IX edycja konkursu fotograficznego

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

przesyłam informację na temat IX edycji konkursu fotograficznego.

Zapraszamy do udziału wszystkich członków SEP. Regulamin i druk zgłoszenia w załączeniu.

prosimy o rozpropagowanie wśród członków Waszych Oddziałów.

z poważaniem

Jacek Szydłowski

602 708 172

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH
ODDZIAŁ RADOMSKI
im. prof. W. Krukowskiego
ul. W. Krukowskiego  1
26-600 Radom
tel./fax. 48 362 87 47
NIP. 796-008-31-12

Oddział Radomski SEP im. W. Krukowskiego, w roku swojego 100 – lecia, ogłasza IX edycję konkursu fotograficznego „Człowiek – Elektryczność”.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry