Lata 2022–2026

Władze Oddziału:

 • Prezes Oddziału – Onak Janusz
 • I Wiceprezes – Antoni Maziarka
 • II Wiceprezes – Władysław Bochenek
 • III Wiceprezes – Krzysztof Mikulski
 • sekretarz – Grazyna Smolińska-Wygrzywalska
 • skarbnik – Jan Sznajder

Członek Prezydium Zarządu:                         

 • Roman Kuczek

Prezydium Zarządu:

 • Onak Janusz – Prezes Oddziału
 • Antoni Maziarka – l-wszy Wiceprezes
 • Władysław Bochenek – ll-gi Wiceprezes
 • Krzysztof Mikulski – III-ci Wiceprezes
 • Jan Sznajder – Skarbnik
 • Grażyna Smolińska-Wygrzywalska – Sekretarz
 • Roman Kuczek – Członek Prezydium

Członek Zarządu:

 • Grzegorz Bosowski
 • Agnieszka Lisowska-Lis
 • Marek Lejko
 • Władysław Łabuz
 • Pawel Marek
 • Andrzej Kieć
 • Marek Przebięda
 • Andrzej Wojtanowski
 • Bolesław Budzik

Komisja rewizyjna:

 • Marcin Szymczyk
 • Andrzej Liwo
 • Zbigniew Kaput
 • Ryszard Małek
 • Mirosław Sępek

Sąd koleżeński:

 • Adam Dychton
 • Roman Romaniszyn
 • Marian Strzała
 • Krzysztof Gajewski
 • Marek Kostrzyrzewski

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry