Konferencje w drugiej połowie bieżącego roku

W drugim półroczu bieżącego roku Tarnowski Oddział Stowarzyszenia Elektryków’ Polskich przy współudziale Małopolskiej Okręgowej Izby inżynierów Budownictwa w Krakowie zorganizował konferencje w następujących tematach: „Wybrane aspekty z zakresu bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych” (30.08.2006), „Rozdzielnice modułowe nowej generacji z aparaturą SF6 Schneider Electric. Projektowanie, montaż, eksploatacja” (26.09.2006) oraz „Iluminacje obiektów użyteczności publicznej” (17.10.2006).

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry