Konkurs „Dorobek naukowy Profesora Romana Dzieślewskiego”

Profesor Roman Dzieślewski – urodził się 18 stycznia 1863 roku w Tarnowie. Był jednym z trzech synów Hieronima i Gabrieli Morawskich. Studiując we Lwowie zdobył dyplom inżyniera, a w następnych latach był asystentem na Katedrze Geodezji. Następnie po otrzymaniu stypendium studiował i pracował w Akademii Górniczej w Berlinie oraz w Szwajcarskiej firmie Winterhur. Odbył służbę wojskową w austryjackiej marynarce wojennej a następnie został powołany w drodze konkursu na profesora i kierownika Katedry Elektrotechniki Ogólnej we Lwowie.

Na uczelni zorganizował nowoczesne labolatoria , opracował i wdrażał programy nowoczesnej elektrotechniki.

Profesor Dzieślewski był aktywnym samorządowcem – 16 lat członkiem Rady Stołecznej Miasta Lwowa, opracował założenia do budowy elektrycznego tramwaju we Lwowie. Poseł do Sejmu w Warszawie.

W małżeństwie z Maria Jadwigą Ipohorską Lankiewicz miał troje dzieci : Danutę, Grażynę i Zygmunta.

Zmarł nagle 8 lipca 1924roku, pochowany we Lwowie na Cmentarzu Łyczakowskim.

K O N K U R S

na przygotowanie i opracowanie w formie broszury, publikacji pod nazwą „Dorobek naukowy Profesora Romana Dzieślewskiego” Rektora Politechniki Lwowskiej z pochodzenia tarnowianina

Konkurs jest kierowany do studentów i uczniów szkół technicznych oraz szkół licealnych regionu tarnowskiego.

Podpisane przez autora prace należy przesyłać w formie elektronicznej w formacie edytowalnym WORD na adres: „sep.tarnow@poczta.tarman.pl” do dnia 03.03.2015 r, lub złożyć w formie tekstu z załącznikiem elektronicznym (CD) w sekretariacie SEP 33-100 Tarnów Rynek 10 do dnia 03.03.2015.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry