz Edwarda Niezgodę który wiele lat pełnił funkcje dyrektora NOT w Tarnowie. W uroczystości T/O SEP reprezentował Antoni Maziarka.
31.10 – 1.11.2022r. jak co roku zgodnie z tradycją zostały złożone wiązanki i zapalone znicze na 40 grobach członków SEP naszego Oddziału na cmentarzach w Tarnowie oraz w Krakowie. Czytaj więcej
23.10.2023 r na zaproszenie Prezesa Oddziału Tarnowskiego SEP w Tarnowie gościli Członkowie Centralnej Komisji Norm i Przepisów SEP (CKNiPE), której przewodniczy Prof. dr hab. inż. Piotr Borkowski. W spotkaniu uczestniczyło 10 członków CKNiPE w tym z T/O SEP Kol. Jan Sznajder oraz Kol. Wiesław Cich. W części kulturalno-historycznej zwiedzono muzeum w Ratuszu oraz muzeum Diecezjalne. Następnie w siedzibie Oddziału Tarnowskiego SEP wraz ze studentami Akademii Tarnowskiej – członkami koła naukowego, wysłuchali kolejno wykładów dr hab. inż. Piotra Borkowskiego oraz Janusza Onaka i Jana Kozioła z Oddziału Tarnowskiego SEP. W zasadniczej części spotkania kilkugodzinne posiedzenie Komisji w dużej mierze koncentrowało się na ustaleniu kroków niezbędnych do aktualizacji norm i przepisów normalizacyjnych wydawanych przez SEP w formie komentarzy.
18.10.2023 r. odbył się wyjazd techniczny członków Tarnowskiego Oddziału SEP do Elektrowni Jaworzno III. Celem wycieczki było zapoznania się z systemem energetycznym i rozwiązaniami technicznymi na bloku 910 MW. Grupa wraz z przewodnikiem – przedstawicielem Tauron Wytwarzanie  kolejno zwiedzała poszczególne segmenty elektrowni. W wyjeździe wzięło udział 40 osób.
6.10.2023 r. we Wrocławiu    miało miejsce zebranie Centralnej Komisji Historycznej w którym wziął udział przedstawiciel Tarnowskiego Oddziału SEP kol. Jan Sznajder. Celem spotkania, które prowadził członek Zarządu SEP kol. Piotr Szymczyk było rozwijanie działalności historycznej SEP w Oddziałach. Doświadczenia w działalności historycznej Oddziału we Wrocławiu przedstawili w formie prezentacji jego członkowie.
5-6.10.2023 r SEP Oddział Kielecki zorganizował doroczną XXIX Konferencję Naukowo – Techniczno -Szkoleniową w hotelu „ECHO” w Cedzynie k. Kielc przy merytorycznej współpracy z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna oraz Świętokrzyską Izbę Inżynierów Budownictwa. Głównymi tematami konferencji były Dystrybucja energii elektrycznej po przyłączeniu instalacji OZE, Jakość energii elektrycznej w kontekście magazynów energii, Współpraca operatora sieci z instalacją OZE. Referaty wygłosili wykładowcy z zakresu odnawialnych źródeł energii i magazynowania energii Politechniki Świętokszyskiej oraz specjaliści PGE Dystrybucję S.A. Natomiast prezentację swoich ofert przedstawili przedstawiciele firm, które zaprezentowały najnowsze rozwiązania i trendy techniczne z zakresu urządzeń wspomagający i zabezpieczających OZE. W konferencji z Oddziału Tarnowskiego uczestniczyli kol. Antoni Maziarka i kol. Roman Kuczek.
2.10.2023 r w auli im. Jana Szczepanika Akademii Tarnowskiej miała miejsce 26. inauguracja roku akademickiego. Uroczystość otworzyła JM Rektor Akademii Tarnowskiej dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. Uczelni, która podkreśliła zmianę w dniu 1.07.2023 r. statusu z uczelni z zawodowej na Akademię. W trakcie uroczystości głos zabierali Przewodniczący Rady Uczelni, Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studentów, parlamentarzyści, samorządowcy, przyjaciele Uczelni. Następnie wręczono medale i odznaczenia. Szczególną częścią inauguracji było włączenie w poczet studentów Akademii Tarnowskiej nowych studentów. Jak powiedziała prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki dr Małgorzatę Martowicz, w tym roku jest ich blisko 1600. Nowo immatrykulowani złożyli uroczyste ślubowanie. Wykład inauguracyjny „Więcej nadziei… O stresie i nowych szansach na zdrowie” wygłosiła  prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele T/O SEP Antoni Maziarka, Władysław Łabuz i Krzysztof Mikulski.
28.09. do 1.10. 2023 r. Tarnowski Oddział SEP  zorganizował  wycieczkę autokarowo-promową do Łodzi, południowej Szwecji, Trójmiasta, Malborka oraz Torunia. Pierwszym punktem wyjazdu była Łódź gdzie zwiedzono centrum kultury i rozrywki Manufaktura oraz „Księży Młyn” -zespół fabryczno – mieszkalny. Następnie w godzinach wieczornych wypłynięto z Gdyni do portu w Karlskronie. W drugim dniu zwiedzono miasta Karlskrone a w nim plac Fisktorget /dawniej Rybny/, – dzielnicę Björkholme, która jest wizytówką Karlskrony, Kościoł Admiralicji, MARINMUSEUM – Muzeum, cmentarzysko Wikingów. Następnie odbył się całonocny rejs przez Bałtyk z powrotem, do Gdyni. Zwiedzanie Trójmiasta rozpoczęto od Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, następnym punktem programu był przejazd do Sopotu na spacer po molo a w Gdańsku odbył się spacer wzdłuż najbardziej znanych zabytków: Złota Brama, Ratusz, Gdański Dwór Artusa, Żuraw, Bazylikę Mariacką, Fontanę Neptuna, ulica Długa i Długi Targ. Następnie po przejechaniu autokarem do Elbląga w kolejnym dniu zwiedzono Malborg i Toruń.
19.09.2023 r. odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Oddział na którym omówiono m.inn. umowę na podpis elektroniczny, ankietę na temat strategii SEP, zmiany w funkcjonowaniu strony internetowej T/O SEP, wprowadzenie w naszym Oddziale systemu monitorowania świadectw kwalifikacyjnych, przygotowań wycieczki do Szwecji.
15.09.2023 r. w siedzibie Oddziału Tarnowskiego SEP Rynek 10 miało miejsce spotkanie zespołu roboczego Centralnej Komisji Norm i Przepisów Członków SEP z Prezesem firmy PTS Rabka realizowane w ramach prac dotyczących wprowadzenia zmian w zapisach normy N SEP-E 004:2022-08 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. W spotkaniu uczestniczyli z T/O SEP  Jan Sznajder – Przewodniczący Zespołu Roboczego CKNiPE SEP, oraz  Wiesław Cich a także Marcin Burzyński z Oddziału Gdańskiego, Jerzy Kaflik z Oddziału Warszawskiego. Celem spotkania było przygotowanie zakresu merytorycznego i opinii do zmian w treści normy SEP N SEP.
27.07.2023r tradycyjnie jak co roku w rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego odbyło się na cmentarzu Komunalnym w Tarnowie -Krzyżu zapalenie zniczy na grobie Henryka Ziemnickiego, który w czasie Powstania Warszawskiego walczył jako dowódca batalionu. Symboliczne znicze na grobie zapalili przedstawiciele tarnowskich stowarzyszeń skupionych wokół Naczelnej Organizacji Technicznej. W imieniu Oddziału Tarnowskiego SEP znicz zapalił Prezes Oddziału Janusz Onak.
06.07.2023 r. został podpisany list intencyjny pomiędzy Oddziałem Tarnowskim SEP a  Akademia Tarnowską. Tematem listu było zaplanowanie wspólnych działań  w celu uruchomienia na tej uczelni studiów II stopnia  na kierunku Energetyka Odnawialna. W szczególności wspólne działania maja dotyczyć konsultacji merytorycznych w zakresie kształcenia na kierunkach, wizyt technicznych i zajęć z pracodawcą.
27.06. 2023 r. w Politechnice Warszawskiej odbyło się  spotkanie Centralnej Komisji Historycznej z przedstawicielami Oddziałów SEP. Miejscem spotkania była Sala Rady Wydziału Elektrycznego w gmachu Starej Kotłowni. Celem spotkania było przedstawienie dorobku CKH SEP.

Przewodniczący CKH SE zasugerował, aby w ramach Oddziałów SEP dopilnować tworzenia komisji historycznych – jeżeli to możliwe z zespołami tematycznymi – albo co najmniej ambasadorów ds. historycznych. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Tarnowskiego Oddziału SEP kol. Andrzej Wojtanowski.

23.06.2023 obyło się uroczyste zakończenie roku w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Mościcach. Była to okazja na podsumowanie współpracy pomiędzy Oddziałem Tarnowskim Stowarzyszenie Elektryków Polskich a Szkołą, która to współpraca został formalnie uregulowana porozumieniem zawartym pomiędzy stronami w dniu 25.05.2023 roku. SEP za wkład pracy w rozwój Oddziału przygotowało  dla uczniów dyplomy oraz nagrody. Podziękowania od Prezesa Janusza Onaka oraz Grzegorza Bosowskiego otrzymali uczniowie Andrzej Tokarz, Filip Turczak, Arkadiusz Wzorek z klasy 4 TI. W swoim wystąpieniu Prezes Oddziału podkreślił szczególnie rolę dyrektora szkoły Jacka Różyckiego, którego bezpośrednie zaangażowanie i wsparcie umożliwiło tak szeroka współprace, której widocznym efektem była kompleksowa modernizacja strony internetowej Oddziału. Podziękowania zostały także złożone na ręce  Andrzeja Kiecia Prezesa Koła SEP nr 11 działającego przy ZST, za propagowanie idei SEP w społeczności szkolnej.
21-22.06.2023 r. w obiektach pałacowych w Baranowie Sandomierskim zorganizowane zostało szkolenie dla wszystkich członków Komisji Kwalifikacyjnych działających przy Tarnowskim Oddziale SEP. W ramach współpracy pomiędzy TO SEP a Tauron Dystrybucja SA w szkoleniu udział wzięli także członkowie Komisji działającej przy TAURON Dystrybucja SA Oddział w Tarnowie.

W trakcie szkolenia swoje wykłady poprowadzili: dr inż. Rafał Kajka z firmy 4 en SA Warszawa na temat „Magazynowanie energii elektrycznej – technologie, legislacja, bezpieczeństwo”, oraz koledzy z TO SEP Janusz Onak na temat „Instalacje fotowoltaiczne – propozycja pytań i odpowiedzi dla Komisji Kwalifikacyjnych”, Marek Lejko na temat „Bezpieczna eksploatacja urządzeń elektrycznych w obszarach zagrożonych wybuchem – zagadnienia wybrane” a także Antoni Maziarka na temat „Wymagań  stawianych organizacji Komisji Kwalifikacyjnych wg. nowego Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01.07.2023 r oraz Informacji URE”.

W sumie w szkoleniu udział wzięło 31 członków Komisji kwalifikacyjnych.

16.06.2023  w Pałacu w Baranowie Sandomierskim odbyło się posiedzenie Rady Prezesów SEP. W posiedzeniu uczestniczyło 42 przedstawicieli Oddziałów SEP a Tarnowski Oddział reprezentował Prezes Janusz Onak.  W trakcie spotkania Prezes SEP kol. Sławomir Cieślik szczegółowo przedstawił działania podjęte w pierwszym półroczy w Zarządzie Głównym a Skarbnik Andrzej Werkowski w bardzo dobrze przygotowanej prezentacji, pokazał sytuacje finansowa SEP na koniec 2022 roku oraz plany finansowe na 2023 rok. Rada Prezesów przyjęła do wiadomości realizacje budżetu za 2022 rok oraz jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała budżet na 2023 rok. W dalszej części posiedzenia został wybrany zespół, do przygotowania założeń pod realizacje systemu informatycznego w którym byłaby poprowadzona ewidencja wydanych przez SEP świadectw kwalifikacyjnych.
01.06.2023 r. w  sali audiowizualnej budynku Politechniki Krakowskiej odbyły się  centralne uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Elektryka organizowane przez SEP pod hasłem „Transformacja energetyczna w Polsce”. Oddział SEP w Tarnowie reprezentował Kol Jan Sznajder. Gospodarzem spotkania był Oddział Krakowski SEP.

Bardzo ciekawe wystąpienia prezentowane w kolejnych punktach spotkania dotyczyły produkcji i wykorzystania wodoru w aglomeracji miejskiej oraz „Efektywność energetycznej systemów przemysłowych”.

31.05.2023 r. odbył się finał Konkursu matematyczno – informatycznego dla klas 7 i 8 szkół podstawowych organizowanego przez ZSME w Tarnowie. Nagrody ufundowane przez OT SEP wręczono laureatom podczas ogłoszenia wyników.
25.05.2023 r  Tarnowski Oddział SEP podpisał porozumienie z Zespołem Szkół Technicznych w Tarnowie Mościcach, którego głównymi punktami są: działania wspierające kształcenie techniczne oraz współpraca na rzecz edukacji zawodowej, współpraca przy organizacji seminariów naukowych, konferencji i innych spotkań o charakterze popularnonaukowym, zaangażowanie nauczycieli oraz uczniów ZST w działalność stowarzyszenia poprzez uczestniczenie w wydarzeniach, którym będzie patronował SEP, członkowie SEP będą informowani oraz zapraszani do uczestniczenia w tradycyjnych wydarzeniach ZST związanych zakresem działalności SEP, w miarę możliwości i w uzgodnieniu lub na wniosek ZST, SEP będzie fundował nagrody i stypendia dla uczniów ZST w konkursach na różnych szczeblach. Porozumienie podpisali ze strony ZST Dyrektora Jacek Różycki a ze strony Tarnowskiego Oddziału SEP Prezes Janusz Onak.
25.05.2023 r. w trybie one line odbyło się szkolenie na temat „RODO od podstaw” – szkolenie wewnętrzne SEP.
19.05.2023 r odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu i Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, które było głównym punktem obchodów Jubileuszu 25-lecia Uczelni. Uroczystość miała miejsce  w Auli im. Jana Szczepanika gdzie zgromadzili się studenci, wykładowcy oraz zaproszeni goście. Niezwykle podniosłym momentem było wręczenie pierwszego w dziejach ANS, tytułu Doktora Honoris Causa ANS dla światowej sławy kosmologa, ks. prof. Michała Hellera. W trakcie posiedzenia uhonorowano także prof. Kazimierza Wiatra, do którego rąk trafiła statuetka Tarniny ANS.

W tym samym dniu zwieńczeniem obchodów 25-lecia ANS była gala jubileuszowa w Centrum Sztuki Mościce podczas której zagrali Maestro Klaudiusz Baran & Tango Orchestra z towarzyszeniem tancerzy Ewy i Piotra Roemerów. W obchodach uczestniczyli członkowie TO SEP m.inn. Janusz Onak, Agnieszka Lis Lisowska, Krzysztof Mikulski, Jan Sznajder, Antoni Maziarka.

23.05.2023 r.  odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału SEP. W programie była: informacja o Tarnowskich Dniach Elektryki, ustalenie dofinansowania do wycieczki, informacja o organizacji szkolenia dla Komisji Kwalifikacyjnych w październiku 2023 r,, przyjęcie nowych członków, informacja o biuletynie.

10-11.05.2023 r. Kolejny raz w Tarnowie odbyły się Tarnowskie Dni Elektryki. 10 maja 2023 miał miejsce w auli Akademii Nauk Stosowanych (obecnie Akademia Tarnowska). Tym razem hasłem  przewodnim wydarzenia było „Ad Astra” i zaczerpnięte zostało z dewizy Tarnowskiej Uczelni, która obchodzi 25-lecie. Przedstawiona przez prelegentów problematyka związana była z kosmologią, źródłami  odnawialnymi, aeronautyką w projektowaniu turbin wiatrowych, nowoczesnymi rozwiązaniami pomiarowymi i symulacyjnymi w obszarze wibroakustyki, termowizją w przykładach: kamery typu smart, kamery do detekcji gazów, termowizją aktywną.

W związku z rozstrzygnięciem –organizowanym corocznie przez OT SEP – konkursu „Na najlepszą pracę dyplomową wyższych szkół technicznych regionu tarnowskiego w 2023 r.”  zostały wręczone nagrody laureatom konkursu.

W drugim dniu w sali konferencyjnej Tauron Dystrybucja Oddział w Tarnowie w ramach TDE wygłoszono wykłady na tematy związane z charakterystyką bloku 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno, kosmologią XXI wieku oraz związane z „zielonymi” inwestycjami w Grupie TAURON.

W obu konferencjach udział wzięło łącznie 235 osób.

Koniec Kwietnia 2023 r Tradycyjnie jak co roku, pod koniec kwietnia przy okazji zakończenia roku szkolnego klas maturalnych średnich szkół technicznych regionu tarnowskiego, zostały przyznane i wręczone przez OT SEP  „Nagrody im. Jana Szczepanika” uczniom, którzy w trakcie uczęszczani do szkoły wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami i bardzo dobrymi wynikami w nauce.
26.04.2023 r.  w siedzibie Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie (ANS) odbyło się spotkanie przedstawicieli SEP z władzami uczelni. Na spotkaniu Uczelnie reprezentowała Pani Rektor Małgorzata Kołpa z ze strony Oddziału SEP uczestniczyli Prezes Oddziału Janusz Onak i Prezes Koła SEP przy ASN Agnieszka Lisowska Lis. Głównym tematem spotkania było omówienie organizacji Tarnowskich Dni Elektryki  które w pierwszym dniu (10.05.2023) będą odbywały się w Auli ASN i w naturalny sposób wpiszą się w program obchodów 25 lecia istnienia ANS. Omówiona została także treść porozumienia o współpracy pomiędzy OT SEP a ANS, natomiast uroczyste podpisanie porozumienia zaplanowano w pierwszy dzień obchodów Tarnowskich Dni Elektryki.
28.03.2023 r. w siedziba TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie– Sala Błękitna odbyło się doroczne seminarium pn. „Spotkania Elektroinstalatorskie” W programie było 1) Rodzina rozdzielnic Xiria – Mariusz Hudyga, Eaton Electric Sp. z o.o. 2)Techniczne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty podczas produkcji, projektowania oraz użytkowania transformatorów dystrybucyjnych Eaton – Mariusz Łoboda, Eaton Electric Sp. z o.o. 3). NSL-E3 – rozłączniki z kontrolą przepalenia wkładek, komunikacja MODBus – Tomasz Surowiec, EFEN Sp. z o.o. 4). Regulatory napięcia w sieciach SN – Andrzej Zakrzewski, Michał Pesta, Eltel Networks Energetyka SA 5). Ochrona przepięciowa rozdzielni SN i nn – Rafał Kozień, DEHN POLSKA Sp. z o.o.
21.03.2023 odbyło się posiedzenie prezydium Oddziału Tarnowskiego SEP. Głównymi tematami posiedzenia było przyjęcie cenników szkoleń , usług oraz wynagrodzeń, przyjęcie nowych członków do Oddziału, omówienie działalności członków Oddziału w komisjach Centralnych SEP, informacja o postępach w realizacji nowej strony internetowe, omówienie stanu przygotowań do Tarnowskich Dni Elektryki.
9.03.2023 r. w Biurze SEP w Warszawie, odbyło się posiedzenie  Centralnej Komisji Norm i Przepisów SEP (CKNiPE) w którym uczestniczyli przedstawiciele Oddziału Tarnowskiego Kol Wiesław Cich oraz Kol Jan Sznajder który pełni w Komisji funkcje Sekretarza. W wyniku prowadzonej dyskusji dotyczącej normalizacji w SEP, powołany został zespół pod przewodnictwem Kol. Łukasza Gorgolewskiego, z udziałem Kol Jana Sznajdera i Wiesława Cicha, którego zadaniem będzie przygotowanie założeń do opracowania przebiegu procesu i procedur normalizacji w SEP .
7.03.2023 r. w sali konferencyjnej Domu Technika NOT w warszawie odbyło się z XXI Seminarium konsultacyjno-szkoleniowe: „Aktualne problemy funkcjonowania i powoływania Komisji Kwalifikacyjnych w SEP w świetle Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r.” Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem, wśród 70. przedstawicieli komisji kwalifikacyjnych SEP z całego kraju udział wzięli przedstawiciele Oddziału Tarnowskiego SEP kol. Antoni Maziarka, Jan Sznajder, Władysław Bochenek i Stanislaw Kozioł. Do stawianych problemów merytorycznie odnieśli się przedstawiciele Terenowego Oddziału Urzędu Regulacji Energetyki w Gdańsku, którzy na co dzień zajmują się powoływaniem Komisji Kwalifikacyjnych. Omówili najczęściej popełniane błędy w składanych wnioskach. Referat dotyczący działalności i uwarunkowań Komisji Kwalifikacyjnych w SEP, najczęściej zadawanych pytań i wątpliwości związanych z nowelizacją przepisów zaprezentowała przewodnicząca Centralnej Komisji Uprawnień Zawodowych i Specjalizacji Zawodowej Inżynierów – Koleżanka Maria Zastawny.
17.02.2023 r. miało miejsce Zebranie Sprawozdawcze Rady Terenowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Tarnowie, któremu przewodniczył Antoni Maziarka. W obradach wzięli udział przedstawiciele Oddziału SEP-członkowie Rady NOT kol.kol. Antoni Maziarka, Krzysztof Mikulski, Roman Kuczek, Antoni Kawik. Głównym punktem posiedzenia było przedstawienie przez Prezes Zarządu NOT Rada w Tarnowie p. Renatę Łabędź sprawozdania za 2022 r oraz przyjęto uchwały w sprawie planu pracy i budżetu na 2023r. Podniosłą chwilą było uroczyste odsłonięcie polichromii wykonanej przez Panią dr Annę Śliwińską w Sali Konferencyjnej NOT, która była obecna na posiedzeniu.
31.01.2023 r. odbyło się zebranie Centralnej Komisji Uprawnień Zawodowych i Specjalizacji Zawodowej Inżynierów w którym udział wziął kol. Antoni Maziarka. Celem spotkania było przygotowanie XXI Seminarium konsultacyjno-szkoleniowe: „Aktualne problemy funkcjonowania i powoływania Komisji Kwalifikacyjnych w SEP” oraz dyskusja o problemach jakie wynikają z wprowadzenia Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r.
27.01.2023 r. odbyło się spotkanie noworoczne członków koła nr 3 przy grupie Azoty, które miało miejsce w restauracji Casyno. Prezes Koła Roman Kuczek Przestawił sprawozdanie z pracy Zarządu Koła w 2022 r. Zebrani także wysłuchali wykładu tarnowskiego historyka dr. Marka Smoły w którym przybliżył postać Stanisława Jasilkowskiego człowieka z ogromnym dorobku naukowym i zawodowym, który w pierwszej połowie XX wieku, wraz z inż. Güntherem tworzyli filary Zakładów Azotowych.
20.01.2023r.  w Auli Akademii Tarnowskiej  odbył się koncert noworoczny Orkiestry Młodzieżowej APPASSIONATO pod batutą Katarzyny Wrony. Koncert ten zainaugurował obchody 25 lecia Akademii Tarnowskiej. Na koncert zaproszeni zostali przyjaciele i sympatycy uczelni w tym przedstawiciele Oddziału Tarnowskiego SEP w osobach Janusza Onaka i Jana Sznajdra. W przerwach koncertu władze Uczelni prezentowały jej dorobek  i program obchodów 25 lecia uczelni które maja trwać cały 2023 rok.
19.01.2023 r odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu OT SEP. Na posiedzeniu omówiono bieżące wydarzenia które zaistniały od poprzedniego spotkania Zarządu oraz podjęto uchwałę o wsparciu akcji pomocy dla Ukrainy w zakresie  częściowego sfinansowania zakupu agregatu prądotwórczego dla zasilania Politechniki Lwowskiej. Prezydium podjęło także uchwałę o przyjęciu nowych członków do Oddziału SEP oraz zaakceptowało propozycję organizacji Balu Elektryków  w dniu 18.02.2023 roku w restauracji Bristol wyrażają jednocześnie zgodę na dofinansowanie do tej imprezy. Na koniec spotkania omówiono zakres prac związany z tworzeniem nowej strony OT SEP, strona ta jest tworzona  przez uczniów ZST w Mościcach oraz przyjęto założenia do cennika i tabeli płac.
12.01.2023 r. członkowie Klubu Seniora Elektryka Pedagoga i Ich Sympatyków TO SEP zebrali się na comiesięcznym spotkaniu, które zaszczycił Prezes Tarnowskiego Oddziału SEP kol. Janusz Onak, który zapoznał zebranych o zrealizowanych w 2022 r imprezach organizowanych przez TO SEP oraz o zamierzeniach na rok bieżący. W serdecznej i koleżeńskiej atmosferze członkowie Klubu przyjęli życzenia noworoczne i wzajemnie życzyli sobie aby rok 2023 był równie obfity w wydarzenia.
20.12.2022 r. w Willi Krzyskiej miało miejsce uroczyste posiedzenie Zarządu OT SEP w rozszerzonym składzie o Prezesów Kół, przedstawicieli członków wspierających, honorowych seniorów SEP i aktywnych członków naszego Oddziału. Prezes wraz osobami odpowiedzialnymi za realizacje planu pracy w 2022 r. omówił główne wydarzenia  jakie miały miejsce w bieżącym roku a także przedstawił przychody i koszty na działalności  gospodarczej.  Członkowie Zarządu, w głosowaniu jawnym przyjęli uchwały związane z planem pracy i budżetem na 2023 r. Istotnym punktem posiedzenia było przyjęcie w poczet członków wspierających firmę ELEKTROINSTAL Antoni Turek z Zakliczyna.
15.12. 2022 r. odbył się Szkolny Festiwal E(x)plory zorganizowany przez Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Tarnowie. Oddział Tarnowski SEP ufundował nagrody dla dwóch najlepszych projektów zgłoszonych przez uczniów, które zostały nominowane do kolejnego etapu konkursu. W pracach jury uczestniczył Członek Zarządu OT/SEP Grzegorz Bosowski.
15.12.2022 r. w Warszawie w  budynku NOT odbyło się Tradycyjne Spotkanie Świąteczno-Noworoczne Członków, Przyjaciół i Sympatyków SEP. w czasie którego m.inn. w konkursie „Wyróżniającego się nauczyciela, opiekuna i sojusznika młodzieży” wyróżniona została nasza Koleżanka z Oddziału SEP Grażyna Smolińska-Wygrzywalska. Konkurs ten dedykowany jest zarówno nauczycielom szkół ponadpodstawowych , jak i nauczycielom akademickim. To wyróżnienie w edycji 2022 otrzymało trzech nauczycieli akademickich i dwóch nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Laureaci konkursu otrzymali z rąk przewodniczącej Kapituły Konkursu prof. dr hab. inż. Aleksandry Rakowskiej statuetkę ,,Złote Pióro” i dyplom z werdyktem Kapituły i gratulacjami.
14.12.2022 r. w Domu Technika w Warszawie przy ul. Czackiego odbyło się posiedzenie Rady Prezesów SEP. Radzie przewodniczył Dziekan Rady kol. Waldemar Olczak a Oddział Tarnowski SEP reprezentował Prezes Janusz Onak. Spotkanie było okazja do zaprezentowania pracowników Biura Zarządu Głównego. Głównym celem spotkania było omówienie sytuacji ekonomiczno finansowej Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Nowy wiceprezes SEP i skarbnik SEP Andrzej Werkowski  w sposób przejrzysty i bardzo czytelny przedstawił założenia do budżetu SEP oraz budżetu Centralnego SEP  na 2023 roku. Rada Prezesów w głosowaniu przyjęła przedstawione założenia do budżetów oraz pozytywnie zaopiniowała wysokość odpisów na budżet centralny. W dalszej części spotkania omówiono wprowadzenie procedur RODO  w Stowarzyszeniu oraz w drodze uchwał przyjęto terminarz spotkań Regionalnych Rady Prezesów oraz harmonogram spotkań Rad Prezesów SEP na 2023 rok .
05.12.2022 r. W NOT Rada w Tarnowie, w związku z zakończeniem kadencji władz, odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. W zebraniu uczestniczyło 21 delegatów ze wszystkich SNT w Tarnowie w tym z SEP Oddział w Tarnowie: Janusz Onak, Jan Sznajder, Antoni Maziarka, Roman Kuczek, Antoni Kawik i Krzysztof Mikulski. Zebranie prowadził Antoni Maziarka. Rada Przyjęła sprawozdania Zarządu i udzieliła ustąpującemu Zarządowi absolutorium. Następnie zebrani wybrali na Prezesa NOT Rada w Tarnowie ponownie Renatę Łabędź oraz 6 osobowy Zarząd w którego składzie znalazł się też przedstawiciel SEP kol. Krzysztof Mikulski.
02-04.12.2022 r. odbyło się w Zakopanem XX Seminarium Konsultacyjno-Szkoleniowe  Aktualne problemy powoływania i funkcjonowania komisji kwalifikacyjnych w SEP w świetle Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska  z dnia 1 lipca 2022 r. W spotkaniu uczestniczył kol. Marek Lejko.
22.11-01.12.2022 r . 50 osobowa grupa członków z Oddziału Tarnowskiego SEP wzięła udział w podróży do Amerykańskiej elektrowni geotermalnej zlokalizowanej w centralnej części Meksyku „Los Humeros” – w której wykorzystuje się energię pozyskiwaną z naturalnych procesów występujących w strukturach Ziemi. W Mexico City zwiedzono Muzem Antropologicznego  a w Acapulco i Taxco de Alarcon zwiedzano jaskinie Cacahuamilpa i piramide w „Teotihucan”.
17-20.11.2022 r. ODME w Krakowie. Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka /ODME/ są corocznym wydarzeniem, którego organizatorami są ośrodki akademickie w poszczególnych Oddziałach SEP. Organizatorami XXIII edycji ODME były Studenckie Koła SEP przy AGH przy Politechnice Krakowskiej. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. inż. Waldemar Skomudek. Głos zabrały także firmy patronujące wydarzeniu a równolegle odbywały się targi pracy gdzie studenci mogli porozmawiać z przedstawicielami firm. Uczestnicy mieli również możliwość wzięcia udziału w wielu szkoleniach technicznych organizowanych przez firmy: Loxone, Elsta, Tauron, Nokia oraz Wago. Z Oddziału Tarnowskiego SEP do udziału w ODME zostało delegowanych dwóch studentów ASN dawnej PWSZ Tarnów.
17.11.2022 r. Posiedzenie Prezydium OT SEP na którym głównymi punktami obrad było: zmiana w regulaminie funkcjonowania Komisji Kwalifikacyjnych przy TO SEP, omówienie przygotowań do wycieczki do Meksyku, przyjęcie uchwały w sprawie reprezentacji Oddziału we władzach Rady NOT w Tarnowie oraz rekomendowaniu do prac w komisjach Zarządu Głównego kolegów Jana Sznajdera i Wiesława Cicha do Centralnej Komisji Norm i Przepisów Elektrycznych i  Antoniego Maziarkę do Centralnej Komisji Uprawnień Zawodowych i Specjalizacji Zawodowej Inżynierów.
10.11.2022 r. Koło nr 1 SEP zorganizowało tradycyjne coroczne spotkanie integracyjne dla swoich członków. Spotkanie odbyło się w restauracji Kardamon i zgromadziło 60 uczestników wraz z zaproszonym Prezesem Tarnowskiego Oddziału SEP Januszem Onakiem.
08.11.2022 r . odbyło się spotkanie w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie – Mościcach którego celem było omówienie możliwych obszarów współpracy pomiędzy Szkołą a Oddziałem Tarnowskim SEP. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Jacek Różycki i Prezes Koła SEP  Andrzej Kieć  a Oddział Tarnowski reprezentował Prezes Janusz Onak i członek Zarządu Krzysztof Mikulski. W trakcie spotkania dyrektor szkoły zaproponował  wsparcie SEP w zakresie modernizacji i aktualizacji istniejącej strony internetowej OT SEP wykorzystując potencjał jaki szkoła posiada w tym zakresie. Prezes OT SEP z dużym zainteresowaniem przyjął tą propozycję i po krótkiej dyskusji ustalono potrzebę zorganizowania następnego spotkania na który omówione zostały by szczegóły tego projektu. 
Listopad 2022 r. W dniach poprzedzających Święto Zmarłych odwiedziliśmy cmentarze gdzie na grobach naszych zmarłych kolegów złożyliśmy wiązanki kwiatów i zapaliliśmy znicze. W imieniu całej naszej wspólnoty groby odwiedzili: na cmentarzu komunalnym w Krzyżu kol. Antoni Maziarka i Andrzej Liwo, na starym cmentarzu Adam Dychtoń i Roman Szymkowiak, na cmentarzu w Mościcach i w Woli Rzędzińskiej Grażyna Dąbrowska, Rafał Schab, Radosław Czapla i Roman Kuczek. Natomiast cmentarz parafialny na Rzędzinie odwiedził kol. Andrzej Wojtanowski, Kol. Adam Dychtoń w Klikowej i w Nowodworzu a kol. Andrzej Liwo cmentarz na Batowicach w Krakowie.
27.10.2022 r. Koło nr 9 SEP przy Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych obchodzi w 2022 roku 50 lecie swojego powstania. Dla uczczenia tego jubileuszu  w dniu 27.10.2022 zostało zorganizowane spotkanie w restauracji Bristol. W spotkaniu uczestniczyli członkowi Koła nr 9, Dyrekcja ZSME z dyr. Grzegorzem Szerszeniem oraz byłym dyrektorem Janem Onakiem, Prezydium OT SEP z Prezesem Januszem Onakiem i Prezesami Kół działających w OT SEP. Na początku spotkania Prezes Koła nr 9 Grażyna Smolińska-Wygrzywalska w krótkim wystąpieniu przedstawiła historię koła a następnie wręczyła nagrody i dyplomu  założycielom Koła nr 9. Dyrekcja ZSME podziękowała Koleżance Grażynie za jej zaangażowanie i pasję a Prezes OT SEP  uhonorował ją medalem Jana Szczepanika. Ważnym momentem spotkania było także uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy ZSME a OT SEP.
21-23.10.2022r T/O SEP zorganizował wycieczkę autokarową w Bieszczady ze zwiedzaniem Solińskiej zapory i elektrowni wodnej. W trakcie przejazdu do Bieszczad zatrzymano się w Łańcucie gdzie uczestnicy zwiedzili muzeum pałacowe, po czym na trasie Przysłup-Majdan przejechali kolejka wąskotorową. W drugim dniu wycieczki zwiedzano zespół elektrowni wodnych Solina-Myczkowce. W drodze powrotnej zatrzymano się w parku etnograficznym i muzeum w Sanoku.

 

 

 

 

 

 

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry