Kongres – II Kongres Elektryki Polskiej „Elektryka i Cyfryzacja – Polska wobec wyzwań XXI wieku”

W dniach 1 i 2 grudnia w Warszawie odbędzie się II KONGRES ELEKTRYKI POLSKIEJ II „Elektryka i Cyfryzacja – Polska wobec wyzwań XXI wieku.”

Kongres został objęty Patronatem Honorowym Prezydenta RP Bronisław Komorowski oraz Patronatem Rządowym Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński.

Głównymi organizatorami Kongresu są Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Politechnika Warszawska przy wsparciu Wojskowej Akademii Technicznej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Celem II Kongresu jest zainicjowanie i przeprowadzenie prac nad RAPORTEM „Elektryka źródłem wyzwań cywilizacji XXI wieku”, który powinien stanowić silne wsparcie decydentów w podejmowaniu przez nich systemowo spójnych działań, niezbędnych dla bezpiecznego, zrównoważonego rozwój Kraju.

Raport, przedstawiając analizę licznych obszarów szeroko rozumianej elektryki, (w tym: elektroenergetyki, trakcji, napędów, oświetlenia, automatyki, robotyki, elektroniki, również opto- i bio-telekomunikacji, informatyki, rozwiązań typu smart grid, elektronicznych technik medialnych oraz rozlicznych aplikacji elektryki, we wszystkich dziedzinach życia, edukacji i pracy) będzie zawierał nie tylko prezentację stanu i kierunków ich rozwoju, ale również propozycje konkretnych działań. Działań, które środowisko ekspertów uzna za niezbędne dla wykorzystania szans stojących przed Polską i ograniczenia ryzyka związanego z wdrażaniem relatywnie nowych i silnie oddziaływujących społecznie technik i technologii.

II Kongres Elektryki będzie zwracał szczególną uwagę na szeroko rozumiane bezpieczeństwo techniczne Polski w warunkach rozwoju nowych technik i technologii. Dotyczy ono w szczególności bezpieczeństwa energetycznego (zwłaszcza bezpieczeństwa procesów produkcji, dostaw i wykorzystywania energii elektrycznej) oraz coraz istotniejszego cyberbezpieczeństwa i związanego z nim bezpieczeństwa informacyjnego, które mają ścisły związek z bezpieczeństwem kluczowych systemów technicznych, również energetycznych.

PROGRAM RAMOWY II Kongresu

Dzień pierwszy – 1 grudnia 2014 r.

  • 9:15 – Sesja inauguracyjna Kongresu
  • 10:00–11:30 – Sesja Plenarna I – Bezpieczeństwo energetyczne – „Czy grozi nam i kiedy nastąpi elektroenergetyczna apokalipsa, blackout w Polsce?”
  • 12:00–13:30 – Sesja Plenarna II – Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacyjne –„ Czy jesteśmy silni, zwarci i gotowi i bezpieczni. Cyfrowa apokalipsa w Polsce jak zminimalizować jej ryzyko?”
  • 15:30–17:30 – Sesje tematyczne – 5 do 6 sesji równoległych

Dzień drugi – 2 grudnia 2014 r.

  • 9:30–11:00 – Sesja Plenarna III – Badania naukowe a Innowacyjna Gospodarka – „Kierunki i strategia rozwoju”
  • 11:30–12:30 – Sesja referatów plenarnych
  • 12:40–14:40 – Sesje tematyczne – 5 do 6 sesji równoległych

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry