Czterdziesty Zjazd Delegatów SEP

 22-23.09.2022 r w Bydgoszczy odbył się czterdziesty /LX/ Zjazd  Delegatów SEP który obradował w Auditorium Novum Politechniki  Bydgoskiej pod hasłem przewodnim „Elektrycy dla przyszłości Polski”.  Podczas pierwszego dnia obrad Zjazd przyznał godność Członków Honorowych  12 osobom. Zjazd wysłuchał sprawozdań odchodzących władz na kadencję  2018-2022 i udzielił absolutorium Zarządowi Głównemu. Na zakończenie  pierwszego dnia obrad odbyły się wybory Prezesa SEP na kadencję  2022-2026. Nowym Prezesem został Kol. dr hab. inż. Sławomir Cieślik,  prof. Politechniki Bydgoskiej. Należy nadmienić iż kontrkandydatem był  kol. Andrzej Hahoł prof. Politechniki Wrocławskiej. W drugim dniu XL  Walnego Zjazdu Delegatów SEP dokonano wyboru 15 osobowego Zarządu  Głównego, Głównej Komisja Rewizyjna, Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz  Komisji Wyborczej Walnego Zjazdu Delegatów. Poza tym Zjazd przyjął  liczne wnioski związane z kierunkami działania SEP w kadencji 2022-2026.  W obradach uczestniczyli delegaci Tarnowskiego Oddziału SEP kol. Janusz  Onak, kol. Antoni Maziarka, kol. Jan Sznajder i kol. Roman Kuczek.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry